Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2021

Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2021

Podatkovna zbirka Eurostata

V Pregledu izobraževanja in usposabljanja so uporabljeni različni viri, zlasti statistika Eurostata o izobraževanju in usposabljanju.

Na spletišču Eurostata so na voljo informacije o udeležbi posameznikov v dejavnostih izobraževanja in usposabljanja, financiranju izobraževanja in učnem osebju ter o izidih izobraževanja.

  • Sedem ciljev na ravni EU na področju izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2021–2030: posodobljeni in prilagodljivi podatkovni nizi, grafi in zemljevidi
  • Statistika EU o izobraževanju in usposabljanju – pregled
  • Statistika EU o izobraževanju in usposabljanju – popolna podatkovna zbirka (posodobljeni in prilagodljivi podatkovni nizi)