Oktatási és Képzési Figyelő 2021

Oktatási és Képzési Figyelő 2021

Jogi nyilatkozat

Az Oktatási és Képzési Figyelő 2021. évi kiadását az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatósága (DG EAC) készítette. Közreműködött A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL), az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének (EACEA) oktatás- és ifjúságpolitikai elemzésekkel foglalkozó csoportja, az Eurydice hálózat, az Eurostat, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ és annak európai szakképzési szakértői hálózata (ReferNet), valamint a Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) Innovációs és Növekedési Főigazgatóságának Humánerőforrással és Foglalkoztatással foglalkozó csoportja. A szövegezés során kikértük az oktatási mutatókkal és referenciaértékekkel foglalkozó állandó csoport tagjainak véleményét.

A kézirat lezárta: 2021. október 19.

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2021.
© Európai Unió, 2021.

Az európai bizottsági dokumentumok további felhasználására vonatkozó politika a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági határozat alapján kerül végrehajtásra (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.). Eltérő rendelkezés hiányában e dokumentum további felhasználása a „Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)” licencnek megfelelően engedélyezett (https://creativecom mons.org/licenses/by/4.0/). Ez azt jelenti, hogy a további felhasználás a szerző megfelelő feltüntetésével és minden változtatás jelzésével megengedett.
A nem az Európai Unió tulajdonában lévő anyagok felhasználása vagy sokszorosítása tekintetében közvetlenül a szerzői jog tulajdonosához kell engedélyért fordulni.

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_hu