1957-ES MEGALAKULÁSA ÓTA AZ EU 6 TAGÁLLAMRÓL 27-re BŐVÜLT, AMELYEK ÖSSZEFOGTAK, HOGY KÖZÖSEN ALAKÍTSÁK SORSUKAT. MELY ORSZÁGOK TARTOZNAK AZ EU-HOZ, ÉS MELYIK MIKOR CSATLAKOZOTT? EBBEN A FEJEZETBEN MEGTUDHATOD, MIKÉNT ALAKULT KI AZ EU JELENLEGI FELÉPÍTÉSE, ÉS MI TESZI EGYEDÜLÁLLÓVÁ.

MI AZ EURÓPAI UNIÓ?

Az EU tagállamai

Az Európai Unió nem egy állam, hanem a tagállamoknak nevezett európai országok közötti egyedülálló társulás. A tagállamok együtt javarészt lefedik az európai kontinens területét. Az EU több mint 446 millió ember otthona, ami a Föld lakosságának körülbelül 6%-át teszi ki. Az EU tagállamainak állampolgárai egyben az Európai Unió polgárai is.

Az EU jelenleg 27 országból áll. Az Egyesült Királyság 2016 júniusában az EU-ból történő távozásra szavazott, és 2020-ban kilépett belőle.

1. feladat

KIK AZ EU TAGJAI?

Nézd meg a térkép alatt felsorolt zászlókat és országokat. Mindegyik európai, de nem mindegyikük tartozik az Európai Unióhoz. Azonosítsd be a listán azokat, amelyek az Unió tagjai. Ezután keresd őket meg a térképen. Ha segítségre van szükséged, látogass el erre a weboldalra.

ALBÁNIA

ANDORRA

AUSZTRIA

BELGIUM

BOSZNIA-HERCEGOVINA

BULGÁRIA

CIPRUS

CSEHORSZÁG

DÁNIA

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

ÉSZAK-MACEDÓNIA

ÉSZTORSZÁG

FINNORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

GÖRÖGORSZÁG

HOLLANDIA

HORVÁTORSZÁG

ÍRORSZÁG

IZLAND

LENGYELORSZÁG

LETTORSZÁG

LIECHTENSTEIN

LITVÁNIA

LUXEMBURG

MAGYARORSZÁG

MÁLTA

MOLDOVA

MONTENEGRÓ

NÉMETORSZÁG

NORVÉGIA

OLASZORSZÁG

PORTUGÁLIA

ROMÁNIA

SPANYOLORSZÁG

SVÁJC

SVÉDORSZÁG

SZERBIA

SZLOVÁKIA

SZLOVÉNIA

TÖRÖKORSZÁG

UKRAJNA

VATIKÁNVÁROS

2. feladat

MELYIK UNIÓS ORSZÁGOKAT ISMERED LEGJOBBAN?

Képzeld el, hogy egy utazási irodában dolgozol Európában. Válaszd ki azt a két EU-tagállamot, amelyet legjobban ismersz, és írj egy turistáknak szánt rövid összefoglalót róluk. Írd le például, hogy hányan laknak ott, hogy hívják a fővárosukat! Mit kínálnak a látogatóknak (ételek, kultúra, nyelv stb.)?

Hivatalos nyelvek az EU-ban

Az Európai Uniónak 24 hivatalos nyelve van.

De miért ilyen sok? Az EU nem létezhetne tagállamai és lakossága nélkül. Demokratikus szervezetként saját anyanyelvükön kell kommunikálnia a tagállamok kormányaival, polgáraival, vállalkozásaival és közhivatalaival. A polgároknak ugyanis joguk van tudni, hogy milyen döntéseket hoznak a nevükben. Továbbá biztosítani kell számukra a lehetőséget, hogy idegen nyelvek ismerete nélkül is tevékenyen részt vehessenek az EU ügyeiben.Tudtad, hogy az EU intézményeinek a 24 hivatalos nyelv bármelyikén írhatsz levelet, és ugyanazon a nyelven kapsz választ?

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba
Goedemorgen / Dzień dobry / Bom dia
Bună dimineaţa / Dobré ráno
Dobro jutro / Hyvää huomenta
God morgon
United in diversity

Az európai értékrend

Hallottad már az „Egyesülve a sokféleségben” kifejezést? Ez az EU jelmondata, amelyből kiderül az Unió értékrendjének lényege. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket tiszteletben kell tartaniuk, ha az Európai Unió részei akarnak lenni.

