Izglītības un apmācības pārskats 2021

Izglītības un apmācības pārskats atspoguļo Eiropas valstu izglītības un apmācības sistēmu ikgadējo vērtējumu, ko sagatavo Eiropas Komisija. Ziņojumā apkopoti jaunākie dati, tehniskie dokumenti un pētījumi, kā arī dažādu ES valstu politikas pasākumu piemēri.

Tajā tiek piedāvāta starptautiska un tematiska analīze, kā arī ziņojumi par 27 valstīm (par katru atsevišķi).

Eurostat

Eurostat

Atjauninātas un pielāgojamas datu kopas, diagrammas un kartes

Sīkāka informācija

Sīkāka informācija

Eiropas politiskā sadarbība, Izglītības un apmācības statistika, Eurydice