Utbildningsöversikten 2021

Utbildningsöversikten presenterar kommissionens årliga utvärdering av utbildningssystemen i Europa. Rapporten innehåller den senaste statistiken, sammanfattar forskningsrapporter och studier och ger exempel på politiska åtgärder som EU-länderna har vidtagit.

På den här sidan hittar du lägesrapporten med tematiska analyser och jämförelser mellan länderna samt de 27 landsrapporterna.

Utbildningsöversikten

Utbildningsöversikten

Analys för hela EU

Diagram

Diagram

Analys för hela EU

Eurostat

Eurostat

Aktuella och anpassningsbara data