Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2021

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje pateikiamas Europos Komisijos metinis Europos švietimo ir mokymo sistemų vertinimas. Ataskaitoje pateikiami naujausi duomenys, techninio pobūdžio dokumentai ir tyrimai, taip pat skirtingų ES šalių politikos priemonių pavyzdžiai.

Joje pateikiama tarpvalstybinė ir teminė analizė bei 27 atskirų šalių ataskaitos.

Eurostat

Eurostatas

Atnaujinti ir pritaikomi duomenų rinkiniai, grafikai ir žemėlapiai

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos

Europos politinis bendradarbiavimas, Švietimo ir mokymo srities statistiniai duomenys, Tinklas „Eurydice“