Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2021

Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2021

Baza podataka Eurostata

U pregledu obrazovanja i osposobljavanja upotrebljavaju se različiti izvori, a posebno statistički podaci Eurostata o obrazovanju i osposobljavanju.

Na stranicama Eurostata nalaze se informacije o sudjelovanju pojedinaca u aktivnostima obrazovanja i osposobljavanja, financiranju obrazovanja i nastavnom osoblju, kao i o ishodima obrazovanja.

  • Sedam ciljeva na razini EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje 2021. – 2030.: ažurirani i prilagodljivi skupovi podataka, dijagrami i karte
  • Statistički podaci EU-a o obrazovanju i osposobljavanju – pregled
  •  Statistički podaci EU-a o obrazovanju i osposobljavanju – potpuna baza podataka (ažurirani i prilagodljivi skupovi podataka)