KOPŠ ES IZVEIDES 1957. GADĀ TĀ IR IZAUGUSI NO 6 VALSTĪM LĪDZ 27. ŠĪS VALSTIS APVIENOJA SPĒKUS, LAI KOPĀ VEIDOTU LABĀKU NĀKOTNI. KURAS VALSTIS IR ES SASTĀVĀ, UN KAD TĀS PIEVIENOJĀS? ŠAJĀ NODAĻĀ UZZINĀSI, KĀ ES KĻUVA PAR TO, KAS TĀ IR ŠODIEN, UN KAS TO PADARA TIK NEATKĀRTOJAMU.

KAS IR EIROPAS SAVIENĪBA?

ES dalībvalstis

Eiropas Savienība ir unikāla 27 Eiropas valstu partnerība – tās dēvē par dalībvalstīm jeb ES valstīm. Tās kopā aptver lielāko daļu Eiropas. ES dzīvo aptuveni 447 miljoni cilvēku, kas ir apmēram 6 % no pasaules iedzīvotājiem. ES valstu piederīgie ir arī Eiropas Savienības pilsoņi.

1.  UZDEVUMS. KURAS VALSTIS IR ES DALĪBNIECES?

Aplūko karogu un valstu nosaukumu sarakstu zem attēla! Visas šīs valstis atrodas Eiropā, bet ne visas pieder pie Eiropas Savienības. Padomā, kuras no sarakstā minētajām ir ES valstis, un tad atrodi tās kartē! Ja tev vajadzīga palīdzība, ieskaties šajā tīmekļa vietnē: europa.eu/!kByr3X

Eiropas karte ar 43 Eiropas valstu karogu sarakstu.

ALBĀNIJA

ANDORA

APVIENOTĀ KARALISTE

AUSTRIJA

BALTKRIEVIJA

BEĻĢIJA

BOSNIJA
UN HERCEGOVINA

BULGĀRIJA

ČEHIJA

DĀNIJA

FRANCIJA

GRIEĶIJA

HORVĀTIJA

IGAUNIJA

ISLANDE

ITĀLIJA

ĪRIJA

KIPRA

LATVIJA

LIETUVA

LIHTENŠTEINA

LUKSEMBURGA

MALTA

MELNKALNE

MOLDOVA

MONAKO

NĪDERLANDE

NORVĒĢIJA

POLIJA

PORTUGĀLE

RUMĀNIJA

SANMARĪNO

SERBIJA

SLOVĀKIJA

SLOVĒNIJA

SOMIJA

SPĀNIJA

ŠVEICE

TURCIJA

UKRAINA

UNGĀRIJA

VATIKĀNS

VĀCIJA

ZIEMEĻMAĶEDONIJA

ZVIEDRIJA


NB! 2016. gada jūnija referendumā Apvienotā Karaliste nobalsoja par izstāšanos no ES un 2020. gadā no tās izstājās.

2.  UZDEVUMS. CIK DAUDZ TU ZINI PAR DAŽĀDĀM ES VALSTĪM?

Iedomājies, ka tu strādā kādā tūrisma aģentūrā! Izvēlies divas ES valstis, kuras pazīsti vislabāk, un uzraksti par tām īsu aprakstu tūristiem! Piemēram, cik cilvēku dzīvo šajās valstīs un kā sauc to galvaspilsētas. Ar ko tās var iepriecināt savus apmeklētājus (ēdiens, kultūra, valoda utt.)?

VAI TU ZINI?

ES ir deviņi reģioni, kas atrodas tālu no Eiropas. Šīs aizjūras teritorijas (ko dēvē arī par “tālākajiem reģioniem”) ir Azoru salas un Madeira (Portugāle), Kanāriju salas (Spānija), Francijas Gviāna, Gvadelupa, Majota, Martinika, Reinjona un Senmartēna (Francija).

ES oficiālās valodas

Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas.

Kāpēc to ir tik daudz? Bez Eiropas Savienības dalībvalstīm un iedzīvotājiem Eiropas Savienības nebūtu. ES ir demokrātiska organizācija, tāpēc tai jāsazinās ar dalībvalstu valdībām, iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm to lietotajās valodās. Visiem ES iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kas tiek darīts viņu vārdā un ar viņu nodokļiem un kādi noteikumi viņiem ir jāievēro. Viņiem arī jābūt iespējai iesaistīties ES lietās bez priekšnosacījuma vispirms apgūt kādu citu valodu.

