EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMET

Päätetään enemmän yhdessä

Euroopan unioni ei ole valtio kuten esimerkiksi Espanja, Italia tai Bulgaria. Eurooppalaiset maat ovat vapaaehtoisesti liittyneet yhteen Euroopan unioniksi, koska ne ovat päättäneet toteuttaa yhteisiä hankkeita.

Unionilla on vahvat toimielimet, joille maat ovat siirtäneet osan omaa toimivaltaansa. Jokaisella toimielimellä on oma tehtävänsä ja oma johtajansa.

Näin Euroopan unioni toimii

Eurooppa-neuvosto 1: eurooppalaisten maiden johtajien kokous

Unionin jäsenmaiden päämiehet tai hallitusten johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvostoon yleensä neljä kertaa vuodessa. Kokouksia kutsutaan huippukokouksiksi, ja niissä keskustellaan Euroopan tapahtumista ja määritellään unionin päätavoitteet.

Neuvoston toimipaikka on Bryssel Belgiassa.

Euroopan komissio 2

Komissio on Euroopan unionin hallitus. Komissio ehdottaa uusia lakeja ja valvoo, että lakeja noudatetaan.

Komissioon kuuluu 27 komissaaria (yksi kustakin maasta), ja jokainen heistä vastaa yhdestä tai useammasta alasta (esimerkiksi ympäristöstä, liikenteestä tai koulutuksesta).

Euroopan komission toimipaikka on Brysselissä.

Euroopan parlamentti 3

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansalaisten äänitorvi. Kansa valitsee parlamentin jäsenet europarlamenttivaaleissa.

Parlamentti päättää unionin laeista ja talousarviosta yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa.

Euroopan parlamentilla on toimipaikka Strasbourgissa (Ranskassa), Brysselissä ja Luxemburgissa.

Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto 1

Neuvosto muodostuu unionin jäsenmaiden ministereistä, yksi ministeri kutakin maata kohden. Kokoonpano ei kuitenkaan ole aina sama, vaan se vaihtelee käsiteltävän aiheen mukaan.

Esimerkiksi maatalousneuvostoon osallistuvat maatalousministerit.

Euroopan unionin neuvosto päättää unionin laeista ja talousarviosta yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Euroopan unionin neuvoston toimipaikka on Brysselissä.

Euroopan unionin toimielinten kolmijalka

Mikä on demokratia?

Demokratia on poliittinen järjestelmä, jossa valta kuuluu maan kaikille ihmisille. Demokratiassa ihmisiä kutsutaan kansalaisiksi. Jokaisella täysi-ikäisellä kansalaisella on oikeus äänestää vaaleissa.

 

OIKEUDET JA KANSALAISUUS

Kunnioitetaan enemmän erilaisuutta

Euroopan unionissa jokaisella täysi-ikäisellä kansalaisella on oikeus äänestää politiikassa toimivia miehiä ja naisia, jotka ovat ehdolla vaaleissa (1). Kansalaisten äänioikeus on olennainen osa jokaista demokratiaa.

Oikeus äänestää … ja oikeus puolustautua

Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on oikeuksia ja vapauksia. Nämä oikeudet ja vapaudet on koottu yhteen asiakirjaan, jonka nimi on ”Euroopan unionin perusoikeuskirja”. Jokaisen on noudatettava sitä.

Lapsen oikeudet

Lapset ovat täysivaltaisia Euroopan unionin kansalaisia. Noin viidennes Euroopan unionin väestöstä on lapsia.

Perusoikeuskirja on tärkeä, sillä siinä tunnustetaan joukko erityisesti lapsia koskevia oikeuksia: oikeus käydä koulua, oikeus ilmaista mielipiteensä, oikeus saada suojelua ja terveydenhuoltoa.

(1) Itävallassa ja Maltassa voi äänestää jo 16-vuotiaana ja Kreikassa 17-vuotiaana.

Unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, että unionin lakeja noudatetaan ja että niitä sovelletaan joka paikassa samalla lailla. Unionin tuomioistuimeen kuuluu yksi tuomari jokaisesta unionin jäsenmaasta. Unionin tuomioistuimen toimipaikka on Luxemburgissa.

 

EUROOPAN UNIONIN NUORET

Kysytään enemmän nuorten mielipidettä

Jos nuoret eurooppalaiset kerran ovat täysivaltaisia kansalaisia, heillä on myös oltava oikeus ilmaista mielipiteensä. Ja niin onkin! Monissa unionin maissa nuoret voivat ilmaista mielipiteensä esimerkiksi ”Nuorten parlamentin” kautta.

  • Entä onko sinulla jotain sanottavaa?

Perustakaa luokkaan miniparlamentti ja keskustelkaa luokkaa kiinnostavista aiheista. Esimerkkejä:

  • Miten elää paremmin yhteistä arkea?
  • Miten lasten oikeuksia voitaisiin puolustaa ja toteuttaa paremmin?

