ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ ПРЕЗ 1957 Г. БРОЯТ НА ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРАСНА ОТ 6 НА 27. ТЕЗИ ДЪРЖАВИ ОБЕДИНЯВАТ СИЛИТЕ СИ, ЗА ДА ИЗГРАДЯТ ЗАЕДНО ЕДНО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ. КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И КОГА СА СЕ ПРИСЪЕДИНИЛИ? В ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ НАУЧИТЕ КАК ЕС Е СТАНАЛ ТОВА, КОЕТО Е ДНЕС, И КАКВО ГО ПРАВИ ТОЛКОВА УНИКАЛЕН.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

Държавите — членки на ЕС

Европейският съюз е уникално партньорство между 27 европейски държави, известни като държави членки или държави от ЕС. Заедно те съставляват голяма част от континента Европа. В ЕС живеят над 447 милиона души, които се равняват на около 6 % от населението в света. Гражданите на държавите от ЕС са граждани и на ЕС.

УПРАЖНЕНИЕ 1 КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС?

Разгледайте списъка със знамената и имената на държавите по-долу. Всички те се намират в Европа, но не всички членуват в Европейския съюз. След това ги намерете на картата. Ако се нуждаете от помощ, вижте този уебсайт: europa.eu/!pKMng9

Карта на Европа със списък на знамената на четиридесет и трите европейски държави.

АВСТРИЯ

АЛБАНИЯ

АНДОРА

БЕЛАРУС

БЕЛГИЯ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БЪЛГАРИЯ

ВАТИКАН

ГЕРМАНИЯ

ГЪРЦИЯ

ДАНИЯ

ЕСТОНИЯ

ИРЛАНДИЯ

ИСЛАНДИЯ

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

КИПЪР

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

ЛИХТЕНЩАЙН

ЛЮКСЕМБУРГ

МАЛТА

МОЛДОВА

МОНАКО

НИДЕРЛАНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

ПОЛША

ПОРТУГАЛИЯ

РУМЪНИЯ

САН МАРИНО

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

СЛОВАКИЯ

СЛОВЕНИЯ

СЪРБИЯ

ТУРЦИЯ

УКРАЙНА

УНГАРИЯ

ФИНЛАНДИЯ

ФРАНЦИЯ

ХЪРВАТИЯ

ЧЕРНА ГОРА

ЧЕХИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЦИЯ


NB: През юни 2016 г. Обединеното кралство гласува за напускане на ЕС с национален референдум, а през 2020 г. го напусна.

УПРАЖНЕНИЕ 2 КОЛКО ЗНАЕТЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС?

Представете си, че работите за националния съвет по туризма. Изберете двете държави от ЕС, които познавате най-добре, и напишете кратък текст за тях, предназначен за туристи. Например колко души живеят в тези две държави и кои са столиците им? Какво могат те да предложат на посетителите (храна, култура, език и т.н.)?

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

В ЕС има девет региона, които са много отдалечени от Европейския континент. Тези отвъдморски територии (известни също като „най-отдалечените региони“) са: Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Майот, Реюнион и Сен Мартен (Франция), Азорските острови и Мадейра (Португалия) и Канарските острови (Испания).

Официалните езици на ЕС

В Европейския съюз има 24 официални езика.

Защо са толкова много? ЕС не би могъл да съществува без държавите членки и гражданите си. Като демократична организация ЕС трябва да общува с правителствата на държавите членки и техните жители, предприятия и публични органи на техния език. Всички, които живеят в ЕС, имат право да знаят какво се прави в тяхно име и с техните данъци, както и какви правила трябва да спазват. Освен това те следва да могат да участват в работата на ЕС, без да им се налага преди това да учат чужд език.

ДОБРО УТРО / Buenos días
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba
Goedemorgen / Dzień dobry
Bom dia / Bună dimineaţa
Dobré ráno / Dobro jutro
Hyvää huomenta / God morgon

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Можете да пишете до институциите на Съюза на всеки от 24-те официални езика на ЕС и да получите отговор на същия език.

Европейските ценности

Чували ли сте някога израза „Единство в многообразието“? Това е мотото на ЕС и то е израз на ценностите на ЕС. Въпреки че всяка държава в ЕС има своя собствена култура, език и традиции, всички те споделят едни и същи общи ценности, които трябва да зачитат като членове на Европейския съюз.

Основната ценност, която обединява всички държави от ЕС, е демокрацията. Това означава, че само демократични държави могат да членуват в ЕС. Другите ценности, които се споделят от всички държави от ЕС, са зачитането на човешкото достойнство, свободата, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на хората, принадлежащи към малцинствени групи.

ЕС се основава на шест основни ценности, върху които е изградено нашето общество:

  • зачитането на човешкото достойнство
  • свободата
  • демокрацията
  • равенството
  • върховенството на закона
  • зачитането на правата на човека, включително на правата на малцинствата

За тези ценности се е водила борба в продължение на много години и те са оформили обществото, в което живеем днес.