Dobró útro / Buenos días
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba
Goedemorgen / Dzień dobry
Bom dia / Bună dimineaţa
Dobré ráno / Dobro jutro
Hyvää huomenta / God morgon

VAI TU ZINI?

Tu vari rakstīt ES iestādēm jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām, un atbildi saņemsi tajā pašā valodā.

Eiropas vērtības

Vai esi kādreiz dzirdējis frāzi “vienoti dažādībā”? Šī frāze ir ES moto un atspoguļo ES vērtību būtību. Lai gan katrai ES valstij ir sava kultūra, valoda un tradīcijas, tām visām ir vienas un tās pašas kopīgās vērtības, kas tām ir jāievēro kā Eiropas Savienības dalībniecēm.

Viena no pamatvērtībām, kas apvieno visas ES valstis, ir demokrātija. Tas nozīmē, ka ES dalībnieces var būt tikai demokrātiskas valstis. Citas visām ES valstīm kopīgās vērtības ir cilvēka cieņa, brīvība, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošana.

ES pamatā ir sešas pamatvērtības, kas veido mūsu sabiedrības pamatu:

  • cilvēka cieņas neaizskaramība;
  • brīvība;
  • demokrātija;
  • vienlīdzība;
  • tiesiskums;
  • cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošana.

Šīs vērtības ir izcīnītas ilgos gados, un tās ir izveidojušas tādu sabiedrību, kādā šodien dzīvojam.

ES vērtības ir noteiktas ES līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Tie ir svarīgi juridiski dokumenti, kurus apstiprinājušas visas ES valstis, tāpēc tām tie ir jāievēro.

play video NOSKATIES VIDEO: ES vērtību skaidrojums 1 minūtē europa.eu/!gkBTjd

ES līgumos ir ietverti noteikumi, kas nosaka ES darbību. Tie laiku pa laikam tiek grozīti, piemēram, kad ES pievienojas jaunas valstis vai kad mainās ES darbība. Jaunākais līgums ir Lisabonas līgums, kas tika parakstīts Portugāles galvaspilsētā 2007. gadā.

Uzzini vairāk par ES līgumiem: europa.eu/!UGh3f3

Eiropas Savienības Pamattiesību harta stājās spēkā līdz ar Lisabonas līgumu. Tajā ir noteiktas tiesības un brīvības, kas ir pieejamas visiem ES iedzīvotājiem, piemēram, personiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības. Lai atspoguļotu mūsdienu sabiedrību, hartā ir iekļautas jaunākas pamattiesības, piemēram, datu aizsardzība un bioētikas garantijas. Tajā iekļauti arī īpaši noteikumi par personu, kas jaunākas par 18 gadiem, tiesībām, nodrošinot, ka bērnu tiesības ir daļa no cilvēktiesībām, kas ES un tās dalībvalstīm ir jāievēro un jāaizsargā.

Sīkāk par ES Pamattiesību hartu: fra.europa.eu/en/eu-charter un ES Bērna tiesību stratēģiju: ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_lv

No 6 ES valstīm līdz 27

ES veido ļoti dažādas valstis. Pēc iedzīvotāju skaita lielākā ir Vācija ar aptuveni 83 miljoniem iedzīvotāju, bet vismazākajā – Maltā – dzīvo 500 000 cilvēku. ES iedzīvotāji runā dažādās valodās un izmanto trīs dažādus alfabētus (latīņu, grieķu un kirilisko alfabētu). Katrā valstī ir dažādas tradīcijas, kultūras, ēdieni un tautas svētki.

VAI TU ZINI?

ES karogu veido 12 zelta zvaigžņu aplis uz zila fona. Eiropas Savienība (ko tolaik sauca par Eiropas Ekonomikas kopienu) to pieņēma 1984. gadā, un tagad tas plīvo pie ēkām, parkos un pie pieminekļiem visā Eiropā. Zvaigžņu skaits nekad nemainās – 12. Tās simbolizē Eiropas iedzīvotāju vienotību, solidaritāti un saskaņu.

3.  UZDEVUMS. KO ES VĒRTĪBAS UN PRINCIPI NOZĪMĒ PRAKSĒ

1. daļa. Pretī katram no šiem astoņiem jautājumiem ieliec krustiņu pareizajā ailē. Nelielās grupās apspriediet, ko, jūsuprāt, valsts var vai nevar darīt, ja vēlas kļūt par ES dalībvalsti!

