ОТГОВОРИ НА УПРАЖНЕНИЯТА

Карта на всички държави — членки на Европейския съюз, със знамената им.
Европейската комисия предлага законодателни актове. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз разглеждат, след което приемат, изменят или отхвърлят предложения законодателен акт.

УПРАЖНЕНИЕ 9 КОЙ КОЙ Е?

Вече знаете много за европейските институции, но познавате ли имената и лицата на хората, които ги ръководят? Знаете ли кой е настоящият: