Izglītības un apmācības pārskats 2020

Izglītības un apmācības pārskats atspoguļo Eiropas valstu izglītības un apmācības sistēmu ikgadējo vērtējumu, ko sagatavo Eiropas Komisija. Ziņojumā apkopoti jaunākie dati, tehniskie dokumenti un pētījumi, kā arī dažādu ES valstu politikas pasākumu piemēri.

Tajā tiek piedāvāta starptautiska un tematiska analīze, kā arī ziņojumi par 27 valstīm (par katru atsevišķi).

Svarīgākā informācija

Svarīgākā informācija

Kopsavilkums, faktu lapa, infografika, brošūra par ES mērķiem

Eurostat

Eurostat

Atjauninātas un pielāgojamas datu kopas, diagrammas un kartes

Sīkāka informācija

Sīkāka informācija

Eiropas politiskā sadarbība (sistēmas ET 2020 ietvaros), Izglītības un apmācības statistika, Eurydice