Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2020

Monitor vzdělávání a odborné přípravy představuje každoroční hodnocení systému vzdělávání v celé Evropě vypracované Evropskou komisí. Tato zpráva shromažďuje nejnovější údaje, technické dokumenty a studie, jakož i příklady politických opatření z různých zemí EU.

Obsahuje nadnárodní a tematickou analýzu, jakož i 27 zpráv o jednotlivých zemích.

Seznam obrázků

Seznam obrázků

Analýza EU

Eurostat

Eurostat

Aktualizované a upravitelné datové soubory, grafy a mapy

Další informace

Další informace

Evropská politická spolupráce (rámec ET 2020), Statistika v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, Eurydice