Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ

Ο τυπογράφος μας μας ενημερώνει ότι στα φυλλάδιά μας που έχουν τον τίτλο Ευρώπη ― Καλύτερα μαζί! εμφανίστηκαν κάποια παράξενα σχόλια. Για την ακρίβεια, ένα αγοράκι που ακούει στο όνομα Γκόρντον φαίνεται ότι τρύπωσε στο τυπογραφείο και έγραψε βιαστικά διάφορες λέξεις σε ορισμένες σελίδες.

Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα δυσκολέψει την ανάγνωσή σας.

Καλή ανάγνωση!

Η ομάδα της «Συντακτικής υπηρεσίας & στοχευμένης προβολής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΥΡΩΠΗ — Καλύτερα µαζί!

Ένα εργαλείο για να ευαισθητοποιήσετε τους μαθητές σας σχετικά με την Ευρώπη από την ηλικία των 10 ετών

Το υλικό του ΕΥΡΩΠΗ — Καλύτερα µαζί! θα σας επιτρέψει να μελετήσετε την Ευρώπη στην τάξη σας. Το παιδαγωγικό αυτό εργαλείο περιέχει τρία φυλλάδια και έναν χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το παιδαγωγικό εργαλείο ΕΥΡΩΠΗ — Καλύτερα µαζί! στην τάξη

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της τάξης και τις ερωτήσεις των μαθητών σας, μπορείτε να μελετήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τα φυλλάδια δεν διαβάζονται με συγκεκριμένη σειρά. Αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά το κάθε φυλλάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωριστά.

Στη συνέχεια περιγράφονται ορισµένες µέθοδοι χρήσης.

Με αφετηρία την ιστορία και τη γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μιλήσετε για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο ΕΥΡΩΠΗ — Οικοδοµούµε µαζί! και/ή τον χάρτη. Οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν στον χάρτη τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ.
Με κάποια αφορμή από την επικαιρότητα (π.χ., μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής ή το ευρώ) μπορείτε να μελετήσετε τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και τη συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο ΕΥΡΩΠΗ — Οργανωνόµαστε µαζί!
Μπορείτε επίσης να μιλήσετε για την καθημερινότητα των παιδιών (π.χ., για την ποιότητα του νερού και των τροφίμων, την προστασία των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσετε το φυλλάδιο ΕΥΡΩΠΗ — Ζούµε µαζί!

Η προσέγγισή μας

Βούλησή µας ήταν να δηµιουργήσουµε ένα παιδαγωγικό περιβάλλον πλούσιο σε περιεχόµενο και φαντασία, ώστε να διευρύνουµε το οπτικό πεδίο των νέων σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό τους µέλλον.

Βασικός µας στόχος είναι να βοηθήσουµε τον µαθητή να συνειδητοποιήσει ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι µπορεί να διαµορφώσει την Ευρώπη του αύριο. Προκειµένου να τονίσουµε τον ρόλο του, σε κάθε θεµατική ενότητα χρησιµοποιήσαµε ένα ρήµα δράσης (ζούµε, οργανωνόµαστε, θυµόµαστε, προστατεύουµε κ.λπ.).

Το λεξιλόγιο, τα παιχνίδια και οι διασκεδαστικές πληροφορίες βοηθούν τον µαθητή να εµπλουτίσει µόνος του τις γνώσεις του ακολουθώντας τον Γκόρντον, τον φανταστικό ήρωα που «µουντζούρωσε» τα φυλλάδια. Η παρουσία αυτού του ήρωα, ο οποίος είναι συνοµήλικος µε τους µαθητές, καθιστά το περιεχόµενο περισσότερο προσιτό. Άλλωστε οι ανοιχτές ερωτήσεις που βρίσκονται διάσπαρτες στις σελίδες των φυλλαδίων ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή του µαθητή. Καλή ανάγνωση!