Ценностите на ЕС са залегнали в договорите на ЕС и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Това са важни правни текстове, които всички държави от ЕС са одобрили и следователно трябва да спазват.

play video Вижте видеоклипа: Ценностите на ЕС обяснени за 1 минута europa.eu/!uwrcHp

Договорите на ЕС съдържат правилата, които ръководят работата на ЕС. Понякога в тях се нанасят изменения, например при присъединяването на нови държави или при промени в начина, по който функционира ЕС. Най-новият договор е Договорът от Лисабон, подписан в столицата на Португалия през 2007 г.

Научете повече за договорите на ЕС: europa.eu/!t7u7qn

Хартата на основните права на Европейския съюз влезе в сила заедно с Договора от Лисабон. В нея са заложени правата и свободите, от които се ползват всички, живеещи в ЕС, например лични, икономически и социални права. За да се отразят особеностите на съвременното общество, в Хартата са включени по-нови основни права, като защитата на личните данни и гаранциите в областта на биоетиката. В нея са включени и специфични разпоредби относно правата на лицата под 18 години, с които се гарантира, че правата на децата са част от човешките права и че ЕС и неговите държави членки са длъжни да ги спазват и защитават.

Научете повече за Хартата на основните права на ЕС: fra.europa.eu/bg/eu-charter и Стратегията на ЕС за правата на детето: ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_bg

От 6 на 27 държави от ЕС

ЕС се състои от много различни държави. Държавата от ЕС с най-голямо население е Германия — с близо 83 милиона жители, а тази с най-малкото население е Малта — с 500 000 жители. Хората в ЕС говорят различни езици, при които се използват три различни азбуки (латиница, гръцка и кирилица). Във всяка държава има различни традиции, култури, храни и фолклорни празници.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

На европейското знаме са изобразени 12 златни звезди в кръг на син фон. То е прието през 1984 г. от Европейския съюз (наричан тогава Европейска икономическа общност) и сега се развява над сгради, паркове и паметници в цяла Европа. Броят на звездите никога не се променя — те винаги са 12. Те символизират единството, солидарността и хармонията между народите в Европа.

УПРАЖНЕНИЕ 3 КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЦЕННОСТИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ЕС НА ПРАКТИКА?

Част 1. Поставете „да“ или „не“ в правилната колона за всеки от осемте въпроса по-долу. Разделете се на малки групи и обсъдете какво според вас дадена държава може и не може да прави, ако иска да бъде част от ЕС.

Държава, … А)
може да се присъедини към ЕС
Б)
не може да се присъедини към ЕС
1. която не гарантира свобода на печата ДА / НЕ ДА / НЕ
2. която прилага смъртното наказание ДА / НЕ ДА / НЕ
3. която позволява на гражданите да протестират срещу правителството ДА / НЕ ДА / НЕ
4. чийто парламент се избира периодично ДА / НЕ ДА / НЕ
5. в която военните определят политиката и при нужда се намесват във вътрешната политика с военни действия ДА / НЕ ДА / НЕ
6. в която хората се считат за невинни, докато вината им не бъде установена по съдебен ред ДА / НЕ ДА / НЕ
7. в която има само една партия и поради това тази партия управлява винаги ДА / НЕ ДА / НЕ
8. която защитава малцинствата, дори когато мнозинството е настроено срещу тях ДА / НЕ ДА / НЕ

Част 2. Разделете се на малки групи, изберете две от шестте ценности на ЕС, изброени по-долу, и обсъдете какво означават те за вас:

Как е започнало всичко?

След две разрушителни световни войни през първата половина на ХХ век (1914—1918 г. и 1939—1945 г.) хората са твърдо решени, че подобно нещо никога повече не бива да се повтаря.

Между 1945 г. и 1950 г. няколко европейски политици, в това число Робер Шуман, Конрад Аденауер, Алчиде де Гаспери и Уинстън Чърчил, започват процеса по създаването на Европейския съюз, в който живеем днес. Тяхната визия е да се обединят европейските държави с цел осигуряване на траен мир и просперитет.

На 9 май 1950 г. френският външен министър Робер Шуман предлага да се слее европейското производство на въглища и стомана. По това време това са суровините, използвани за целите на войната — въглищата като енергиен ресурс, а стоманата за оръжия и машини. В резултат на обединяването на производството никоя държава не би могла тайно да се въоръжи срещу останалите. След това предложение през 1952 г. възниква Европейската общност за въглища и стомана. Тя е основана от шест съседни държави — Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция — и полага основите на ЕС, който познаваме днес.