Valsts... (A)
var pievienoties ES
(B)
nevar pievienoties ES
1. kas nenodrošina preses brīvību JĀ / NĒ JĀ / NĒ
2. kas piemēro nāvessodu JĀ / NĒ JĀ / NĒ
3. kas ļauj pilsoņiem protestēt pret valdību JĀ / NĒ JĀ / NĒ
4. kurā regulāri tiek ievēlēts parlaments JĀ / NĒ JĀ / NĒ
5. kurā politiku nosaka armija, kas pat var iejaukties iekšpolitikā ar militāru spēku JĀ / NĒ JĀ / NĒ
6. kurā cilvēkus uzskata par nevainīgiem, līdz tiesa ir atzinusi viņu vainu JĀ / NĒ JĀ / NĒ
7. kurā ir tikai viena partija, kas vienmēr ir pie varas JĀ / NĒ JĀ / NĒ
8. kura aizsargā minoritātes, pat ja vairākums pret tām ir noskaņots nelabvēlīgi JĀ / NĒ JĀ / NĒ

2. daļa. Nelielās grupās izvēlieties divas no sešām šeit uzskaitītajām ES vērtībām un apspriediet, ko šīs vērtības jums nozīmē!

Kā viss sākās?

Pēc diviem postošiem pasaules kariem divdesmitā gadsimta pirmajā pusē (1914–1918 un 1939–1945) cilvēki bija stingri apņēmušies nekad neko tādu vairs nepieļaut.

Laikā no 1945. līdz 1950. gadam vairāki Eiropas politiķi, to vidū Robērs Šūmans, Konrāds Adenauers, Alčide de Gasperi un Vinstons Čērčils, sāka veidot Eiropas Savienību, kurā mēs šodien dzīvojam. Viņu iecere bija apvienot Eiropas valstis ekonomiski un politiski, lai tādējādi garantētu pastāvīgu mieru un labklājību.

1950.  gada 9. maijā toreizējais Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans ierosināja kopīgi pārvaldīt ogļu un tērauda ražošanu Eiropā. Tajā laikā tās bija karam nepieciešamās izejvielas – ogles kā energoresurss un tērauds ieroču un iekārtu ražošanai. Apvienojot to ražošanu, neviena valsts nevarētu slepeni bruņoties pret pārējām valstīm. Pēc šā priekšlikuma 1952. gadā tika izveidota Eiropas Ogļu un tērauda kopiena. To dibināja sešas kaimiņvalstis – Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija, kas lika pamatus mūsdienu Eiropas Savienībai.

Vairāk par cilvēkiem un politiķiem, kuri gadu gaitā veidojuši Eiropas Savienību, vari uzzināt mūsu sērijā “ES celmlauži” šeit:

europa.eu/!cdqMVm

Eiropas Ogļu un tērauda kopienas panākumu iedvesmota

Pēc dažiem gadiem sešas dibinātājvalstis nolēma sadarboties arī citās ekonomikas nozarēs. 1957. gadā tika noslēgts Romas līgums, ar kuru tika nodibināta Eiropas Ekonomikas kopiena un kas stājās spēkā 1958. gadā. Tā sākotnējais mērķis bija veicināt tirdzniecību un dziļāku ekonomisko integrāciju starp iesaistītajām valstīm.

Jaunas dalībnieces

1973.  gadā Eiropas Ekonomikas kopienai pievienojās Apvienotā Karaliste (*), Dānija un Īrija. Pēc dažiem gadiem, beidzoties labējo diktatūru valdīšanas laikam Dienvideiropā, dalībai varēja pieteikties vēl trīs valstis. Pirmā bija Grieķija, kas pievienojās 1981. gadā. Portugāle un Spānija pievienojās 1986. gadā. 1993. gadā tika izveidota Eiropas Savienība, un divus gadus vēlāk tai pievienojās Austrija, Somija un Zviedrija, palielinot ES dalībvalstu skaitu līdz 15.

Neilgi pēc Otrā pasaules kara, sākoties 40 gadus ilgajam Aukstajam karam, “dzelzs priekškars” Eiropu sadalīja austrumos un rietumos. Berlīnes mūris bija dalījuma simbols, jo tas sašķēla Berlīnes pilsētu divās daļās. Pēc komunisma sabrukuma 1989. gadā bijušās komunistiskās Viduseiropas un Austrumeiropas valstis sāka demokratizācijas procesu un pieteicās dalībai ES.

