ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е ПОСТИГНАЛ МНОГО. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК ОСИГУРЯВА МИР, СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ. ТОВА ДОПРИНАСЯ ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ. ОСВЕН ТОВА ЕС СЪЗДАДЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР В СВЕТА, КАКТО И ЕВРОТО. И ТАКА, КАКВО ПРЕДСТОИ? В ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ЕС СЕ СПРАВЯ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ДНЕС, КАКТО И ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ.

КАКВО ПРЕДСТОИ В ЕС?

Живеем в трудни времена. Над Европа и света е надвиснала заплахата от изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и щетите върху околната среда. Същевременно новите цифрови технологии променят начина, по който живеем, работим и правим бизнес. Те са свързани с нови възможности, но и с нови рискове. Освен това глобалната пандемия от COVID-19, която засегна Европа през 2020 г., преобърна живота ни. Тя ни показа колко бързо светът може да изпадне в криза и колко е важно ЕС да бъде подготвен да отговаря на новите предизвикателства, като същевременно предприема мерки по отношение на съществуващите проблеми.

Когато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен встъпи в длъжност през 2019 г., тя представи шест основни цели за Европа за следващите години. Те варират от поемането на водеща роля в прехода към здрава планета и нов цифров свят до укрепването на ролята на ЕС като световен лидер. В отговор на глобалната пандемия ЕС въведе план за възстановяване на Европа, за да гарантира, че след COVID-19 тя ще бъде по-зелена, по-ориентирана към цифровите технологии и по-устойчива и ще предоставя много възможности за младите хора. Този план за възстановяване се нарича NextGenerationEU. В тази глава се очертават действията, които предприема ЕС във всяка приоритетна област за постигане на целите.

„Не можем да върнем времето, което младите хора изгубиха заради пандемията, но можем да изградим по-добро и по-справедливо бъдеще, за тях и заедно с тях. Трябва да действаме сега и младите хора трябва да играят основна роля в тази промяна.“

Научете повече за политическите приоритети на ЕС на ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_bg

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, на 9 май 2021 г. при откриването на Конференцията за бъдещето на Европа в Страсбург, Франция.

Председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, която разговаря с млад човек.

Възстановяването на Европа от пандемията COVID-19

Европа е в процес на възстановяване от най-голямата криза в общественото здравеопазване в своята история, която доведе и до безпрецедентно забавяне на икономиката. Пандемията от COVID-19 засегна всички ни по един или друг начин. Много хора преживяха болест или загуба на свои близки, други загубиха работата и доходите си.

При настъпването на кризата в началото на 2020 г. ЕС действа бързо, за да подкрепи здравните системи, да спаси животи и да поддържа икономиката. Също така гарантира производството, закупуването и доставката на ваксини за държавите от ЕС. Понастоящем работи за по-голяма координация между държавите от ЕС, за да могат те да бъдат подготвени — и да реагират съвместно — при бъдещи здравни кризи.

Целта на ЕС е да се възстановят икономическите и социалните щети, причинени от пандемията, като се инвестира в проекти и инициативи, с които да се направи Европа по-здрава, по-зелена, по-ориентирана към цифровите технологии и по-способна да се справя с бъдещите предизвикателства. За да подкрепи възстановяването, Съюзът използва бюджета на ЕС, както и специалния план за възстановяване, познат като NextGenerationEU. Общо средствата за стимулиране на възстановяването възлизат на малко над 2 трилиона евро (2 018 милиарда евро). За повече информация вижте раздела „Икономика в интерес на хората“.

Научете повече: ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg

Инфографика с обзор на разходите на Европейския съюз за периода от две хиляди двадесет и първа до две хиляди двадесет и седма година.
Разходване на средства от Европейския съюз през периода от две хиляди двадесет и първа до две хиляди двадесет и седма година: общата сума от 2 018 милиарда евро се състои от седемгодишния бюджет на Съюза (1211 милиарда евро) плюс 807 милиарда евро от „Некст дженерейшън ИЮ“ — пакета за възстановяване от Ковид-19.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Държавите от ЕС отговарят за собствените си национални здравни политики, включително ваксинирането на гражданите си срещу опасни заболявания като COVID-19. От своя страна ЕС предоставя подкрепа за техните усилия. Например той създаде система за свързване на националните приложения за проследяване на контакти и пое координацията на общата система от цифрови сертификати на ЕС, за да даде възможност на хората да пътуват по-лесно.

За информация и съвети относно пътуването посетете: reopen.europa.eu/bg

Финансиране на възстановяването на Европа

През 2020 г. ръководителите на Съюза договориха най-големия досега пакет от финансиране от ЕС, насочен към подпомагане на възстановяването след COVID-19 и осигуряване на по-добро бъдеще за следващото поколение. Този пакет включва дългосрочния бюджет на ЕС за 2021—2027 г., както и временен фонд с цел стимулиране на плана за възстановяване на Европа, познат като NextGenerationEU. С по-голямата част от финансирането от NextGenerationEU ще се осигури финансова подкрепа за държавите от ЕС, за да се подпомогне възстановяването им от последиците от пандемията. Средствата ще бъдат използвани, за да им се помогне да излязат от кризата като по-зелени, по-ориентирани към цифровите технологии и по-устойчиви държави. Планът е това да се постигне чрез инвестиции в области, които са от значение за всички европейци, като например по-бързи интернет връзки, чиста енергия и транспорт, образование и обучение и подобряване на енергийната ефективност на сградите.

Научете за плановете за възстановяване във вашата държава: europa.eu/!wYRggt

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

За да помогне на държавите да се справят със забавянето на икономиката, ЕС въведе схема за предоставяне на финансова подкрепа за предприятията — инструмента SURE. Само през 2020 г. тази схема помогна на около 30 милиона души в ЕС да запазят работата си.

