Miten elää yhdessä? Mikä on meidän yhteinen historiamme?

Miten Euroopan unionin toimielimet toimivat?

Hauskoja lukuhetkiä Euroopan unioniin tutustumisen parissa!

 

 

 

Käytettävissä olevat muodot

Tämä verkkojulkaisu on saatavana 24 kielellä ja seuraavissa muodoissa:

PDF PRINT         HTML

Auta meitä kehittymään!

Julkaistu helmikuuta 2020, julkaisija

Euroopan komissio
Viestinnän pääosasto
Toimituspalvelujen ja kohdennetun sidosryhmäyhteistyön yksikkö
1049 Bryssel
BELGIA

Luxemburg, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2020
https://op.europa.eu/fi/publications

Mitä pidit julkaisusta? Voit lähettää palautetta osoitteeseen:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu


PDF
ISBN 978-92-76-00727-2
doi:10.2775/754164
NA-04-19-232-FI-N
Print
ISBN 978-92-76-00732-6
doi:10.2775/63731
NA-04-19-232-FI-C
HTML
ISBN 978-92-76-11514-4
doi:10.2775/57611
NA-04-19-232-FI-Q

© Euroopan unioni, 2020

Tekstiä lainattaessa on mainittava lähde.
Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä säädetään päätöksessä 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39).