2004.  gadā ES pievienojās astoņas Viduseiropas un Austrumeiropas valstis: Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija. Tai pašā gadā par dalībniecēm kļuva arī Vidusjūras salas Kipra un Malta. 2007. gadā ES pievienojās Bulgārija un Rumānija, bet 2013. gadā – Horvātija.

Jaunu ES dalībvalstu pievienošanās ir paplašinājusi kopējo tirgu un palīdzējusi Eiropā saglabāt mieru un labklājību. Ikvienai jaunai dalībvalstij jāapņemas pievienoties Līgumiem un pieņemt visu ES tiesību aktu kopumu. Tai jāievēro ES vērtības, piemēram, brīvības, demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas principi.

Ārpus savām robežām ES uztur ciešas attiecības arī ar kaimiņvalstīm. Eiropas kaimiņattiecību politika atbalsta drošību, stabilitāti un labklājību valstīs uz austrumiem un dienvidiem no ES. Turklāt ES paplašināšanās politika attiecas arī uz potenciālajām jaunajām dalībvalstīm. Ārpus “kaimiņreģiona” ES globālo attiecību pamatā parasti ir tirdzniecības nolīgumi, partnerības un daudzpusēja sadarbība.

(*) 2020. gadā Apvienotā Karaliste izstājās no ES.

VAI TU ZINI?

Pašreizējās ES kandidātvalstis ir: Albānija, Melnkalne, Serbija, Turcija un Ziemeļmaķedonija. Potenciālās kandidātvalstis ir Bosnija un Hercegovina un Kosova (*).

(*) Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Infografika, kurā redzams gads, kad katra dalībvalsts pievienojās ES.
Sešas ES dibinātājvalstis ir Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Luksemburga un Nīderlande. 1973. gada 1. janvārī Eiropas Savienībā iestājās Apvienotā Karaliste, Dānija un Īrija, un tādējādi dalībvalstu skaits pieauga līdz deviņām. Grieķija pievienojās 1981. gadā, tai sekoja Portugāle un Spānija, kuras pievienojās 1986. gadā. 1995. gadā Eiropas Savienībā iestājās Austrija, Somija un Zviedrija. Lielākā paplašināšanās notika 2004. gadā, kad ES pievienojās 10 valstis: Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija. 2007. gadā pievienojās Bulgārija un Rumānija, un 2013. gadā ES pievienojās pēdējā valsts — Horvātija.

Nobela Miera prēmija

ES tika izveidota, lai nodrošinātu pastāvīgu mieru starp tās dalībvalstīm. Kopš tās izveides ir ievērojami samazinājušies vardarbīgi iekšējie konflikti un iespējas izcelties karam starp eiropiešiem. 2012. gadā Eiropas Savienībai par tās darbu miera, demokrātijas un cilvēktiesību labā Eiropā un visā pasaulē tika piešķirta Nobela Miera prēmija. ES nolēma ziedot prēmijas naudas summu 930 000 eiro un vēl 930 000 eiro no pašas ES līdzekļiem bērniem, kuriem liegta iespēja uzaugt mierā.

ES GADU GAITĀ

Seko ES pārvērtībām no kara plosīta kontinenta līdz miermīlīgai savienībai, izmantojot mūsu ES hronoloģiju:

europa.eu/!F69Pjf

4.  UZDEVUMS. KO EIROPAS SAVIENĪBA NOZĪMĒ TEV?

Kā noskaidrojām, Eiropas Savienības pirmsākumi meklējami XX gs. 50. gadu sākumā, kad to dibināja cilvēki, kas bija piedzīvojuši viena vai pat divu pasaules karu šausmas. Šajos karos Eiropā gāja bojā desmitiem miljonu cilvēku. Tolaik iecere apvienot valstis un cilvēkus, kas vēl nesen karoja savā starpā, bija drosmīgs projekts.

Kad piedzimi tu un tavi draugi, Eiropas Savienība bija dzīvojusi mierā un labklājībā jau vairāk nekā 50 gadus, lai gan tu, iespējams, esi dzirdējis vai lasījis stāstus par grūtībām, kas šajā laikā piemeklēja citas pasaules daļas. Ko tu kā jaunietis domā par šo ilgstošo mieru Eiropā? Vai tu to uzskati par pašsaprotamu, vai tomēr reizēm bažījies par nākotni? Vai ar demokrātiju vien pietiek, lai garantētu mieru? Apspried to ar saviem klasesbiedriem.