Научете за инструмента SURE:

europa.eu/!dbpFVX

Солидарност в действие

Европейските държави показаха истинска солидарност, като се подкрепяха взаимно по време на пандемията. Например болници в целия ЕС приемаха пациенти от други държави и изпращаха медицински екипи, за да помогнат на съседите си. ЕС също координира доставката на лични предпазни средства там, където беше най-необходимо. Той е решен да гарантира, че навсякъде по света има безопасни ваксини. Комисията и държавите от ЕС са водещи донори на COVAX, глобалната инициатива, с която се цели да се осигури справедлив достъп до ваксини срещу COVID-19. Освен това те подкрепят имунизационни кампании в партньорски държави.

Научете повече за европейската солидарност в действие: europa.eu/!6PCnGm

С малко помощ от ЕС хората в цяла Европа — от фермерите в Италия до учителите в Хърватия и собствениците на малки предприятия в Германия — успяха да устоят на бурята, причинена от пандемията.

Научете техните истории: europa.eu/!TqvbGx

УПРАЖНЕНИЕ 17 ВАШИЯТ ОПИТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Какво преживяхте по време на пандемията от COVID-19 във вашето училище, вашия град и на други места? Обсъдете в групи каква беше реакцията на хората във вашата държава и с какво допринесе ЕС. Има ли нещо, което можеше да се направи по-добре?

Научете повече за мерките на ЕС по отношение на кризата, свързана с COVID-19: europa.eu/!uw99yQ

Доставка на медицинско оборудване от резерва rescEU в Прага, Чехия, 24 октомври 2020 г.

Двама мъже сглобяват медицински апарат на товарна платформа. До тях има кутия с европейското знаме.

Европейски зелен пакт

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправен светът днес. От 8 милиона вида на планетата 1 милион са изложени на риск от изчезване. Горите и океаните се замърсяват и унищожават. Не е изненада, че поради загрижеността си за състоянието на планетата, която ще наследят, младите хора застанаха начело на призивите за по-решителни действия в областта на климата.

Европейският съюз е лидер в глобалните усилия за борба с изменението на климата. Той изигра основна роля за постигането на знаковото глобално споразумение за климата в Париж през 2015 г. Сега ЕС е решен до 2050 г. да превърне Европа в първия в света неутрален по отношение на климата континент, където емисиите на парникови газове не надвишават нивата, които екосистемите могат естествено да абсорбират.

Европейският зелен пакт е планът за действие на ЕС за постигането на тази цел и за превръщането на Съюза в модерна и конкурентна икономика, която се отличава с ефективно използване на ресурсите. За това ще са необходими, наред с други действия, амбициозно намаляване на емисиите на парникови газове, инвестиране в екологосъобразни технологии и опазване на нашата природна среда. Освен това ще трябва да се работи за справяне с неизбежните последици от изменението на климата.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Целта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. получи конкретно измерение благодарение на първия по рода си Европейски закон за климата. С този закон междинната цел на ЕС да се намалят нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. стана правно задължение.

Научете повече: europa.eu/!KtCumM

Осъществяване на Европейския зелен пакт

За да се постигнат ангажиментите на ЕС по отношение на климата, ще е необходимо да се предприемат действия във всички области — от промишлеността, енергетиката и транспорта до производството на храни, селското стопанство и строителството. Те ще включват увеличаване на потреблението на чиста енергия, намаляване на замърсяването, подобряване на енергийната ефективност на сградите и въвеждане на по-чист транспорт и съответните горива. През юли 2021 г. Европейската комисия предложи различни мерки, за да насочи ЕС към постигане на целта му в областта на климата до 2030 г. Тези мерки включват:

 • увеличаване на дела на възобновяемата енергия в енергийния микс на ЕС на 40 %;
 • намаляване на емисиите от сградите, автомобилния транспорт и корабоплаването чрез прилагане на схемата за търговия с емисии в тези сектори;
 • по-амбициозни цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) от нови автомобили и микробуси;
 • възстановяване на горите, почвите, влажните зони и торфищата в Европа, за да могат те да абсорбират и съхраняват въглерод.

ЕС ще предостави финансова подкрепа за хората или регионите, които са изправени пред най-големите предизвикателства, за да гарантира, че никой не е пренебрегнат. За да подчертае решимостта си, ЕС ще отдели поне 30 % от разходите си между 2021 г. и 2027 г. за инициативи, свързани с климата.

Продаваните в ЕС продукти следва да бъдат проектирани така, че да имат по-дълъг живот и да се улеснят повторната им употреба, ремонтът и рециклирането им. Освен това за производството им следва да се използва възможно най-много рециклиран материал. Новият план за действие на ЕС за кръгова икономика, който е една от основните части на Зеления пакт, има за цел устойчивите продукти да станат норма в ЕС.

Стълбовидна диаграма на целите на Европейския съюз за намаляване на емисиите за две хиляди и тридесета и две хиляди и петдесета година.
Новата цел е да се намалят нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до две хиляди и тридесета година (в сравнение с нивата от хиляда деветстотин и деветдесета). Дългосрочната стратегия на Европейския съюз е до две хиляди и петдесета година да се постигнат нулеви нетни емисии.

Инфографика за ползите от целта на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове.
Някои от ползите от намаляването на емисиите на парникови газове включват: 40 % възобновяеми енергийни източници в енергийния микс на Европейския съюз до две хиляди и тридесета година; поне 55 % по-малко смъртни случаи вследствие на замърсяването до две хиляди и тридесета година; 1 милион електрически зарядни точки в Европейския съюз до две хиляди двадесет и пета година; справедлив преход въз основа на европейската солидарност; 1 милион допълнителни екологични работни места в Европейския съюз до две хиляди и тридесета година; по-чист обществен транспорт и по-устойчиви горива; опазване и възстановяване на европейските гори, 3 милиарда дървета, засадени допълнително до две хиляди и тридесета година, и модернизирана и устойчива икономика на Европейския съюз.

Научете за предложението на Комисията за осъществяването на Европейския зелен пакт: europa.eu/!3jd7rm

Инфографика за ползите от целта на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове.
Някои от ползите от намаляването на емисиите на парникови газове включват: 40 % възобновяеми енергийни източници в енергийния микс на Европейския съюз до две хиляди и тридесета година; поне 55 % по-малко смъртни случаи вследствие на замърсяването до две хиляди и тридесета година; 1 милион електрически зарядни точки в Европейския съюз до две хиляди двадесет и пета година; справедлив преход въз основа на европейската солидарност; 1 милион допълнителни екологични работни места в Европейския съюз до две хиляди и тридесета година; по-чист обществен транспорт и по-устойчиви горива; опазване и възстановяване на европейските гори, 3 милиарда дървета, засадени допълнително до две хиляди и тридесета година, и модернизирана и устойчива икономика на Европейския съюз.

