Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2020

Pregled izobraževanja in usposabljanja predstavlja Komisijino letno oceno sistema izobraževanja in usposabljanja po Evropi. V poročilu so zbrani najnovejši podatki, tehnični dokumenti in študije ter primeri ukrepov politike iz različnih držav EU.

Vsebuje meddržavno in tematsko analizo ter 27 poročil o posameznih državah.

Kazalo slik

Kazalo slik

Analiza EU

Eurostat

Eurostat

Posodobljeni in prilagodljivi podatkovni nizi, grafi in zemljevidi

Več informacij

Več informacij

Evropsko sodelovanje v politiki, Statistika o izobraževanju in usposabljanju, Eurydice