ОТГОВОРИ НА УПРАЖНЕНИЯТА

ГЛАВА 1 „КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?“

УПРАЖНЕНИЕ 1 КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС?

Карта на всички държави — членки на Европейския съюз, със знамената им.

УПРАЖНЕНИЕ 3 КАКВО ОЗНАЧАВАТ ЦЕННОСТИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ЕС НА ПРАКТИКА

Държава, … А)
може да се присъедини към ЕС
Б)
не може да се присъедини към ЕС
1. която не гарантира свобода на печата НЕ ДА
2. която прилага смъртното наказание НЕ ДА
3. която позволява на гражданите да протестират срещу правителството ДА НЕ
4. чийто парламент се избира периодично ДА НЕ
5. в която военните определят политиката и при нужда се намесват във вътрешната политика с военни действия НЕ ДА
6. в която хората се считат за невинни, докато вината им не бъде установена по съдебен ред ДА НЕ
7. в която има само една партия и поради това тази партия управлява винаги НЕ ДА
8. която защитава малцинствата, дори когато мнозинството е настроено срещу тях ДА НЕ

ГЛАВА 2 „КАК ФУНКЦИОНИРА ЕС?“

УПРАЖНЕНИЕ 7 КОЙ КАКВО ПРАВИ В ЕС?

Кой ...? Европейският парламент Европейският съвет Съветът на Европейския съюз Европейската комисия Съдът на Европейския съюз
1. внася предложения за закони на ЕС НЕ НЕ НЕ ДА НЕ
2. одобрява закони на ЕС ДА НЕ ДА НЕ НЕ
3. се състои от (само) по един представител/член от всяка държава в ЕС НЕ ДА ДА ДА ДА
4. е пряко избиран ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
5. управлява бюджета НЕ НЕ НЕ ДА НЕ
6. представлява интересите на хората ДА НЕ НЕ НЕ НЕ
7. представлява интересите на държавите в ЕС/техните правителства НЕ ДА ДА НЕ НЕ
8. представлява интересите на ЕС като цяло НЕ НЕ НЕ ДА НЕ
9. взема решения за тълкуването на законите на ЕС НЕ НЕ НЕ НЕ ДА
10. определя общата насока на политиката на ЕС НЕ ДА НЕ НЕ НЕ

УПРАЖНЕНИЕ 8 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОТО В ЕС

Карта на всички държави, които принадлежат към ЕС, със знамената им.

Европейската комисия предлага законодателни актове. Европейският парламент и Съветът на ЕС разглеждат, след което приемат, изменят или отхвърлят предложения законодателен акт.

УПРАЖНЕНИЕ 9 КОЙ КОЙ Е?

Вече знаете много за европейските институции, но познавате ли имената и лицата на хората, които ги ръководят? Знаете ли кой е настоящият:

Роберта Мецола Председател на Европейския парламент
Шарл Мишел Председател на Европейския съвет
Урсула фон дер Лайен Председател на Европейската комисия
Жозеп Борел Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия

ГЛАВА 3 „КАК ЕС ВЛИЯЕ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ?“

УПРАЖНЕНИЕ 12 КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧАСТ ОТ ЕВРОЗОНАТА?

 • EUR
  Австрия
 • EUR
  Белгия
 • България
 • EUR
  Германия
 • EUR
  Гърция
 • Дания
 • EUR
  Естония
 • EUR
  Ирландия
 • EUR
  Испания
 • EUR
  Италия
 • EUR
  Кипър
 • EUR
  Латвия
 • EUR
  Литва
 • EUR
  Люксембург
 • EUR
  Малта
 • EUR
  Нидерландия
 • Полша
 • EUR
  Португалия
 • Румъния
 • EUR
  Словакия
 • EUR
  Словения
 • Унгария
 • EUR
  Финландия
 • EUR
  Франция
 • EUR
  Хърватия
 • Чехия
 • Швеция
Тази монета от 2 евро е от Гърция.; На нея е изобразена сцена от мозайка в Спарта (трети век от новата ера), която показва похищението на Европа от Зевс, приел облика на бик. Европа е персонаж от гръцката митология, на чието име е наречен континентът Европа.

УПРАЖНЕНИЕ 14 КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ВАС НА ПРАКТИКА?

Примери Свободно движение на хора Свободно движение на стоки Свободно движение на услуги Свободно движение на капитали
1. Мога да си купя автомобил втора употреба в чужбина и да го закарам вкъщи, без да плащам мита. НЕ ДА НЕ НЕ
2. Мога да пътувам в ЕС, където пожелая. ДА НЕ НЕ НЕ
3. Мога да уча в друга държава от ЕС. ДА НЕ НЕ НЕ
4. Моите родители могат да ангажират за ремонт на банята си майстор от друга държава от ЕС. НЕ НЕ ДА НЕ
5. Моите родители могат да ми изпращат пари в държавата, където уча, без никакви съпътстващи разходи. НЕ НЕ НЕ ДА
6. Мога да работя в друга държава от ЕС. ДА НЕ НЕ НЕ
7. Мога да купувам стоки онлайн от друга държава в ЕС, без да плащам мита. НЕ ДА НЕ НЕ

УПРАЖНЕНИЕ 15 ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТИ

Законодателството на ЕС предвижда строги правила по отношение на етикетирането на определени продукти, като храни, напитки и козметични продукти. С етикетите се цели да се защитят здравето и безопасността на потребителите и да им се помогне да направят правилния избор. Без надлежно етикетиране продуктите не се допускат до пазара.

Маркировката „СЕ“ е етикет за безопасност, който показва, че продуктът отговаря на стандартите на ЕС по отношение на здравето, безопасността и околната среда..

 

Екомаркировката на ЕС се дава на екологосъобразни продукти и услуги. Това е доброволна схема, въведена със законодателен акт на ЕС през 1980 г.

 

Енергийният етикет на ЕС показва колко енергийно ефективен е даден уред по скала от A до G. A (зелено) означава най-висока енергийна ефективност, а G (червено) — най-ниска енергийна ефективност. На 1 март 2021 г. за определени категории продукти (хладилници, фризери, съдомиялни, перални и телевизори) беше въведена съвсем нова версия на този етикет. През следващите години ще последват и други продукти.

 

Логото на ЕС за биологично производство показва, че продуктът е в съответствие с правилата на ЕС за сектора на биологичното земеделие. При преработените продукти това означава, че поне 95 % от съставките от земеделски произход са биологично отглеждани.

 

Трите знака за качество на ЕС указват характеристики на хранителните продукти, свързани с географското местоположение, където са произведени, или с традиционния им състав или метод на производство.