УПРАЖНЕНИЕ 18 ЕКОЛОГИЧНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Има ли нещо, което можете да направите като клас или училище, за да допринесете за изграждането на по-зелена Европа? Учителят ви може да намери вдъхновение за дискусията в клас в набора от инструменти за учители „Екологично предизвикателство“ по-долу. Разделете се на малки групи, за да обсъдите идеите си.

Наборът от инструменти за учители „Екологично предизвикателство“: europa.eu/!Pjmx9N

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Сградите са отговорни за 40 % от потреблението на енергия в ЕС и 36 % от свързаните с енергетиката емисии на CO2. Добрата новина е, че до 2030 г. 35 милиона сгради в ЕС биха могли да бъдат санирани, което би довело до значително намаляване на емисиите и създаване на 160 000 нови работни места в строителния сектор.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Производството и потреблението на енергия генерират 75 % от емисиите в ЕС. Пестенето на енергия чрез мерки за енергийна ефективност и масовото разрастване на сектора за възобновяема енергия ще доведат директно до намаляване на емисиите, замърсяването на въздуха и зависимостта от изкопаеми горива.

Научете повече за енергетиката с тази поредица от кратки видеоклипове: europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_bg

Знаци за обозначаване на защитена зона по „Натура 2000“ в близост до гора.

Защитените зони по „Натура 2000“ са посочени в цяла Европа.

Водеща роля в световната борба с изменението на климата

Изменението на климата е глобален проблем, с който ЕС не може да се справи самостоятелно. Той работи с други държави и региони по света за постигане на целите на Парижкото споразумение. С това споразумение се поставя за цел глобалното затопляне да остане „значително под 2 °C“ в сравнение с температурите от преди индустриалната революция, като същевременно се полагат усилия то да се ограничи до 1,5 °C. Всяка година на Конференцията на ООН за изменението на климата, известна като COP (Конференция на страните), държавите се срещат, за да обсъждат напредъка по отношение на тези цели.

Защита и възстановяване на природата

Природата е нашият най-голям съюзник в борбата с изменението на климата и огнищата на болести. Въпреки това мрежата на живота, от която всички зависим, е застрашена от неустойчивите човешки дейности. Възстановяването на доброто състояние на природата е основен елемент от Европейския зелен пакт. ЕС възнамерява да постигне това чрез разширяване на мрежата от защитени територии на сушата и в морето (мрежата, позната като „Натура 2000“), засаждане на милиарди дървета и насърчаване на устойчивите земеделски практики, наред с други действия. Освен това той работи, за да гарантира, че храната, която ядем, е здравословна, достъпна и произведена по екологично чист начин. Това включва намаляване на опасните пестициди и увеличаване на биологичното земеделие.

Научете повече за стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: europa.eu/!bmjvrY

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият източник на финансиране за борбата с изменението на климата в света. През 2019 г. те предоставиха 21,9 милиарда евро в подкрепа на усилията на развиващите се държави да се справят с изменението на климата.

Посетете уебсайта „Нашата планета, нашето бъдеще“, за да научите повече за изменението на климата: europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_bg

Научете повече за Европейския зелен пакт тук: europa.eu/!HvH8gc

Европа, подготвена за цифровата ера

Пандемията от COVID-19 даде мощен импулс на прехода на Европа към цифровия свят. Цифровите технологии допринасят за поддържането на връзките в семействата и между приятелите, функционирането на учебните класове и работата на предприятията. Понастоящем те представляват съществена част от живота ни. Въпреки това не всички имат еднакъв достъп до тези технологии или до необходимите умения, за да могат да се възползват напълно от тях.

Целта на ЕС е да превърне следващите 10 години в цифровото десетилетие на Европа. Той се стреми да гарантира, че цифровата трансформация е реалност за всички, а не само за опредено малцинство. За тази цел е необходимо например да се осигурят високоскоростен достъп до интернет за всички, както и необходимите уменията, за да могат хората да се възползват от възможностите на цифровия свят. Същевременно новите технологии като изкуствения интелект променят света ни и носят както много ползи, така и нови опасения. ЕС има за цел да бъде лидер в разработването на нови глобални стандарти, гарантиращи, че европейците могат да имат доверие във възможностите, които тези технологии могат да предложат.

Освен това цифровата трансформация и по-интелигентното използване на технологиите ще бъдат от решаващо значение, за да може ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. и за да бъдат постигнати целите на Европейския зелен пакт.

Постигане на амбицията за цифровото десетилетие на Европа

През март 2021 г. Европейската комисия представи визията си за цифрова трансформация на Европа до 2030 г. наред с набор от конкретни цели и план за тяхното постигане. Целите са насочени към постигането на четири основни точки: технически грамотен континент, където населението притежава основни цифрови умения и където има висококвалифицирани специалисти в областта на цифровите технологии; свръхмодерни, надеждни и сигурни цифрови инфраструктури; голям дял дигитализирани предприятия в Европа; и модернизирани обществени услуги, които отговарят на нуждите на обществото. С първата по рода си програма „Цифрова Европа“, която разполага с бюджет от 7,5 милиарда евро за 2021—2027 г., ще се осигури финансиране за проекти във важни области, като например изкуствения интелект, изчисленията със суперкомпютри, киберсигурността и развитието на умения. Като част от плана за възстановяване на ЕС държавите от ЕС трябва да инвестират поне 20 % от средствата, които получават от фонда NextGenerationEU, в цифрови инициативи.

