Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2021

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy predstavuje ročné hodnotenie systému vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe vypracované Európskou komisiou. Správa obsahuje najnovšie údaje, technické dokumenty a štúdie, ako aj príklady politických opatrení z rôznych krajín EÚ.

Ponúka cezhraničnú a tematickú analýzu, ako aj 27 správ o jednotlivých krajinách.

Zoznam obrázkov

Zoznam obrázkov

Analýza EÚ

Eurostat

Eurostat

Aktualizované a prispôsobiteľné súbory údajov, grafy a mapy

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Európska politická spolupráca, Štatistika v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, Eurydice