Az összes tagállamot egyesítő egyik ilyen alapérték a demokrácia. Ez azt jelenti, hogy csak demokratikus országok lehetnek az EU tagjai.

Az EU többi értéke, amely valamennyi tagállam esetében közös, az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása, ideértve a kisebbségekhez tartozók jogait is.

Mindezen értékeket egy fontos jogi szöveg, más néven szerződés rögzíti, amelyet az összes tagállamnak jóvá kellett hagynia, tehát tiszteletben is kell tartania. A Lisszaboni Szerződés a legújabb ilyen szerződés. 2007-ben írták alá a portugál fővárosban.

Hatból 27 EU-tagállam

Amint láttuk, az EU-t nagyon különböző országok alkotják. A legnagyobb közülük Németország, amelynek körülbelül 82 millió lakosa van, míg a legkisebb Málta, 400 000 lakossal. Az európaiak különböző nyelveken beszélnek, és három különböző ábécét használnak (latin, görög és cirill). Különbözőek a hagyományaik, kultúráik, ételeik és ünnepeik.

TUDTAD?

Európa zászlaja 12 aranycsillagot ábrázol kék háttéren. 1984-ben fogadta el az Európai Unió (amelyet akkoriban Európai Gazdasági Közösségnek hívtak), és ma már Európa-szerte parlamentek és önkormányzati épületek, parkok és emlékművek felett lobog.

A csillagok jelölik Európa népeit, a kör pedig az egységüket jelképezi. A csillagok száma sosem változik – mindig 12: a tökéletességet és teljességet szimbolizálja.

3. feladat

MIT JELENTENEK AZ EU ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A GYAKORLATBAN?

1. rész: Az alábbi kilenc állításnál tegyél pipát az általad helyesnek tartott válasz megfelelő rovatába! Kis csoportokban beszéljétek meg, hogy szerintetek mit kell, illetve mi az, amit soha nem szabad tennie egy országnak, ha az EU tagjává szeretne válni!

Az az ország… (A)
csatlakozhat az EU-hoz,
(B)
nem csatlakozhat az EU-hoz,
1. ahol nincs sajtószabadság
2. ahol van halálbüntetés
3. amely megengedi lakosságának, hogy tüntessenek a kormány ellen
4. ahol a kormányt rendszeres időközönként választják
5. ahol az elnök a haláláig kormányoz, és helyét fia vagy lánya veszi át
6. amelyben a hadsereg alakítja a politikát, és akár katonai erővel is beavatkozhat a belügyekbe
7. ahol a vádlottakat ártatlannak vélik, ameddig bűnösségüket bíróság nem állapítja meg
8. amelyben csak egyetlen párt működik, és mindig az kormányoz
9. amely védi a kisebbségeket, még ha a többség ellenük van is

2. rész: Kis csoportokban válasszatok ki kettőt az EU alábbi öt értéke közül, és a többiekkel beszéljétek meg, hogy számotokra mit jelentenek:

A kezdetek

A második világháború után, amely 1939-től 1945-ig tartott, és csupán 20 évvel az első világháború vége után tört ki, az emberek elhatározták, hogy soha többé nem szabad megengedni, hogy ilyesmi előfordulhasson.

Néhány európai politikus – közöttük Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi és Winston Churchill – 1945 és 1950 között kezdte el felépíteni azt az Európai Uniót, amelyben ma élünk. Nyugat-Európában új struktúrákat hoztak létre az európai országok gazdasági és politikai egyesítése érdekében, hogy biztosítani lehessen a tartós békét és jólétet.

1950. május 9-én Robert Schuman (az akkori francia külügyminiszter) javaslatot tett arra, hogy a széntermelést és az acélgyártást – azaz a háborús felkészüléshez használt nyersanyagok előállítását – közös irányítás alá kellene rendelni, ezáltal biztosítva, hogy egyetlen ország se fegyverezhesse fel magát titokban a többi ellen. Akkoriban a szén ugyanazt a szerepet töltötte be, mint napjainkban a kőolaj és a földgáz: az elérhető legfontosabb energiahordozó volt. Az Európai Szén- és Acélközösség, amelyből a mai EU kifejlődött, 1952-ben jött létre. Hat szomszédos ország alapította: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország.

