ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ ПРЕЗ 1957 Г. БРОЯТ НА ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НАРАСНА ОТ ШЕСТ НА 27. ТЕ ОБЕДИНЯВАТ СИЛИТЕ СИ, ЗА ДА ИЗГРАДЯТ ЗАЕДНО ЕДНО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ. КОИ СТРАНИ ЧЛЕНУВАТ В ЕС И КОГА СА СЕ ПРИСЪЕДИНИЛИ? В ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ НАУЧИТЕ КАК ЕС Е СТАНАЛ ТОВА, КОЕТО Е ДНЕС, КАКТО И КАКВО ГО ПРАВИ ТОЛКОВА УНИКАЛЕН.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?

Държавите — членки на ЕС

Европейският съюз не е държава, а уникално партньорство между европейски държави, известни като държави членки. Заедно те съставляват голяма част от континента Европа. В ЕС живеят над 446 милиона души, които се равняват на около 6 % от населението в света. Гражданите на държавите — членки на ЕС, са граждани и на Европейския съюз.

В момента ЕС се състои от 27 държави. През юни 2016 г. една от тях, Обединеното кралство, гласува за напускане на ЕС и напусна през 2020 г.

УПРАЖНЕНИЕ 1

КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС?

Разгледайте списъка със знамената и имената на държавите по-долу. Всички те се намират в Европа, но не всички членуват в Европейския съюз. Посочете кои държави от списъка членуват в ЕС. След това ги намерете на картата. Ако се нуждаете от помощ, вижте този уебсайт.

АЛБАНИЯ

АНДОРА

АВСТРИЯ

БЕЛГИЯ

БЪЛГАРИЯ

ХЪРВАТИЯ

КИПЪР

ЧЕХИЯ

ДАНИЯ

ЕСТОНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ГЪРЦИЯ

УНГАРИЯ

ИСЛАНДИЯ

ИРЛАНДИЯ

ИТАЛИЯ

ЛАТВИЯ

ЛИХТЕНЩАЙН

ЛИТВА

ЛЮКСЕМБУРГ

МАЛТА

МОЛДОВА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

НИДЕРЛАНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ПОЛША

ПОРТУГАЛИЯ

РУМЪНИЯ

СЪРБИЯ

СЛОВЕНИЯ

СЛОВАКИЯ

ИСПАНИЯ

ШВЕЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ТУРЦИЯ

УКРАЙНА

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ЧЕРНА ГОРА

ВАТИКАНА

УПРАЖНЕНИЕ 2

КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ТЕЗИ СТРАНИ ИЛИ КАКВО МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ ЗА ТЯХ?

Представете си, че работите за туристическа агенция в Европа. Изберете две държави в ЕС, които познавате най-добре, и изгответе кратко изложение, предназначено за туристи. Например колко души живеят в тях и кои са столиците им? Какво могат те да предложат на посетителите (храна, култура, език и т.н.)?

Официални езици в ЕС

В Европейския съюз има 24 официални езика.

Защо официалните езици са толкова много? ЕС не би могъл да съществува без държавите членки и гражданите си. Като демократична организация той трябва да общува с правителствата на държавите членки, гражданите, дружествата и публичните органи на техния собствен език. Хората имат право да знаят какво се прави в тяхно име. Те трябва освен това да могат да участват активно в работата на ЕС, без да им се налага преди това да учат чужд език. Знаехте ли, че можете да пишете до институциите на ЕС на всеки от 24-те официални езика и да получите отговор на същия език?

ДОБЪР ДЕН / BUENOS DÍAS
DOBRÉ RÁNO / GODMORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON
ОБЕДИНЕНИ В МНОГООБРАЗИЕТО

Европейски ценности

Чували ли сте някога израза „Обединени в многообразието“? Това е мотото на ЕС и то е израз на ценностите на ЕС. Въпреки че всяка държава в ЕС има свои собствени култура, език и традиции, всички те споделят едни и същи общи ценности и трябва да ги зачитат, ако искат да са част от Европейския съюз.

Основната ценност, която обединява всички държави членки, е демокрацията. Това означава, че само демократични държави могат да членуват в ЕС.

Другите ценности на ЕС, които се споделят от всички държави членки, са зачитането на човешкото достойнство, свободата, равенството, върховенството на закона и правата на човека, включително правата на хората, принадлежащи към малцинствени групи.

Тези ценности са залегнали във важен правен текст, наречен „договор“, който всички държави членки са одобрили и следователно трябва да спазват. Договорът от Лисабон е най-новият. Той е подписан в столицата на Португалия през 2007 г.

От шест до 27 държави — членки на ЕС

Както вече видяхме, ЕС се състои от напълно различни държави. Най-голямата от тях, Германия, наброява близо 82 милиона жители, а най-малката, Малта — 400 000. Европейците говорят различни езици и използват три различни азбуки (латиница, гръцка и кирилица). Има различни традиции, култури, храни и фолклорни празници.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

На знамето на Европа са изобразени 12 златни звезди на син фон. То е прието през 1984 г. от Европейския съюз (наричан тогава Европейска икономическа общност) и сега се развява над парламенти, общински сгради, паркове и паметници в цяла Европа.

Композицията символизира народите на Европа, като кръгът представлява тяхното единство. Броят на звездите никога не се променя — те винаги са 12, което символизира съвършенството и целостта.

