Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2021

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis 2021

Daugiau informacijos

Švietimo ir mokymo srities statistiniai duomenys

Susipažinkite su ES švietimo ir mokymo politika susijusiais statistiniais duomenimis (Eurostatas, „Erasmus+“, PISA, ICILS…)

Tinklas „Eurydice“

„Eurydice“ yra 40 nacionalinių padalinių, įsikūrusių visose 37 programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiose šalyse, tinklas. Jo tikslas – paaiškinti, kaip Europoje organizuojamos švietimo sistemos ir kaip jos veikia.
Tinklas „Eurydice“ skelbia nacionalinių švietimo sistemų aprašus, lyginamąsias ataskaitas konkrečiomis temomis, rodiklius ir statistinius duomenis, taip pat su švietimu susijusias naujienas ir straipsnius.
Kalbant apie švietimo statistiką, 2021 m. gruodžio 9 d. buvo paskelbta ataskaita „Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūriniai rodikliai – 2021 m: didžiausių reformų, vykdytų nuo 2015 m., apžvalga“.

Europos švietimo erdvė

Europos švietimo erdvėje siekiama stiprinti Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų toliau didinama nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų kokybė ir įtraukumas ir iki 2025 m. sukurta tikra europinė mokymosi erdvė, teikianti naudos besimokantiems asmenims, mokytojams ir institucijoms.

Daugiau informacijos:

  • Komisijos komunikate dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m. (paskelbtame 2020 m. rugsėjo 30 d.) nustatyta įvairių priemonių ir gairių, apimančių šešis aspektus (kokybę, įtrauktį ir lyčių lygybę, žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, mokytojus ir instruktorius, aukštąjį mokslą, geopolitinį aspektą);
  • Informacijos suvestinėje „Europos švietimo erdvės sukūrimas iki 2025 m.“ (2020 m. rugsėjo mėn.);
  • Tarybos rezoliucijoje dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021–2030 m.), priimtoje 2021 m. vasario 18 d.

Darnaus vystymosi tikslas švietimo srityje (4-tas DVT – kokybiškas švietimas)

Eurostato svetainėje pateikiama Europos Sąjungos statistikos duomenų, susijusių su 4-tu DVT (kokybiškas švietimas), apžvalga. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti įtraukų ir sąžiningą kokybišką švietimą ir visiems suteikti mokymosi visą gyvenimą galimybių. Jie grindžiami ES DVT rodikliais, rodančiais pažangą siekiant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT) ES kontekste.