Можете да научите повече за хората и политиците, които са изградили Европейския съюз през годините в нашата поредица „Пионерите на ЕС“ тук:

europa.eu/!MM7rQC

Надграждане върху Европейската общност за въглища и стомана

Няколко години по-късно шестте държави основателки решават да разширят сътрудничеството си в други сектори на икономиката. Римският договор, с който се създава Европейската икономическа общност, е подписан през 1957 г. и влиза в сила през 1958 г. Първоначално целта му е да се насърчат търговията и по-нататъшната икономическа интеграция между участващите държави.

Нови държави членки

През 1973 г. към Европейската икономическа общност се присъединяват Дания, Ирландия и Обединеното кралство (*). Няколко години по-късно, след края на крайнодесните диктатури в Южна Европа, други три държави вече отговарят на условията за кандидатстване за членство. Първа беше Гърция, която се присъедини през 1981 г. През 1986 г. я последваха Португалия и Испания. Европейският съюз беше създаден през 1993 г., а Австрия, Финландия и Швеция се присъединиха 2 години по-късно. Така броят на държавите — членки на ЕС, нарасна на 15.

Скоро след Втората световна война Европа е разделена на източна и западна част от „Желязната завеса“ и започва Студената война, продължила 40 години. Берлинската стена е символ на това разделение, тъй като с нея Берлин бе разделен на две. След падането на комунизма през 1989 г. бившите комунистически държави от Централна и Източна Европа започват процес на демократизация и кандидатстват за присъединяване към ЕС.

През 2004 г. към ЕС се присъединяват осем държави от Централна и Източна Европа: Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чехия плюс средиземноморските острови Кипър и Малта. През 2007 г. се присъединяват България и Румъния, последвани от Хърватия през 2013 г.

Добавянето на нови държави — членки на ЕС, води до разширяване на общия пазар и спомага за поддържането на мира и просперитета в Европа. Всяка нова държава членка трябва да е готова да се присъедини към договорите и да приеме цялото законодателство на ЕС. Тя трябва да зачита ценностите на ЕС, например принципите на демокрация, върховенство на закона и зачитане на правата на човека и основните свободи.

Отвъд собствените си граници ЕС поддържа близки отношения и със съседните държави. Европейската политика на съседство спомага за сигурността, стабилността и просперитета в държавите непосредствено на изток и на юг от ЕС. Освен това политиката за разширяване на ЕС обхваща потенциалните нови държави членки. Отвъд региона на „съседство“ глобалните отношения на ЕС обикновено се основават на търговски споразумения, партньорства и многостранно сътрудничество.

(*) Обединеното кралство напусна ЕС през 2020 г.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Понастоящем държавите кандидатки за членство в ЕС са: Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция. Босна и Херцеговина и Косово (*) са потенциални кандидатки.

(*) Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Инфографика, на която е показана годината на присъединяване на всяка държава членка към Европейския съюз.
Шестте държави основателки са Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейския съюз на първи януари хиляда деветстотин седемдесет и трета година, с което броят на държавите членки става девет. Гърция се присъединява през хиляда деветстотин осемдесет и първа година, следвана от Португалия и Испания през хиляда деветстотин осемдесет и шеста година. През хиляда деветстотин деветдесет и пета година Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към Европейския съюз. Най-голямото разширяване е през две хиляди и четвърта година, когато десет държави се присъединяват към Европейския съюз: Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чехия. България и Румъния се присъединяват през две хиляди и седма година, а Хърватия е последната държава, която се присъединява през две хиляди и тринадесета година.

Нобелова награда за мир

ЕС е създаден с цел да се осигури траен мир между неговите държави членки. От създаването му значително са намалели придружените с насилие вътрешни конфликти и възможностите за избухване на война между европейците. През 2012 г. Европейският съюз получи Нобеловата награда за мир в знак на признание за работата му за мира, демокрацията и правата на човека в Европа и по света. Беше взето решение да се дари наградата от 930 000 евро — плюс още 930 000 евро от самия ЕС — на деца, които са лишени от възможността да растат в мир.

ЕС ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

От континент във война до мирен съюз — проследете историята на ЕС с нашата хронология на ЕС:

europa.eu/!YW4UUb

УПРАЖНЕНИЕ 4 КАКВО ОЗНАЧАВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ВАС?

Както видяхме, корените на Европейския съюз могат да бъдат проследени до началото на 50-те години на ХХ век, когато той е основан от хората, преживели зверствата на една или дори на две световни войни. Тези войни причиниха десетки милиони жертви в целия континент. По това време амбицията да се обединят държави и народи, които до неотдавна са били във война, е изглеждала далновидна.

Преди вие и вашите приятели да се родите, в ЕС вече е имало мир и просперитет в продължение на повече от 50 години, въпреки че може да сте чували или чели истории за трудни моменти в други части на света през същото време. Като млади хора, какво мислите за този продължителен мир в Европа? Приемате ли го за даденост или понякога се притеснявате за бъдещето? Достатъчна ли е демокрацията сама по себе си, за да се гарантира мир? Обсъдете това със съучениците си.