Основните цели за цифровата трансформация на Европа до 2030 г. включват:

 • най-малко 80 % от всички възрастни притежават основни цифрови умения;
 • 20 милиона специалисти по ИКТ — включително повече жени, работещи в областта на цифровите технологии;
 • гигабитова свързаност за всички домакинства в ЕС, като всички населени места са обхванати от 5G;
 • Европа има своя първи квантов компютър;
 • три от всеки четири предприятия използват услуги за изчисления в облака;
 • всички основни обществени услуги са достъпни онлайн;
 • всички граждани имат достъп до своите електронни медицински досиета;
 • 80 % от гражданите използват електронна идентификация.

Повече информация относно целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.: europa.eu/!Hx76NH

Умения за цифровата ера

Цифровото ноу-хау е от съществено значение за ученето и работата. Също и за достъпа до все по-голям брой обществени онлайн услуги — от откриването на банкова сметка до кандидатстването за обучение в чужбина. И все пак днес повече от 1 на всеки 5 млади хора нямат основни цифрови умения. Въпреки че отделните държави от ЕС отговарят за образованието и обучението на национално равнище, Съюзът предоставя подкрепа в тази област. Той подкрепя държавите членки, като инвестира в програми като Европейската програма за умения и плана за действие в областта на цифровото образование, насочени към обучението на европейците и увеличаването на талантите в Европа.

Европейската комисия има множество разнообразни проекти, с които се цели да се подпомогнат усилията на държавите от ЕС за повишаване на равнището на цифровите умения. Те включват Европейската седмица на програмирането, която се провежда ежегодно, както и стажове в областта на цифровите технологии, с които се дава възможност на студентите във висши училища да придобият съответния практически професионален опит, който се изисква на пазара на труда.

Научете за света на цифровите възможности с анимационната поредица „цифрови изследователи“: europa.eu/!B3VrT9

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Според информационното табло „Жените в областта на цифровите технологии“ през 2020 г. само 18 % от специалистите по ИКТ в ЕС са били жени. ЕС предприема действия за насърчаване на участието на жените в цифровия сектор, като се бори против стереотипите, популяризира образованието и обучението в цифрови умения и поощрява увеличаването на броя на жените предприемачи в сектора.

Изграждане на доверие в технологиите

Изкуственият интелект (ИИ) може да ни помогне по много начини, например чрез поставяне на по-точна медицинска диагноза и чрез минимизиране на въздействието на земеделието върху околната среда. Някои хора обаче се притесняват, че работата им може да бъде застрашена от ИИ или се чудят дали могат да имат доверие в тези технологии. В отговор на тези опасения Комисията предложи нови правила, за да се гарантира, че системите с ИИ, използвани в ЕС, са безопасни, прозрачни, етични, обективни и под човешки контрол.

europa.eu/!bv67Pk

УПРАЖНЕНИЕ 19 ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ — ВЪПРОС НА ДОВЕРИЕ

Какви са предимствата и рисковете, свързани с ИИ? Обсъдете в малки групи.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Vega, първият суперкомпютър на световно равнище в ЕС, беше пуснат в Марибор, Словения през април 2021 г. Той може да извършва невероятните 6,9 милиона милиарда изчисления в секунда! Кръстен на известния математик от тази държава Jurij Vega, той е един от осемте суперкомпютъра от най-висок клас, които ще помогнат на европейските изследователи, индустрия и предприятия да постигнат напредък в много области — от проектирането на лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.

Поддържане на безопасност в интернет

В ЕС са в сила едни от най-строгите правила за защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот в света. С тяхна помощ се гарантира, че онлайн средата е безопасна и справедлива. Те спомагат и за защитата на хората, по-специално децата, от незаконно и вредно съдържание. Независимо от това с онлайн платформите може да се злоупотребява за разпространение на незаконно съдържание, като например слово на омразата или терористично съдържание, или за продажба на опасни стоки и фалшиви продукти. Европейската комисия се стреми да гарантира, че всички дейности, които са незаконни в реалния живот, са незаконни и в онлайн среда. Също така предприема действия за укрепването на киберсигурността в целия ЕС и за защитата на неговите правителства, граждани и предприятия от глобални киберзаплахи. За тази цел ЕС подпомогна създаването на съвместно киберзвено, за да могат да се съберат ресурси и експертен опит и те да се предоставят на ЕС и на държавите членки. Целта е ефективното предотвратяване, възпиране и реагиране при масови киберинциденти и кибернитични кризи.

europa.eu/!xy48wN

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Финансираната от ЕС мрежа от центрове за по-безопасен интернет помага да се повиши осведомеността по отношение на безопасността в онлайн среда. Всеки от тези центрове разполага с младежки панел, където младите хора дават ценни съвети на своите връстници въз основа на собствения си опит с онлайн технологиите.

Научете повече за приоритета „Европа, подготвена за цифровата ера“ тук: europa.eu/!mQ76jJ

Икономика в интерес на хората

Пандемията от COVID-19 предизвика сериозен шок за европейските икономики, като засегна поминъка на хората и предприятията във всички сектори. Загубата на работни места се отрази в особена степен на младите хора, много от които работят в силно засегнати сектори като туризма и хотелиерството.

Освен предприемането на действия за защита на предприятията и работниците от икономическите последици от пандемията, ЕС разработи и план за възстановяване, за да помогне на Европа да стъпи отново на краката си. Този план, наречен NextGenerationEU, е съсредоточен не само върху възстановяването на щетите, причинени от пандемията, но и, както подсказва името му, върху инвестициите в следващото поколение европейци и в дългосрочното бъдеще на ЕС. NextGenerationEU е финансиран със средства в допълнение към бюджета на ЕС за 2021—2027 г. и предоставя уникална възможност за всички държави от ЕС да ускорят възстановяването, както и екологичния преход и цифровата трансформация в целия ЕС. Общият пакет за възстановяване е на стойност над 2 трилиона евро.

ЕС работи за укрепване на икономиката във всички държави и региони, със засилен фокус върху подкрепата за младите хора. Освен това се стреми да намали неравенствата и да подобри жизнения стандарт за всички европейци.

