Koulutuksen seurantakatsaus 2020

Koulutuksen seurantakatsauksessa (Education and Training Monitor) esitetään Euroopan komission vuotuinen arviointi eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä. Se sisältää uusimmat tiedot, tekniset asiakirjat ja selvitykset sekä esimerkkejä koulutuspoliittisista toimenpiteistä eri EU-maissa.

Katsaus sisältää maiden välisen ja temaattisen analyysin sekä 27 maakohtaista katsausta.

Kaaviot

Kaaviot

EU:n analyysi

Eurostat

Eurostat

Päivitetyt ja muokattavat datajoukot, kaaviot ja kartat

Lisätietoa

Lisätietoa

Eurooppalainen koulutuspoliittinen yhteistyö (ET 2020), Koulutustilastoja, Eurydice