Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade 2020

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaates tutvustatakse Euroopa Komisjoni iga-aastast hinnangut kogu Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidele. Aruandesse koondatakse värskeimad andmed, tehnilised dokumendid ja uuringud ning näited eri ELi liikmesriikide poliitikameetmetest.

See sisaldab riikideülest ja temaatilist analüüsi ning 27 riigiaruannet.

Jooniste tabel

ELi analüüs

Eurostat

Eurostat

Ajakohastatud ja kohandatavad andmekogumid, graafikud ja kaardid

Lisateave

Lisateave

Euroopa poliitikakoostöö (raamistik HK 2020), Haridus- ja koolitusstatistika, Eurydice