Az együttműködés kibővítése

Néhány évvel később a hat alapító ország elhatározta, hogy együttműködésüket kiterjesztik a gazdaság egyéb területeire. Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződést 1957-ben írták alá. A kölcsönös ellenségeskedés helyét az együttműködés vette át, és ez az együttműködés rendkívül sikeresnek bizonyult. Az Európai Gazdasági Közösség hatalmas lépéseket tett a gazdasági fejlődés útján. Nem csoda, hogy az évek során egyre több ország kérte, hogy csatlakozhasson hozzá.

Az új tagállamok

1973-ban Dánia, az Egyesült Királyság* és Írország csatlakozott az EU-hoz. Néhány évvel később három európai ország, amelyek egykoron diktatúrák voltak, a demokrácia útjára lépett, így lehetőség nyílt a tagság kérvényezésére. Ezek Görögország – amely 1981-ben csatlakozott –, valamint Portugália és Spanyolország voltak, amelyek 1986-ban léptek be. Ausztria, Finnország és Svédország 1995-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, így a tagállamok száma 15-re bővült.

A második világháború után kis idővel Európa két részre szakadt: a vasfüggönnyel elválasztott Nyugat és Kelet között megkezdődött a 40 évig tartó hidegháború. Ennek a megosztásnak a berlini fal volt a jelképe. Miután 1989-ben lebontották, az egykor a Szovjetunió uralma alatt álló közép-kelet-európai országok számára megnyílt az út a rendszerváltás és az EU-csatlakozás kérelmezése előtt. 2004-ben nyolc közép-kelet-európai ország csatlakozott az EU-hoz: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia. Ugyanabban az évben két földközi-tengeri sziget, Ciprus és Málta szintén tagállammá vált. 2007-ben csatlakozott Bulgária és Románia, majd Horvátország lett az EU 28. tagállama 2013-ban.

Az EU bővülése elősegítette a béke és stabilitás fenntartását Európában, egyúttal a demokrácia és az egységes piac területének kibővítését is. Bármely új tagnak késznek kell lennie a szerződések aláírására, és az Európai Unió teljes joganyagának átvételére. El kell fogadnia és be kell tartania az EU alapelveit a szabadságra, a demokráciára, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására, valamint a jogállamiságra vonatkozóan.

* Az Egyesült Királyság 2020-ben kilépett az Európai Unióból.
  • 2013
  • 2007
  • 2004
  • 1995
  • 1986
  • 1981
  • 1973
  • 1957

Nobel-békedíj

Az EU tagállamai között időnként előfordulnak ugyan nézeteltérések, az EU gerincét adó alapelvek az elmúlt 70 évben változatlanok maradtak. A demokrácia és az emberi jogok érdekében Európában és világszerte végzett fáradhatatlan munkájának elismeréséül az Európai Unió 2012-ben Nobel-békedíjat vehetett át. Az EU az első olyan országcsoport a világon, amely ebben a kitüntetésben részesült.

4. feladat

MIT JELENT AZ EURÓPAI UNIÓ A FIATALOK SZÁMÁRA?

Láthattuk, hogy az Európai Unió gyökerei a korai 1950-es évekre nyúlnak vissza: olyan emberek fektették le az alapszabályait, akik átélték az egyik vagy akár mindkét világháború borzalmait. A háborús atrocitások több tízmillió ember halálát okozták a kontinensen. Az volt az elképzelés, hogy ha az egyes országok szorosabbra fűzik maguk között az együttműködést és polgáraik egységbe tömörülnek, azzal elejét lehet venni a jövőbeli viszályoknak. Meglehetősen bátor vállalkozás, ha belegondolunk, hogy az érintett országok és népek röviddel ezelőtt még hadban álltak egymással.

Manapság már kevés fiatalnak élnek olyan idős rokonai, akik mesélhetnének erről a vészterhes korszakról. Te, a barátaiddal együtt, 2004-ben vagy akkortájt születtél, amikor már 50 éve béke és jólét honolt Európában. Fiatalként mi a véleményed erről a tartós európai békéről? Természetesnek veszed, vagy időnként aggódsz a jövő miatt? Beszélgessetek erről az osztálytársaiddal!