VUONNA 1957 ALULLE LAITETUN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN MÄÄRÄ ON KASVANUT KUUDESTA MAASTA 27 MAAHAN. EU:N JÄSENVALTIOT OVAT LIITTYNEET YHTEEN RAKENTAAKSEEN YHDESSÄ PAREMPAA TULEVAISUUTTA. MITÄ MAITA EU:SSA ON, JA MILLOIN NE OVAT LIITTYNEET? TÄSSÄ LUVUSSA OPIT, MITEN EU:STA ON TULLUT SELLAINEN KUIN SE NYKYISIN ON JA MIKÄ TEKEE EU:STA NIIN AINUTLAATUISEN.

MIKÄ ON EUROOPAN UNIONI?

EU:n jäsenvaltiot

Euroopan unioni ei ole valtio vaan ainutlaatuinen kumppanuushanke, jossa mukana olevia Euroopan maita kutsutaan EU:n jäsenvaltioiksi. Yhdessä ne kattavat suuren osan Euroopasta. EU:ssa asuu yli 446  miljoonaa ihmistä, mikä on noin kuusi prosenttia koko maailman väestöstä. EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset ovat myös EU:n kansalaisia.

EU:ssa on tällä hetkellä 27 maata. Kesäkuussa 2016 yksi niistä, Yhdistynyt kuningaskunta, äänesti EU:sta eroamisen puolesta ja erosi vuonna 2020.

Tehtävä 1

MITKÄ MAAT OVAT EU:N JÄSENIÄ?

Tarkastele alla olevaa luetteloa maiden lipuista ja nimistä. Ne kaikki sijaitsevat Euroopassa, mutta kaikki eivät kuulu Euroopan unioniin. Tunnista luettelosta Euroopan unioniin kuuluvat maat. Kun olet tunnistanut maat, etsi ne kartalta. Löydät tarvittaessa apua seuraavalta verkkosivustolta: europa.eu/!Dr96bw

ALBANIA

ALANKOMAAT

ANDORRA

BELGIA

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

BULGARIA

ESPANJA

IRLANTI

ISLANTI

ITALIA

ITÄVALTA

KREIKKA

KROATIA

KYPROS

LATVIA

LIECHTENSTEIN

LIETTUA

LUXEMBURG

MALTA

MOLDOVA

MONTENEGRO

NORJA

POHJOIS-MAKEDONIA

PORTUGALI

PUOLA

RANSKA

ROMANIA

RUOTSI

SAKSA

SERBIA

SLOVAKIA

SLOVENIA

SUOMI

SVEITSI

TANSKA

TŠEKKI

TURKKI

UKRAINA

UNKARI

VATIKAANIVALTIO

VIRO

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Tehtävä 2

MITÄ TIEDÄT NÄISTÄ MAISTA – TAI VOIT SAADA SELVILLE?

Kuvittele olevasi töissä eurooppalaisessa matkatoimistossa. Valitse kaksi parhaiten tuntemaasi EU-maata ja laadi niistä matkailijoille tarkoitettu lyhyt tiivistelmä. Kerro esimerkiksi, kuinka monta asukasta näissä maissa on ja mitkä ovat niiden pääkaupungit. Mitä tarjottavaa näillä mailla on matkailijoille (kuten ruoka, kulttuuri ja kieli)?

EU:n viralliset kielet

Euroopan unionissa on 24 virallista kieltä.

Miksi niitä on niin monta? EU:ta ei olisi olemassa ilman jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia. Demokraattisena organisaationa EU:n on viestittävä jäsenvaltioiden hallitusten, kansalaisten, yritysten ja julkisten elinten kanssa niiden omalla kielellä. Ihmisillä on oikeus saada tietää, mitä heidän nimissään tehdään. Heillä on oltava mahdollisuus osallistua aktiivisesti EU:n asioihin ilman, että ensin täytyy oppia vieras kieli. Tiesitkö, että voit kirjoittaa EU:n toimielimille millä tahansa 24 virallisesta kielestä ja saada vastauksen samalla kielellä?

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba Goedemorgen / Dzień dobry / Bom dia
Bună dimineaţa / Dobré ráno
Dobro jutro / Hyvää huomenta
God morgon
United in diversity

Eurooppalaiset arvot

Oletko koskaan kuullut sanontaa ”moninaisuudessaan yhtenäinen”? Se on EU:n tunnuslause ja edustaa sitä, mistä EU:n arvoissa on pohjimmiltaan kyse. Vaikka jokaisella EU-maalla on oma kulttuurinsa, kielensä ja perinteensä, ne kaikki jakavat samat yhteiset arvot, joita maiden on kunnioitettava, jos ne haluavat olla Euroopan unionin jäseniä.

Demokratia on yksi kaikkia jäsenvaltioita yhdistävistä perusarvoista. Se tarkoittaa, että vain demokraattiset maat voivat olla EU:n jäseniä.

EU:n kaikkien jäsenvaltioiden jakamia muita yhteisiä arvoja ovat ihmisarvo, vapaus, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien sekä vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen.

Nämä arvot on määritelty tärkeässä lakitekstissä, jota kutsutaan perussopimukseksi ja jonka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja jota niiden on siksi kunnioitettava. Lissabonin sopimus on uusin perussopimus. Se allekirjoitettiin Portugalin pääkaupungissa vuonna 2007.

Kuudesta maasta 27 jäsenvaltion EU:ksi

Kuten huomaat, EU muodostuu hyvin erilaisista valtioista. Niistä suurimmassa, Saksassa, on lähes 82 miljoonaa asukasta, ja pienimmässä, Maltassa, noin 400  000. Eurooppalaiset puhuvat eri kieliä ja käyttävät eri aakkosia (latinalaisia, kreikkalaisia ja kyrillisiä aakkosia). On erilaisia perinteitä, kulttuureja, ruokia ja juhlapäiviä.

TIESITKÖ TÄMÄN?

Euroopan lipussa on 12 kultaista tähteä sinisellä taustalla. Euroopan unioni otti lipun käyttöön vuonna 1984 (jolloin Euroopan unioni tunnettiin vielä Euroopan talousyhteisönä). Se liehuu nykyisin parlamenttirakennusten, julkisten laitosten, puistojen ja muistomerkkien yllä kaikkialla Euroopassa.

Lippu symboloi Euroopan kansoja, ja siinä oleva ympyrä kuvastaa Euroopan kansojen yhtenäisyyttä. Tähtien määrä on muuttumaton – niitä on aina 12, mikä kuvastaa täydellisyyttä ja kokonaisuutta.

Tehtävä 3

MITÄ EU:N ARVOT JA PERIAATTEET TARKOITTAVAT KÄYTÄNNÖSSÄ?

Osa 1. Vastaa alla olevaan yhdeksään kysymykseen laittamalla rasti oikeaan ruutuun. Keskustelkaa pienryhmissä siitä, mitä sellaisen valtion on tehtävä, joka haluaa liittyä EU:n jäseneksi, ja mitä se ei missään tapauksessa saa tehdä?

Valtio, … (A)
voi liittyä EU:n jäseneksi
(B)
ei voi liittyä EU:n jäseneksi
1 jossa ei ole lehdistönvapautta,
2 jossa on käytössä kuolemanrangaistus,
3 joka sallii kansalaisten protestoida hallitusta vastaan,
4 jossa pidetään säännöllisesti parlamenttivaalit,
5 jossa presidentti hallitsee kuolemaansa asti ja sen jälkeen hänen poikansa tai tyttärensä perii vallan,
6 jossa armeijan johto määrää politiikan ja tarvittaessa puuttuu sisäpolitiikkaan sotilaallisella voimalla,
7 jossa henkilön katsotaan olevan syytön, kunnes hänet on todettu syylliseksi tuomioistuimessa,
8 jossa on vain yksi puolue, joka on aina hallituksessa,
9 joka suojelee vähemmistöjä, vaikka enemmistö on niitä vastaan.

Osa 2. Valitkaa pienryhmissä kaksi arvoa seuraavista EU:n viidestä arvosta ja keskustelkaa siitä, mitä ne merkitsevät teille.

Mistä kaikki sai alkunsa?

Vain 20 vuotta ensimmäisen maailmansodan päättymisestä alkaneen vuosina 1939–1945 käydyn toisen maailmansodan jälkeen ihmiset päättivät, että mitään tällaista ei saa enää koskaan tapahtua.

Vuosina 1945–1950 muutamat eurooppalaiset poliitikot, kuten Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi ja Winston Churchill, panivat alulle nykyisen Euroopan unionin perustamiseen johtaneen prosessin. Länsi-Eurooppaan luotiin uusia rakenteita, joilla Euroopan maat liitettiin taloudellisesti ja poliittisesti yhteen kestävän rauhan ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Toukokuun 9. päivänä 1950 Robert Schuman (tuolloin Ranskan ulkoministeri) ehdotti, että hiilen ja teräksen – sotaan valmistautumisessa käytettävien raaka-aineiden – tuotantoa olisi hallittava yhdessä sen varmistamiseksi, että yksikään maa ei voi varustautua salaa sotaan muita vastaan. Tuohon aikaan hiilellä oli sama asema kuin on nykyisin öljyllä ja maakaasulla, sillä hiili oli tärkein saatavilla oleva energialähde. Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, josta nykyinen EU syntyi, perustettiin vuonna 1952. Sen perustivat kuusi naapurimaata: Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa.