 

SISÄMARKKINAT

Tehdään enemmän yhteistyötä naapurien kanssa

Euroopan unioni on valtava, lähes 4 miljoonan km2:n alue, jossa eri kulttuurit elävät rinnakkain. Eurooppalaisten elämän helpottamiseksi suurin osa jäsenmaista on poistanut passintarkastukset jäsenmaiden välisiltä rajoilta. Jokainen jäsenmaassa asuva henkilö on siten vapaa liikkumaan, asumaan ja työskentelemään unionin muissa maissa.

Myös nuoret!

Nuoretkin voivat liikkua Euroopassa: sitä varten on perustettu oma ohjelma, Erasmus+. Ohjelman ansiosta koululaiset ja opiskelijat voivat päästä kokemaan elämää ja opiskella muissa maissa.

Matkoilla voi oppia kieliä. Yksi Euroopan unionin rikkauksista onkin siellä puhuttujen kielten runsaus. Mitä enemmän niitä puhumme, sitä paremmin ymmärrämme toisiamme ja voimme järjestää asiamme tehokkaammin.

Tiedätkö muuten, montako virallista kieltä unionissa on?

Tiesitkö tämän?

Schengen-alue on henkilöiden vapaan liikkuvuuden alue niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet Schengen-sopimuksen. (Schengen on kaupunki Luxemburgissa.) Vuonna 2018 Schengen-alueeseen kuului 26 maata: 22 Euroopan unionin jäsenmaata ja neljä unionin ulkopuolista maata. Schengen-alueella kuka tahansa Euroopan unionissa (tai muualla) asuva henkilö voi ylittää jäsenmaiden väliset rajat tarvitsematta esittää passia.

  • Voitko mainita joitakin Euroopan unionin virallisista kielistä?(*)

(*) Oikeat vastaukset taulukossa.

 

YHTEISVALUUTTA JA EUROALUE

Helpotetaan rahanvaihtoa

Yhteisvaluutta

Vuonna 1992 allekirjoitetun Maastrichtin sopimuksen seurauksena 19:llä Euroopan unionin maalla on ollut 1. tammikuuta 2002 alkaen yhteinen raha: euro. Rahaliittoon kuuluvat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro.

Yhdessä ne muodostavat euroalueen. Muut jäsenmaat (eli Bulgaria, Kroatia, Puola, Romania, Ruotsi, Tanska, Tšekki ja Unkari) käyttävät edelleen omaa kansallista valuuttaansa.

Tiesitkö tämän?

Euron symboli (€) tulee kreikkalaisesta kirjaimesta epsilon, ja se viittaa sanan ”Eurooppa” ensimmäiseen kirjaimeen. Kahdella poikkiviivalla vihjataan kahteen muuhun hyvin tunnettuun valuuttaan, dollariin ($) ja jeniin (¥).

1 Itävalta – 2 Kypros – 3 Italia – 4 Alankomaat – 5 Belgia – 6 Saksa – 7 Ranska – 8 Portugali

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki (EKP) valvoo, että euro toimii hyvin, ja antaa luvan eurosetelien valmistamiseen euroalueen maissa. Pankin toimipaikka on Frankfurtissa Saksassa.

  • Tätä kahden euron kolikkoa keräilijät himoitsevat eniten. Tiedätkö, mistä se on peräisin?

VATIKAANISTA

 

EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVIO

Sijoitetaan enemmän tulevaisuuteen

Euroopan unioni sijoittaa rahaa useille aloille: koulutukseen, ympäristöön, uusien tekniikoiden tutkimukseen, maatalouteen jne. Mutta rahaa on saatava jostain, jotta sitä voisi sijoittaa! Myös rahan jako eri tarkoituksiin on järjestettävä huolella: sitä kutsutaan ”talousarvioksi”.

 

Mistä Euroopan unioni saa rahaa?

Jäsenmaat rahoittavat Euroopan unionin talousarviosta 99 prosenttia.

Talousarviosta rahoitetaan monia hankkeita kaikkialla Euroopassa: rakennetaan teitä ja siltoja, kouluja ja yliopistoja, tieteellisiä tutkimuskeskuksia, museoita, sairaaloita ja tehtaita. Talousarviolla edistetään myös nuorisovaihtoa ja parannetaan työllisyyttä.

Euroopan unionin tukemat hankkeet

Vuosien mittaan Euroopan unioni on sijoittanut rahaa satoihin tuhansiin hankkeisiin. Seuraavassa annetaan muutamia esimerkkejä. Lisää löydät täältä: https://europa.eu/investeu/projects_fi

Älykkäitä leikkipaikkoja lapsille

Lapset viettävät yhä enemmän aikaa kotona viihde-elektroniikan parissa leikkipuistojen sijaan. Koska lapset eivät liiku riittävästi ja he syövät epäterveellisesti, yhä useampi lapsi kärsii liikalihavuudesta. Bulgarialainen Playground Energy -yritys on EU:n rahoituksen tuella kehittänyt leikkipuistoihin tarkoitettuja laitteita, jotka muuttavat lasten leikeissä syntyvän liike-energian valoksi ja ääneksi. Tämä innostaa lapsia liikkumaan enemmän ja elämään terveemmin.