NextGenerationEU

Фондът за възстановяване NextGenerationEU е на стойност над 800 милиарда евро. С него ще се финансират до голяма степен реформите и инвестициите в държавите членки до 2026 г. През този период Европейската комисия ще взема заеми на капиталовите пазари от името на ЕС. Събраните средства ще бъдат разпределени към държавите от ЕС, които ще могат да ги инвестират в проекти и инициативи. За да се възползват от финансова подкрепа, държавите от ЕС трябваше да представят национални планове, показващи как ще бъдат използвани средствата. Специфичен дял от разходите, предвидени в тези планове, трябваше да бъде отделен за инициативи, свързани с климата и цифровите технологии. Това ще помогне на ЕС да постигне целта си да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. и ще допринесе за цифровата трансформация на Европа, като същевременно се създават работни места и се стимулира икономическият растеж.

Инвестиране в следващите десетилетия с NextGenerationEU

Инфографика за разпределението на средствата от „Некст дженерейшън ИЮ“ във всички програми.
По-голямата част от средствата от „Некст дженерейшън ИЮ“ (723,8 милиарда евро по текущи цени) ще бъдат изразходвани чрез програмата „Механизъм за възстановяване и устойчивост“. Тази програма се състои от широкомащабна финансова подкрепа за публични инвестиции и за области като екологични и цифрови проекти. Подкрепата ще бъде предоставена под формата на безвъзмездни средства (338,0 милиарда евро) и заеми (385,8 милиарда евро) по текущи цени.
Останалите 83,1 милиарда евро са инвестирани в няколко други програми.

Подкрепа за европейската младеж

ЕС се стреми да гарантира, че младите хора притежават уменията и компетенциите, от които се нуждаят в бързо променящия се пазар на труда — по-специално тези, които ще им позволят да просперират по време на екологичния преход и цифровата трансформация. Комисията предложи целенасочени инициативи, за да подкрепи държавите членки в усилията им да намалят безработицата и да подпомагат младите хора, които навлизат на пазара на труда. Благодарение на инициативата за подкрепа на младежката заетост беше подсилена схемата „Гаранция за младежта“, която сега обхваща по-широка целева група от млади хора на възраст между 15 и 29 години. Освен това с нея се дава тласък на чиракуването, включително чрез подновяването на Европейския алианс за професионална подготовка, от който сега се възползват както работодателите, така и младите хора, и на реформите, целящи да се направи професионалното образование и обучение по-модерно, привлекателно и гъвкаво.

С новата си инициатива, наречена ALMA (от английски Aim, Learn, Master, Achieve — стреми се, учи, овладей, постигай), ЕС ще помогне на младите хора, незаети с работа, учене или обучение, да намерят своя път към пазара на труда. Тази инициатива ще включва както подкрепа за образование, професионално обучение или заетост в съответната държава по произход, така и възможности за работа в други държави от ЕС.

Комисията работи и за подобряване на условията за хората, участващи в нестандартни форми на заетост, например работа през цифрови платформи, които са все по-разпространени сред младите хора.

Общата цел е държавите от ЕС да инвестират средства от Съюза в размер на най-малко 22 милиарда евро в мерки за подкрепа на младежката заетост между 2021 г. и 2027 г. Финансирането от ЕС може да се използва например за бонуси за малките предприятия за наемане на чираци, заеми за стартиращи предприятия и отпускане на безвъзмездни средства за желаещите да започнат предприемаческа дейност и за обучения, с които да се помогне на младите хора да придобият нови умения, необходими на пазара на труда.

Повече информация относно подкрепата за заетостта на младите хора: europa.eu/!Fjr6V8

Млади работници, които си водят записки, докато слушат своя ръководител.

За справедливо и приобщаващо възстановяване

От правото на равни възможности и подкрепата за заетостта до справедливото възнаграждение, с което се осигурява достоен стандарт на живот — Европейският стълб на социалните права включва 20 принципа, насочени към изграждането на справедливи пазари на труда и социални системи в полза на всички. Отговорността за постигането на тези цели е споделена между институциите на Съюза, националните, регионалните и местните органи, социалните партньори и гражданското общество.

Идеята на набора от цели, които ЕС трябва да постигне до 2030 г., е да се гарантира, че повече европейци имат достъп както до необходимите умения, така и до равни възможности в една по-цифрова, устойчива и приобщаваща икономика.

Приобщаваща икономика означава, че се вземат предвид нуждите на всички хора в обществото. Също така означава, че всички следва да имат възможност да работят и да печелят пари за себе си. Например Европейската комисия ще работи, за да гарантира, че хората с увреждания могат да участват в обучителни курсове и да придобиват нови умения, както и че могат да си намерят работа и да бъдат независими.

Освен това Комисията предлага нови мерки, за да се осигури равно възнаграждение за еднакъв труд за жените и мъжете. С тези мерки ще се повиши осведомеността относно условията на заплащане в дружествата и ще се предоставят на работодателите и работниците нови инструменти за справяне с дискриминацията в заплащането на работното място.

С новия Европейски социален фонд плюс ще се подкрепят хора, региони и държави в ЕС, изправени пред различни предизвикателства — от възстановяването от пандемията до постигането на целите на ЕС в областта на заетостта, социалното приобщаване, образованието и климата (europa.eu/!xMMjgg).

 

Научете повече за инициативите на Комисията за превръщането на 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права в реалност: europa.eu/!KK94Wb

УПРАЖНЕНИЕ 20 ВАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПО-СПРАВЕДЛИВА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

По-долу можете да намерите списък на областите, обхванати от Европейския стълб на социалните права. Изберете трите области, които според вас са най-важни, след което ги обсъдете в малки групи.

 1. Образование, обучение и учене през целия живот
 2. Равенство между половете
 3. Грижи и подкрепа за децата
 4. Информация за условията на работа и защита в случай на уволнение
 5. Социален диалог и участие на работниците
 6. Баланс между професионалния и личния живот
 7. Справедливи минимални работни заплати
 8. Здравни грижи
 9. Интеграция на хората с увреждания
 10. Жилищно настаняване и помощ за бездомните хора

Научете повече за плановете на ЕС за икономика в интерес на хората: europa.eu/!TK67yb

Млади работници, които си водят записки, докато слушат своя ръководител.

