Обзор на образованието и обучението за 2021 г.

В Обзора на образованието и обучението се представя годишната оценка на Европейската комисия на системите за образование и обучение в Европа. В доклада са събрани последните данни, технически документи и изследвания, както и примери за мерки на политиката от различни държави от ЕС.

Прави се транснационален и тематичен анализ и са включени 27 доклада за отделните държави.

Фигури

Фигури

Анализ за ЕС

Евростат

Евростат

Актуализирани набори от данни с възможност за персонализиране, графики и карти

Повече информация

Повече информация

Европейско политическо сътрудничество, Статистика за образованието и обучението, Мрежа „Евридика“