Lasten syöpien torjunta

Itävaltalainen bioteknologiayritys Apeiron Biologics kehittää syöpälääkkeitä. Apeiron keskittyy erityisesti harvinaisten pääasiassa lapsilla esiintyvien syöpien hoitoon. Euroopan unionin antama laina auttaa yritystä laajentamaan tutkimustoimintaansa ja kehittämään uusia keinoja syövän torjuntaan.

Huippumodernit koulut

Kreikassa koulurakennuksissa on usein rakenteellisia vikoja, eikä niiden kunnossapidosta ole huolehdittu. Sitä paitsi kouluja on liian vähän, jotta kaikki oppilaat mahtuisivat niihin. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Attikan alueella on rakennettu 24 uutta yleistä koulua, jotka on varustettu laadukkaasti ja joka tuottavat itse kaiken tarvitsemansa energian.

  • Entä siellä, missä sinä asut? Tiedätkö mitä toimia Euroopan unioni on tukenut sinun maassasi tai alueellasi taikka kotikaupungissasi?

 

TIETOJEN ARVIOINTI

Tietovisa!

Euroopan unionissa on 24 virallista kieltä. Vaikka englantia käytetään paljon, Euroopan unioni haluaa pitää kiinni kielten rikkaudesta ja kannustaa kaikkia eurooppalaisia opiskelemaan useampia kieliä, jotta he voivat ymmärtää toisiaan paremmin. On tärkeää ymmärtää toisiaan hyvin, jotta asiat voidaan järjestää paremmin.

Hello
I don’t understand - Un helado
Danke - ¡Hola! - Bitte - Entschuldigung
Tschüss - Thank you - Ein Eis
No entiendo - Sorry - Por favor - Hallo
Goodbye - Tengo hambre - Das verstehe ich nicht
Perdón - Please - Ich habe Hunger
How are you? - ¡Hasta pronto! - See you
Adiós - An ice cream - Bis bald
Gracias - Wie geht’s ? - I am hungry
¿Cómo estás?

  • Näin sanotaan ”hyvää huomenta” ja ”kiitos” kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Osaatko yhdistää sanat oikeaan kieleen?
Dobro utro saksa Obrigado
Bună dimineața englanti Efkaristo
L-Għodwa t-Tajba bulgaria Blagodarya
Labrīt kroaatti Gracias
Guten Morgen tanska Merci
God morgon espanja Hvala
Dia dhuit viro Tack
Bom dia suomi Hvala
Goedemorgen ranska Grazie
Dobré ráno kreikka Ačiū
Labas rytas unkari Bedankt
God morgen italia Dziękuję
Tere hommikust iiri Paldies
Buenos días latvia Danke
Bonjour liettua Tak
Buongiorno malta Thank you
Dzień dobry hollanti Děkuji
Good morning puola Ďakujem
Hyvää huomenta portugali Go raibh maith agat
Dobro jutro romania Grazzi
Kalimera slovakki Aitäh
Jó reggelt sloveeni Köszönöm
Dobré ráno ruotsi Kiitos
Dobro jutro tšekki Mulțumesc

Bulgaria: Dobro utro, Blagodarya; Englanti: Good Morning; Thank you; Espanja: Buenos días, Gracias; Hollanti: Goedemorgen, Bedankt; Iiri: Dia dhuit; Go raibh maith agat; Italia: Buongiorno, Grazie; Kreikka: Kalimera, Efkaristo; Kroaatti: Dobro jutro; Hvala; Latvia: Labrīt, Paldies; Liettua: Labas rytas, Ačiū; Malta: L-Għodwa t-Tajba, Grazzi; Portugali: Bom dia, Obrigado; Puola: Dzień dobry; Dziękuję; Ranska: Bonjour, Merci; Romania: Bună dimineața, Mulțumesc; Ruotsi: God morgon, Tack; Saksa: Guten Morgen, Danke; Slovakki: Dobré ráno, Ďakujem; Sloveeni: Dobro jutro, Hvala; Suomi: Hyvää huomenta, Kiitos; Tanska: God morgen, Tak; Tšekki: Dobré ráno, Děkuji; Unkari: Jó reggelt, Köszönöm; Viro: Tere hommikust, Aitäh.

Euroopan historiasta ja arjesta saa lisätietoja seuraavista kahdesta esitteestä:

Käytettävissä olevat muodot

Tämä verkkojulkaisu on saatavana 24 kielellä ja seuraavissa muodoissa:

PDF PRINT HTML

Julkaistu helmikuuta 2020, julkaisija

Euroopan komissio
Viestinnän pääosasto
Toimituspalvelujen ja kohdennetun sidosryhmäyhteistyön yksikkö
1049 Bryssel
BELGIA

Luxemburg, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2020
https://op.europa.eu/fi/publications

Mitä pidit julkaisusta? Voit lähettää palautetta osoitteeseen:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Print
ISBN 978-92-76-01186-6
doi:10.2775/041313
NA-02-19-173-FI-C
PDF
ISBN 978-92-76-01145-3
doi:10.2775/713497
NA-02-19-173-FI-N

© Euroopan unioni, 2020
Tekstiä lainattaessa on mainittava lähde.
Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä säädetään päätöksessä 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39).