Yhteistyön laajentuminen

Muutama vuosi myöhemmin kuusi perustajamaata päätti laajentaa yhteistyötään muille taloudenaloille. Rooman sopimus Euroopan talousyhteisön perustamisesta allekirjoitettiin vuonna 1957. Keskinäiset vihollisuudet muuttuivat yhteistyöksi – ja tämä yhteistyö oli erittäin menestyksellistä. Euroopan talousyhteisön talous kasvoi suurin harppauksin. Ei ihme, että vuosien mittaan siihen on halunnut liittyä yhä uusia valtioita.

Uudet jäsenet

Vuonna 1973 Irlanti, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta* liittyivät EU:hun. Muutama vuosi myöhemmin kolmesta diktatuurien aiemmin hallitsemasta Euroopan maasta tuli demokraattisia, minkä ansiosta myös ne pystyivät hakemaan EU:n jäsenyyttä. Nämä maat olivat Kreikka, joka liittyi jäseneksi vuonna 1981, sekä Portugali ja Espanja, jotka liittyivät jäseniksi vuonna 1986. Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät Euroopan unioniin vuonna 1995, jolloin EU:n jäsenmäärä kasvoi 15:een.

Pian toisen maailmansodan jälkeen rautaesirippu jakoi Euroopan itään ja länteen ja alkoi 40 vuotta kestänyt kylmä sota. Berliinin muuri oli tämän jakautumisen symboli. Sen kaaduttua vuonna 1989 tie oli auki aiemmin Neuvostoliiton vallan alla olleille Keski- ja Itä-Euroopan maille, jotka pystyivät nyt uudistamaan järjestelmänsä ja hakemaan EU:n jäsenyyttä. Vuonna 2004 EU:hun liittyi kahdeksan Keski- ja Itä-Euroopan maata: Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Samana vuonna EU:n jäseniksi liittyivät myös Välimeren saarivaltiot Kypros ja Malta. Vuonna 2007 EU:hun liittyivät Bulgaria ja Romania, ja Kroatiasta tuli EU:n 28. jäsenvaltio vuonna 2013.

Uusien jäsenten ottaminen mukaan EU:hun on auttanut ylläpitämään rauhaa ja vakautta Euroopassa ja laajentamaan demokratian ja sisämarkkinoiden kattamaa aluetta. Kaikkien uusien jäsenten on oltava valmiit allekirjoittamaan perussopimukset ja hyväksymään EU:n koko lainsäädäntö. Jäsenten on kunnioitettava vapauden ja demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja oikeusvaltioperiaatetta.

* Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta 2020.
  • 2013
  • 2007
  • 2004
  • 1995
  • 1986
  • 1981
  • 1973
  • 1957

Nobelin rauhanpalkinto

Vaikka EU-maat ovat toisinaan keskenään eri mieltä joistakin asioista, EU:n taustalla olevat periaatteet ovat säilyneet muuttumattomina 70 vuoden ajan. Vuonna 2012 Euroopan unionille myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto kiitokseksi sen väsymättömästä työstä rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien hyväksi Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. EU on maailman ensimmäinen valtioliitto, joka on saanut tämän kunnian.

Tehtävä 4

MITÄ EUROOPAN UNIONI MERKITSEE NUORILLE?

Kuten edellä on todettu, Euroopan unioni sai alkunsa varhain 1950-luvulla, kun yhden tai jopa kahden maailmansodan kauhut kokeneet ihmiset laativat unionin perussäännöt. Näissä sodissa kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä eri puolilla Eurooppaa. Ajatuksena oli välttyä tulevilta konflikteilta luomalla maiden välille tiiviit yhteistyösiteet ja tuomalla niiden kansalaiset yhteen. Tämä oli melko rohkea hanke mailta ja ihmisiltä, jotka olivat juuri olleet sodassa vastakkain.

Monilla nuorilla ei ole enää elossa sukulaisia, jotka voisivat kertoa heille kokemuksiaan näistä vaikeista ajoista. Sinä ja ystäväsi olette syntyneet vuoden 2004 tienoilla, jolloin Euroopassa oli nautittu rauhasta ja vauraudesta jo 50 vuotta. Mitä mieltä olet nuorena tästä pitkästä rauhanjaksosta Euroopassa? Pidätkö sitä itsestäänselvyytenä vai oletko joskus huolissasi tulevaisuudesta? Keskustelkaa tästä luokkatovereidenne kesken.