По-силна Европа на световната сцена

Европейският съюз е дом на около 447 милиона души — третото по големина население в света след Китай и Индия — и играе важна роля на световната сцена. ЕС и 27-те държави членки функционират като единен пазар и представляват най-големият търговски блок в света. Международните търговски споразумения водят до икономически растеж за Европа и нейните партньори. Те допринасят и за насърчаването на европейските принципи и ценности, като демокрацията, правата на човека, социалните права и борбата с изменението на климата.

Връзките на ЕС с останалата част на света се основават на солидарност и сътрудничество. Предизвикателства като изменението на климата, насилническия екстремизъм, незаконната търговия и нередовната миграция не зачитат границите, а крайната бедност може да бъде преодоляна само чрез съвместна работа с партньорски държави от развиващия се свят.

ЕС се стреми да направи от света по-безопасно място, където хората получават справедливо отношение и законите се спазват. Неговата външна дейност се ръководи от принципите, вдъхновили създаването и развитието му, в това число мира, демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и основните свободи. ЕС работи за укрепване на партньорствата със съседите си непосредствено на изток — особено със Западните Балкани, както и с по-далечните съседи (за повече информация относно държавите — кандидатки за членство в ЕС, вижте глава 1 „Какво представлява Европейският съюз?).

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

В ЕС са в сила повече от 45 търговски споразумения с почти 80 партньорски държави и организации по целия свят. През 2020 г. ЕС постигна ново споразумение за търговия с Мексико, а в същата година влезе в сила търговското споразумение с Виетнам.

След напускането на Обединеното кралство на 31 януари 2020 г. между него и ЕС беше подписано Споразумение за търговия и сътрудничество на 30 декември 2020 г.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Повече от 35 милиона работни места в Европа зависят пряко или косвено от търговията с държави извън ЕС.

Свободна и справедлива търговия

С търговските споразумения се улеснява извършването на стопанска дейност между държавите и се допринася за създаването на нови работни места, като същевременно се стимулира икономическият растеж. Също така се осигуряват по-голям избор на продукти от различни части на света, както и по-ниски цени на купувачите в ЕС. Освен това се подпомага конкурентноспособността на предприятията от ЕС в чужбина. ЕС е договорил търговски споразумения с много държави по света. Като заявява единна позиция, той има значително по-голяма тежест в международните търговски преговори от която и да е от отделните държави в него поотделно.

Търговската политика може да играе важна роля в борбата с изменението на климата и с увреждането на околната среда. Стремежът на ЕС е бъдещите търговски и инвестиционни споразумения да включват като съществен елемент спазването на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата.

ЕС е лидер в усилията за реформиране на правилата за глобална търговия, като се стреми да гарантира, че те по-добре отговарят на днешните предизвикателства.

Международно сътрудничество

ЕС работи в тясно сътрудничество със своите съседи и с други държави и международни организации, например Организацията на обединените нации и Световната здравна организация, с цел преодоляване на общите предизвикателства, като пандемията от COVID-19 и изменението на климата. Целта му е да се изградят нови съюзи с държави извън ЕС и да се засили сътрудничеството с многостранни и регионални организации.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

Глобалният портал (Global Gateway) е новата стратегия на ЕС за подобряване на връзките в цифровия, енергийния и транспортния сектор и за укрепване на системите за здравеопазване, образование и научни изследвания в целия свят. Инвестиции в размер на 300 милиарда евро ще гарантират, че тези връзки са демократични, прозрачни, екологосъобразни, безопасни и интелигентни.

Научете повече: europa.eu/!bjqVfF

Със срещата на върха между ЕС и САЩ, проведена през юни 2021 г., беше поставено началото на подновено трансатлантическо партньорство и беше определена обща програма за сътрудничество в ерата след пандемията.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и председателят на Съединените американски щати Джо Байдън в сградата на Европейския съвет.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Авиационната академия в Адис Абеба.

ЕС съфинансира бизнес училище, с което се дава възможност на млади африканци да станат пилоти, членове на кабинен екипаж или бордни инженери. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посещава Етиопската авиационна академия в Адис Абеба на 27 февруари 2020 г.

ЕС е в процес на изграждане на по-тясно и по-задълбочено сътрудничество с Африка. Направени са предложения за различни партньорства въз основа на общи интереси и ценности, съсредоточени върху ключови области като екологичния преход, цифровата трансформация, миграцията и мобилността.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

ЕС има 140 служби, известни като делегации, по целия свят. Ролята им е подобна тази на посолствата. Те играят жизненоважна роля в представителството на ЕС и неговите граждани и в изграждането на мрежи и партньорства.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

ЕС, съвместно с държавите членки, е водещият донор на хуманитарна помощ в света. Той предоставя и координира хуманитарна помощ за хора в засегнати от бедствия райони в Европа и по целия свят. През 2020 г. ЕС и 27-те държави членки предоставиха официална помощ за развитие в размер на 66,8 милиарда евро на партньорски държави. В началото на 2022 г., малко след руското нашествие в Украйна, Комисията обяви допълнителни 90 милиона евро за програми за спешна помощ в помощ на цивилното население, засегнато от войната в Украйна.

УПРАЖНЕНИЕ 21 ЕС НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА

Следват няколко примера за ролята, която играе ЕС на световната сцена. Изберете трите от тях, които са най-важни за вас, и обяснете причините за избора си. Сравнете отговорите си с тези на съучениците си.

 1. ЕС води и подкрепя мирни преговори по света с цел прекратяване на конфликтите.
 2. ЕС поощрява демокрацията и правовата държава по цял свят. Той превърна правата на човека в основен аспект на отношенията си с другите държави.
 3. ЕС пое водеща роля в световната борба с изменението на климата.
 4. ЕС насърчава и подкрепя финансово равенството и овластяването на жените по целия свят.
 5. ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият донор на помощ за развитие и хуманитарна помощ в света.

