Rapport om uddannelsesovervågning 2020

Rapport om uddannelsesovervågning 2020

Yderligere oplysninger

Europæisk samarbejde om politikker (ET2020-rammen)

Strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) er et forum, som giver medlemsstaterne mulighed for at udveksle bedste praksis og lære af hinanden. De otte uddannelsesbenchmarks og tilstandsrapporten om det europæiske uddannelsesområde indgår i denne strategi.

Uddannelsesstatistik

Få adgang til europæiske statistikker om EU's uddannelsespolitik (Eurostat, Erasmus +, PISA, ICILS osv.).

Eurydice

Eurydice er et netværk af 43 forskningsenheder med base i alle 38 lande, der deltager i Erasmus+-programmet. Det har til opgave at forklare, hvordan uddannelsessystemerne er organiseret i Europa, og hvordan de fungerer.

Eurydice offentliggør beskrivelser af de nationale uddannelsessystemer, komparative rapporter om specifikke emner, indikatorer og statistikker samt nyheder og artikler vedrørende uddannelse.