Miten elää yhdessä? Mikä on meidän yhteinen historiamme?

Miten Euroopan unionin toimielimet toimivat?

Hauskoja lukuhetkiä Euroopan unioniin tutustumisen parissa!

 

 

 

Käytettävissä olevat muodot

Tämä verkkojulkaisu on saatavana 24 kielellä ja seuraavissa muodoissa:

PDF PRINT         HTML

Auta meitä kehittymään!

Käsikirjoitus on päivitetty maaliskuussa 2022.

Euroopan komissio
Viestinnän pääosasto
Toimituspalvelut ja kohdennettu sidosryhmäyhteistyö
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Luxemburg, Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2022
op.europa.eu/fi/publications

Mitä pidit tästä julkaisusta? Voit lähettää palautetta osoitteeseen:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Print
ISBN 978-92-76-54318-3
doi:10.2775/378702
NA-01-21-467-FI-C
PDF
ISBN 978-92-76-54360-2
doi:10.2775/298341
NA-01-21-467-FI-N
HTML
ISBN 978-92-76-54348-0
doi:10.2775/101290
NA-01-21-467-FI-Q

 

© Euroopan unioni, 2022
Logo CC

Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat periaatteet perustuvat 12. joulukuuta 2011 annettuun komission päätökseen 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39). Jollei toisin mainita, tämän asiakirjan uudelleenkäyttö on sallittua Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) -lisenssin mukaisesti (creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tämä tarkoittaa sitä, että uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti tehdyt muutokset ilmoitetaan.

Sellaisten aineiston osien käyttö tai jäljentäminen, jotka eivät ole Euroopan unionin omaisuutta, saattaa edellyttää lupaa suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta.

Kaikki kuvat © Euroopan unioni, ellei toisin mainita.