Научете повече за работата на ЕС за по-силна Европа на световната сцена: europa.eu/!BkgHKX

Утвърждаване на европейския ни начин на живот

Европейският съюз е повече от единен пазар на стоки и услуги. Той е съюз от хора, които споделят набор от общи ценности. Ценностите на ЕС са залегнали в договорите на ЕС и в Хартата на основните права на Европейския съюз, с които се гарантират правата на хората, живеещи в ЕС. Тези ценности, включително демокрацията и върховенството на закона, стоят в основата на нашите общества. Например съществуването на една демокрация е невъзможно без независими съдилища, гарантиращи защитата на основните права и гражданските свободи, или без активно гражданско общество и свободни медии.

Европейският начин на живот е приобщаващ, което означава, че следва никой да не се пренебрегва. Всички хора, живеещи в ЕС, следва да имат възможността да просперират, да участват и да ръководят независимо от различията, основани на пола, расовия или етническия произход, религията или убежденията, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация. Европейската комисия въвежда политики и действия за борба с дискриминацията и стереотипите, които се срещат твърде често в обществото.

Основавайки се на поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, ЕС работи за засилване на реакцията си при здравни кризи, като същевременно предприема действия за подобряване на всички аспекти на здравето на гражданите.

Изграждане на Съюз на равенство

Антидискриминационното законодателство на Европейския съюз е сред най-всеобхватните в света. Въпреки това е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за преодоляване на неравенствата, които все още съществуват в ЕС, и осигуряване на възможност за участие в европейския живот за всички. Комисията засилва работата си във всички области — от действията за борба с расизма и антисемитизма до защитата на хората, пристигащи в Европа, и тези от етническите малцинства от маргинализация или изключване от обществото. Тя също продължава дейността си, насочена към гарантиране на възможността на хората с увреждания да упражняват правата си и да имат същите шансове в живота като всички останали, както и към борбата с дискриминацията срещу ЛГБТИК.

Повече информация за плановете на ЕС за борба с всички форми на дискриминация: europa.eu/!8Bpx9k

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Около 87 милиона души в ЕС живеят с някакъв вид увреждане.

Разберете как ЕС възнамерява да защитава правата на хората с увреждания през следващото десетилетие: europa.eu/!9m3QFj

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Почти 6 от всеки 10 европейци смятат, че дискриминацията, основана на етническия произход или цвета на кожата, е широко разпространена в тяхната държава.

Източник: Евробарометър 2251

Човек в библиотека, който чете книга в брайлово писмо.

УПРАЖНЕНИЕ 22 БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Можете ли да си спомните момент, в който сте били свидетели на — или може би сте преживели — дискриминация? Какво мислите, че можем да направим, за да се борим с нея? Обсъдете идеите си в малки групи и ги изложете пред класа.

Утвърждаване на принципите на правовата държава

Върховенството на закона се отразява пряко върху живота на всеки гражданин. То е необходимо, за да се гарантират равното третиране пред закона и защитата на личните права. Освен това е важно, за да се предотврати злоупотребата с власт от страна на публичните органи и да се гарантира, че вземащите решения поемат отговорност за действията си.

Разберете какво прави ЕС, за да насърчава, защитава и прилага върховенството на закона в Европа: europa.eu/!4GPXyu

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Над 8 от всеки 10 граждани заявяват, че ефективната съдебна защита от независими съдилища, равенството пред закона и задълбоченото разследване и наказателно преследване на корупцията са важни за тях.

Източник: Евробарометър 2235

Нов подход към управлението на миграцията и предоставянето на убежище в Европа

Европейският съюз е място, където хората, бягащи от преследване или тежки посегателства в държавата си на произход, получават защита. Всяка година хиляди хора идват в Европа в търсене на международна закрила или по-добър живот. ЕС работи съвместно с държавите членки за подобряване на управлението на потока от хора, пристигащи на бреговете му. През 2020 г. Комисията представи предложения за подобряване на системата за миграция и предоставяне на убежище в Европа. Тези предложения включват търсенето на начини да се подобрят сътрудничеството с държавите на произход и транзит, успешната интеграция на бежанците и връщането на тези, които нямат право на престой. В началото на 2022 г., малко след руското нашествие в Украйна, ЕС за първи път приложи схемата за временна закрила за хората, бягащи от войната в Украйна, която им позволи да се ползват с хармонизирани права в целия ЕС, като например права на пребиваване, жилищно настаняване, медицинска помощ и достъп до образование за децата.
Научете повече за европейската солидарност в действие: europa.eu/!7Fh7Xn

europa.eu/!djb3kk

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Мигрантите и гражданите на ЕС с мигрантски произход играят важна роля в европейското общество и в различни сектори на нашата икономика. ЕС се стреми да им осигури възможност за пълноценно участие в обществото чрез действия в области като образованието, пазара на труда, здравеопазването и жилищното настаняване.

play video Вижте видеоклипа: Интервю със Суад Ашлех audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435

Суад Ашлех пристигна в Европа като бежанец от Сирия. Сега тя е в Ирландия, където следва мечтата си да стане лекар.

Опазване на здравето на европейците

ЕС се стреми да гарантира, че държавите членки са подготвени и реагират съвместно при здравни кризи, както и че разполагат с достъпни медицински консумативи. Освен това работи за подобряване на профилактиката, лечението и последващите грижи при заболявания като рак. Благодарение на тази дейност — която се извършва от Европейския здравен съюз — ЕС ще може да подобри профилактиката и мерките при бъдещи пандемии, да повиши устойчивостта на здравните системи в Европа и да осигури по-добра защита на здравето на гражданите.

europa.eu/!kV74qR

В рамките на програмата за финансиране „ЕС в подкрепа на здравето“ за 2021—2027 г. ЕС ще инвестира повече от 5 милиарда евро в действия с европейска добавена стойност, за да допълни здравните политики на държавите членки.

ec.europa.eu/health/funding/eu4health_bg

Области на дейност:

Подобряване и насърчаване на здравето в Съюза.
Подобряване на лекарствените продукти, медицинските изделия и продуктите, свързани с кризи.
Защита на хората в Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето.
Укрепване на здравните системи.

Научете повече за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ в този кратък видеоклип: europa.eu/!XcJYtc

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

През 2020 г. 2,7 милиона души са били диагностицирани с раково заболяване, а други 1,3 милиона души са починали в резултат на болестта, включително над 2000 млади хора.

