Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2021

Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2021

Dodatne informacije

Statistički podaci o obrazovanju i osposobljavanju

Pregledajte europske statističke podatke o EU-ovoj politici obrazovanja i osposobljavanja. (Eurostat, Erasmus+, PISA, ICILS...)

Eurydice

Eurydice je mreža 40 istraživačkih jedinica koje se nalaze u svih 37 zemalja sudionica u programu Erasmus+. Glavna im je zadaća analizirati kako su obrazovni sustavi u Europi organizirani i kako funkcioniraju.
Eurydice objavljuje prikaze nacionalnih obrazovnih sustava, usporedna izvješća posvećena posebnim temama, pokazateljima i statističkim podacima te vijesti i članke o obrazovanju.
U području statistike obrazovanja, 9. prosinca 2021. objavljeno je izvješće pod naslovom „Strukturni pokazatelji za praćenje sustava obrazovanja i osposobljavanja u Europi – 2021.: pregled najvažnijih reformi od 2015.”.

Europski prostor obrazovanja

Europskim prostorom obrazovanja nastoji se poticati suradnja država članica Europske unije (EU) kako bi se dodatno obogatile kvaliteta i uključivost nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja i do 2025. stvorio istinski europski prostor za učenje na korist svih učenika, nastavnog osoblja i obrazovnih ustanova.

Više informacija:

  • Komunikacija Komisije o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. (objavljena 30. rujna 2020.), u kojoj se utvrđuje niz sredstava i ključnih etapa u šest dimenzija (kvaliteta, uključivost i rodna ravnopravnost, zelena i digitalna tranzicija, učitelji i nastavnici, visoko obrazovanja i geopolitička dimenzija)
  • Informativni članak „Uspostava europskog prostora obrazovanja do 2025.” (rujan 2020.)
  • Rezolucija Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021.–2030.), donesena 18. veljače 2021.

Cilj održivog razvoja u području obrazovanja (cilj održivog razvoja br. 4. – kvalitetno obrazovanje)

Na ovoj stranici Eurostata nalazi se pregled statističkih podataka o cilju održivog razvoja br. 4. – kvalitetno obrazovanje – u Europskoj uniji. Taj cilj namijenjen je osiguravanju uključivog, pravednog i kvalitetnog obrazovanja te promicanju mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve. Temelji se na skupu EU-ovih pokazatelja za ciljeve održivog razvoja, koji služi praćenju napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda u kontekstu EU-a.