Oktatási és Képzési Figyelő 2021

Oktatási és Képzési Figyelő 2021

További információk

Oktatási és képzési statisztikák

Hozzáférés az uniós oktatási és képzési szakpolitikával kapcsolatos statisztikákhoz (Eurostat, Erasmus+, PISA, ICILS…)

Az Eurydice hálózat

Az Eurydice az Erasmus+ programban részt vevő 37 ország összesen 40 nemzeti egységét felölelő hálózat. Küldetése bemutatni a különböző európai oktatási rendszerek felépítését és működését.
Az Eurydice közzéteszi a nemzeti oktatási rendszerek leírásait, bizonyos témákkal foglalkozó összehasonlító jelentéseket, mutatókat és statisztikákat tesz elérhetővé, valamint az oktatás területével foglalkozó híreket és tárcákat oszt meg.
Az oktatási statisztikák területén a „Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2021: Overview of major reforms since 2015” (Az európai oktatási és képzési rendszerek figyelemmel kísérésére szolgáló strukturális mutatók – 2021: A 2015 óta végrehajtott jelentős reformok áttekintése) című jelentést 2021. december 9-én tették közzé.

Európai oktatási térség

Az európai oktatási térség célja az Európai Unió (EU) és a tagállamok közötti együttműködés előmozdítása a nemzeti oktatási és képzési rendszerek minőségének és inkluzivitásának további javítása, valamint 2025-ig egy valódi európai tanulási térség megteremtése érdekében, amely valamennyi tanuló, tanár és intézmény javát szolgálja.

További információk:

  • A Bizottság közleménye az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról (közzétéve 2020. szeptember 30-án), amely egy sor eszközt és mérföldkövet határoz meg hat dimenzió mentén (minőség, inkluzivitás és nemek közötti egyenlőség, a zöld és digitális átállás, tanárok és oktatók, felsőoktatás, geopolitikai dimenzió).
  • Tájékoztató: „Az európai oktatási térség megvalósítása 2025-ig” (2020. szeptember)
  • Az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021–2030) szóló, 2021. február 18-án elfogadott tanácsi állásfoglalás.

Az oktatáshoz kapcsolódó fenntartható fejlődési cél (4. cél – Minőségi oktatás)

Az Eurostat weboldala áttekintést nyújt arra a 4. fenntartható fejlesztési célra („Minőségi oktatás”) vonatkozó európai uniós statisztikai adatokról, amelynek célja az inkluzív és méltányos minőségi oktatás biztosítása és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek elősegítése mindenki számára. A fenntartható fejlődési célokra vonatkozó uniós mutatókon alapul, amelyek segítségével nyomon követhetők az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása terén az Unió által elért eredmények