Evropská komise

Srovnávací zpráva

Pokrok při plnění cílů na úrovni EU

Ve srovnávací zprávě Monitoru vzdělávání a odborné přípravy se sleduje pokrok při dosahování cílů na úrovni EU, které byly dohodnuty v rámci strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání. Takto stanovených cílů na úrovni EU je celkem sedm; tato zpráva je doplňuje o řadu podpůrných ukazatelů, které osvětlují kontext a možné nástroje politik. Ve vydání z roku 2022 figuruje ještě osmý ukazatel na úrovni EU, který slouží k poměřování rovnosti příležitostí v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy.

Zprávy o jednotlivých zemích

VYBERTE ZEMI

Zprávy o jednotlivých zemích, které Monitor vzdělávání a odborné přípravy obsahuje, zachycují nedávný a probíhající vývoj politiky na všech úrovních vzdělávání ve 27 členských státech EU. Poskytují čtenáři podrobnější informace o výkonnosti zemí, pokud jde o cíle na úrovni EU dohodnuté v rámci strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání. Zprávy o jednotlivých zemích vycházejí z nejaktuálnějších dostupných kvantitativních a kvalitativních údajů.

Soubor nástrojů monitoru

Klíčové ukazatele

Soubor nástrojů monitoru poskytuje přehled klíčových ukazatelů, které se v Monitoru vzdělávání a odborné přípravy používají. Objasňuje, jak spolu souvisejí cíle na úrovni EU a tematické oblasti ukazatelů, a přispívá k celounijnímu předávání poznatků o velmi rozdílných systémech vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých členských státech. Rovněž uživatelům poskytuje náhledy do srovnávací analýzy Evropské komise.

DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ INFORMACE

Evropský prostor vzdělávání Kvalitní vzdělávání a odborná příprava pro všechny