УПРАЖНЕНИЕ 3

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЦЕННОСТИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ЕС НА ПРАКТИКА

Част 1. Поставете „Х“ в правилната колона за всеки от деветте въпроса по-долу. Разделете се на малки групи и обсъдете какво според вас дадена държава трябва да прави и никога не трябва да прави, ако иска да бъде част от ЕС.

Държава, … А)
може да се присъедини към ЕС
Б)
не може да се присъедини към ЕС
1. която не осигурява свобода на печата
2. която практикува смъртното наказание
3. която позволява на гражданите да протестират срещу правителството
4. чийто парламент се избира периодично
5. в която управлява пожизнено президент, който се наследява на поста от своя син или дъщеря
6. в която военните определят политиката и при нужда се намесват във вътрешната политика с военни действия
7. в която хората се считат за невинни, докато вината им не бъде съдебно установена
8. в която има само една партия и поради това тази партия управлява винаги
9. която защитава малцинствата, дори когато мнозинството е настроено срещу тях

Част 2. Разделете се на малки групи, изберете две от петте ценности на ЕС, изброени по-долу, и обсъдете с другите в групата си какво означават те за вас.

Как е започнало всичко?

След Втората световна война, продължила от 1939 до 1945 г. и започнала само 20 години след края на Първата световна война, хората са твърдо решени, че подобно нещо никога повече не бива да се повтаря.

Между 1945 и 1950 г. няколко европейски политици, в това число Робер Шуман, Конрад Аденауер, Алчиде де Гаспери и Уинстън Чърчил, започват процеса по създаването на Европейския съюз, в който живеем днес. В Западна Европа са създадени нови структури за икономическо и политическо обединяване на европейските държави с цел осигуряване на траен мир и просперитет.

На 9 май 1950 г. Робер Шуман (тогава министър на външните работи на Франция) предлага производството на въглища и стомана, суровините, използвани за подготовка за война, да се управлява съвместно, за да се гарантира, че никоя държава няма да може тайно да се въоръжи срещу останалите. Тогава въглищата са играели ролята, която днес имат нефтът и природният газ — те са били най-важният енергиен източник. Европейската общност за въглища и стомана, на основата на която е създаден днешният ЕС, възниква през 1952 г. Тя е основана от шест съседни държави: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция.

Разширено сътрудничество

Няколко години по-късно шестте държави основателки решават да разширят сътрудничеството си в други сектори на икономиката. Римският договор е подписан през 1957 г. и с него се създава Европейската икономическа общност. Взаимната враждебност се заменя от сътрудничество. И това сътрудничество е изключително успешно. Европейската общност отбелязва огромен икономически подем. Нищо чудно, че с годините искания за присъединяване отправят и много други държави.

Нови държави членки

През 1973 г. към ЕС се присъединяват Дания, Ирландия и Обединеното кралство*. Няколко години по-късно три европейски държави, които преди това са управлявани от диктатури, стават демократични и също могат да кандидатстват за членство. Това са Гърция, която се присъединява през 1981 г., последвана от Испания и Португалия през 1986 г. Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към Европейския съюз през 1995 г. и с това членовете на Съюза стават 15.

Скоро след Втората световна война Европа е разделена на източна и западна част от Желязната завеса и започва Студената война, продължила 40 години. Берлинската стена е символ на това разделение. След падането ѝ през 1989 г. пред държавите от Централна и Източна Европа, които преди това са контролирани от бившия Съветски съюз, се открива възможност да реформират своите системи и да кандидатстват за присъединяване към ЕС. През 2004 г. към ЕС се присъединяват осем държави от Централна и Източна Европа: Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чехия. Същата година членки стават средиземноморските острови Кипър и Малта. През 2007 г. се присъединяват България и Румъния, а Хърватия става двадесет и осмата членка на ЕС през 2013 г.

Добавянето на нови държави членки към ЕС спомогна за поддържане на мира и стабилността в Европа и за разширяване на демокрацията и единния пазар. Всяка нова държава членка трябва да е готова да се присъедини към договорите и да приеме цялото законодателство на ЕС. Тя трябва да зачита принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и върховенството на закона.

* Обединеното кралство напусна ЕС през 2020 г.
  • 2013 г.
  • 2007 г.
  • 2004 г.
  • 1995 г.
  • 1986 г.
  • 1981 г.
  • 1973 г.
  • 1957 г.

Нобелова награда за мир

Дори и понякога между държавите в ЕС да има разногласия, основните принципи на ЕС не са се променили през последните 70 години. През 2012 г., благодарение на неуморната си работа за мира, демокрацията и правата на човека в Европа и по света, Европейският съюз получи Нобеловата награда за мир. Така ЕС стана първото обединение от държави в света, на което бе оказана тази чест.

УПРАЖНЕНИЕ 4

КАКВО ОЗНАЧАВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА?

Както видяхме, началото на Европейския съюз е поставено в началото на 50-те години на ХХ век, когато основните му правила са определени от хората, преживели зверствата на една или дори на две световни войни. Тези войни причиниха десетки милиони жертви на целия континент. Идеята е да се избегнат бъдещи конфликти, като се създаде тясно сътрудничество между държавите и се обединят гражданите им: доста смел проект за държави и народи, които до неотдавна са били във война.

В днешно време не са много младите хора, които все още имат живи роднини, които да им разкажат за преживяванията си в онези трудни времена. Вие и вашите приятели сте родени през или около 2004 г., когато в Европа вече царуват мир и просперитет в продължение на 50 години. Като млад човек, какво мислите за този продължителен мир в Европа? Приемате ли го за даденост, или понякога се притеснявате за бъдещето? Обсъдете това със съучениците си.