Разберете по какъв начин се цели да се намали броят на смъртните случаи от рак и да се подобрят профилактиката, лечението и грижите при болестта с европейския план за борба с рака: europa.eu/!Tc87xV

Медицински специалист извършва изследване с ядрено-магнитен резонанс на пациент.

Медицински работник настройва апарата за ядрено-магнитен резонанс на пациент, Университетска болница в Лиеж, Белгия, 24 януари 2020 г.

Научете повече за работата на ЕС за утвърждаване на европейския ни начин на живот тук: europa.eu/!vC76Wc

Нов тласък за европейската демокрация

Демокрацията стои в основата на Европейския съюз. В една здрава и просперираща демократична система гражданите могат свободно да изразяват своите възгледи, да избират политическите си ръководители или сами да станат такива и да участват в изграждането на своето бъдеще.

Последните години показаха възобновяване на обществената политическа ангажираност и увеличаване на избирателната активност на изборите. Но демокрацията в ЕС и в държавите членки, както и на много други места по света, е изправена пред предизвикателства. Тези предизвикателства варират от нарастващ екстремизъм и намеса в изборите до заплахи срещу журналисти и усещането за дистанция между хората и техните избрани представители.

ЕС желае да укрепи демократичните процеси и насърчава гражданите да се включат в изграждането на бъдещето си в ЕС. Също така се стреми да направи структурите си по-прозрачни и демократични.

Научете повече за това как можете да се включите и да изразите мнението си във „Вашият глас при вземането на решения в ЕС“.

 

Подсилване на демокрациите в ЕС

Личните права и свободи, прозрачността и отчетността са залегнали в основата на плана на Европейската комисия за подсилване на демокрациите в ЕС. Той е съсредоточен върху действия за насърчаване на свободни и честни избори, подкрепа за свободни и независими медии и вземане на мерки срещу дезинформацията. Европейският съюз и държавите членки засилват действията си, насочени към борбата с всички, които се опитват да се възползват от кризи като пандемията от COVID-19, както и с тези, които се занимават с разпространяване на пропаганда или слово на омразата. Един от начините за това е чрез откриване и разобличаване на дезинформацията и чрез съвместна работа с онлайн платформи за ограничаване на разпространението на фалшиви новини.

europa.eu/!dr98dh

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

73 % от жените журналисти в световен мащаб са преживели онлайн насилие по време на служебните си задължения (проучване на ЮНЕСКО/ICEF, 2020 г.).

Изслушване на децата

Всички деца в Европа — и навсякъде другаде — следва да се ползват от едни и същи права и да водят живот без дискриминация и сплашване. Първата Стратегия на ЕС за правата на детето има за цел да се осигурят защита и подкрепа за всички деца (младежи под 18-годишна възраст) независимо от техните предистория, произход, социално положение или статут на пребиваване. С нея се предлагат действия в няколко области, включително тези, свързани с правото на децата на живот без насилие и на безопасност в онлайн среда. Същевременно ЕС работи за прекъсване на порочния кръг на бедността и неравностойното положение, които се предават от поколение на поколение. Новата Европейска гаранция за децата има за цел да се осигури достъп до здравословно хранене, образование, здравни грижи и подходящи жилища за децата, които са изложени на риск от бедност или социално изключване.

europa.eu/!cDhMRX

Една пета от населението на Европейския съюз са деца или младежи на възраст под осемнадесет години.

Повече от 10 000 деца и млади хора споделиха идеите си и спомогнаха за изготвянето на Стратегията на ЕС за правата на детето.

play video Вижте видеоклипа: Стратегията на ЕС за правата на детето europa.eu/!p9wCDR

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

През 2019 г. 22,2 % от децата в ЕС бяха от домакинства, изложени на риск от бедност или социално изключване. Това са близо 18 милиона деца в нужда.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Европейската комисия ще създаде платформа за участие на децата, за да им предостави възможност да бъдат част от процесите на вземане на решения на равнището на ЕС. Например децата ще участват активно в прилагането на Европейския пакт за климата и Европейския зелен пакт.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

През май 2021 г. ЕС стартира дебат, в рамките на който хората в Съюза имат възможност да изкажат мнението си за това в каква Европа искат да живеят. Дискусиите и събитията се провеждат както онлайн, така и присъствено във всички държави. Тази обратна връзка е важна, тъй като ще помогне за изграждането на бъдещето на ЕС.

За повече информация относно Конференцията за бъдещето на Европа вижте: futureu.europa.eu/?locale=bg

Променяща се Европа

От по-дългата средна продължителност на живота до по-ниската раждаемост — европейските общества са в процес на промяна. Мерките, насочени към демографските промени, са от основно значение за изграждането на по-адаптивен, устойчив и справедлив Европейски съюз. Например селските райони в ЕС често са засегнати от намаляване на населението, като същевременно жителите им са средно по-възрастни, отколкото в градските райони. Селските райони ни осигуряват храна, домове, работни места и основни екосистемни услуги. За да се гарантира, че могат да продължават да изпълняват тези основни роли, Европейската комисия е изготвила план за действие, целящ да се подпомогнат селските общности и предприятия да достигнат пълния си потенциал през следващите десетилетия.

Вижте как ще изглежда Европа през следващите десетилетия: europa.eu/!6fDmd3

УПРАЖНЕНИЕ 23 ДИАЛОЗИ С ГРАЖДАНИТЕ

Граждански диалози между комисарите и обществеността се провеждат редовно из целия ЕС. Ако нямате възможност да участвате в някоя от тези прояви, защо не организирате такава в класа си? Трима или четирима ученици, изпълняващи ролята на комисар, следва да изберат една от темите, представени в тази глава, като отправна точка за дискусията. Те трябва да подготвят 5-минутно изложение, като за целта могат да се запознаят по-подробно с избраната политика във времето за самостоятелно учене. В класната стая, щом „комисарят“ приключи с краткото си изложение, проведете 15-минутна сесия за въпроси и отговори, където преподавателят играе ролята на модератор.

Научете повече за приоритета „Нов тласък за европейска демокрация“: europa.eu/!hb76Tn