Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2021

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2021

Eurostato duomenų bazė.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniui rengti naudojami įvairūs šaltiniai, visų pirma Eurostato švietimo ir mokymo srities statistiniai duomenys.

Eurostato interneto svetainėje pateikiama informacija apie žmonių dalyvavimą švietimo ir mokymosi veikloje, švietimo finansavimą ir pedagogus, taip pat švietimo rezultatus.

  • Septyni ES tikslai švietimo ir mokymo srityje 2021–2030 m.: atnaujinti ir pritaikomi duomenų rinkiniai, grafikai ir žemėlapiai
  • ES švietimo ir mokymo srities statistiniai duomenys – apžvalga
  •  ES švietimo ir mokymo srities statistiniai duomenys – visa duomenų bazė (atnaujinti ir pritaikomi duomenų rinkiniai)