Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021

H έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρουσιάζει την ετήσια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Η έκθεση συγκεντρώνει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, τεχνικά έγγραφα και μελέτες, καθώς και παραδείγματα μέτρων πολιτικής από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Παρέχει διακρατική και θεματική ανάλυση καθώς και 27 εκθέσεις ανά χώρα.

Eurostat

Eurostat

Επικαιροποιημένα και εξατομικευμένα σύνολα δεδομένων, διαγράμματα και χάρτες

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία, Στατιστικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, Eυρυδίκη