Monitor Kształcenia i Szkolenia 2021

Monitor Kształcenia i Szkolenia zawiera wyniki prowadzonej przez Komisję Europejską corocznej oceny systemów kształcenia i szkolenia z całej Europy. W sprawozdaniu zebrano najnowsze dane, dokumenty techniczne i wyniki badań, a także przykłady działań w ramach polityki z różnych krajów UE.

Zawiera ono analizę ponadnarodową i tematyczną oraz 27 sprawozdań krajowych.

Dane liczbowe

Dane liczbowe

Analiza unijna

Eurostat

Eurostat

Zaktualizowane i modyfikowalne zbiory danych, wykresy i mapy

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Europejska współpraca polityczna, Statystyki dotyczące kształcenia i szkolenia, Eurydice