OD SVÉHO VZNIKU V ROCE 1957 SE EU ROZROSTLA Z ŠESTI NA 28 ZEMÍ. TYTO ZEMĚ SPOJILY SVÉ SÍLY PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST. KTERÉ ZEMĚ PATŘÍ DO EU A KDY SE STALY JEJÍMI ČLENY? V TÉTO KAPITOLE SE DOZVÍTE, JAK SE EU STALA TÍM, ČÍM JE DNES, A TAKÉ DÍKY ČEMU JE TAK JEDINEČNÁ.

CO JE EVROPSKÁ UNIE?

Členské státy EU

Evropská unie není státem, ale jedinečným partnerstvím mezi evropskými zeměmi, nazývanými členské státy. Společně zaujímají velkou část evropského kontinentu. EU je domovem více než 446 milionů lidí, což odpovídá přibližně 6 % světové populace. Občané členských států EU jsou zároveň občany Evropské unie.

Evropskou unii v současnosti tvoří 27 zemí. V červnu 2016 jedna z nich, Spojené království, zvolila v referendu odchod z EU a v roce 2020 odešla.

Úkol 1

KDO JE ČLENEM EU?

Podívejte se na seznam vlajek a názvů zemí uvedený dole. Všechny jsou evropské, ale ne všechny patří do Evropské unie. Ze seznamu vyberte ty, které do Evropské unie patří. Tyto země pak najděte na mapě. Pokud potřebujete pomoc, podívejte se na tyto internetové stránky.

ALBÁNIE

ANDORRA

BELGIE

BOSNA A HERCEGOVINA

BULHARSKO

ČERNÁ HORA

ČESKO

DÁNSKO

ESTONSKO

FINSKO

FRANCIE

CHORVATSKO

IRSKO

ISLAND

ITÁLIE

KYPR

LICHTENŠTEJNSKO

LITVA

LOTYŠSKO

LUCEMBURSKO

MAĎARSKO

MALTA

MOLDAVSKO

NĚMECKO

NIZOZEMSKO

NORSKO

POLSKO

PORTUGALSKO

RAKOUSKO

RUMUNSKO

ŘECKO

SEVERNÍ MAKEDONIE

SLOVENSKO

SLOVINSKO

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

SRBSKO

ŠPANĚLSKO

ŠVÉDSKO

ŠVÝCARSKO

TURECKO

UKRAJINA

VATIKÁN

Úkol 2

CO O TĚCHTO ZEMÍCH VÍTE NEBO CO O NICH MŮŽETE ZJISTIT?

Představte si, že pracujete pro cestovní kancelář v Evropě. Vyberte si dvě země EU, které znáte nejlépe, a vytvořte krátké shrnutí pro turisty. Například kolik obyvatel v nich žije a jaká jsou jejich hlavní města? Co mohou návštěvníkům nabídnout (jídlo, kultura, jazyk atd.)?

Úřední jazyky v EU

Evropská unie má 24 úředních jazyků.

Proč je jich tolik? EU by bez svých členských států a občanů neexistovala. Jako demokratická organizace musí komunikovat s vládami jednotlivých členských států, jejich občany, společnostmi a veřejnými subjekty v jejich vlastním jazyce. Lidé mají právo vědět, co se děje jejich jménem. Musí mít také možnost aktivně se na záležitostech EU podílet, aniž by se nejdřív museli naučit nějaký cizí jazyk. Věděli jste, že můžete orgánům EU napsat v kterémkoli z 24 úředních jazyků a ve stejném jazyce dostat odpověď?

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba Goedemorgen / Dzień dobry / Bom dia
Bună dimineaţa / Dobré ráno
Dobro jutro / Hyvää huomenta
God morgon
United in diversity

Evropské hodnoty

Už jste někdy slyšeli výraz „Jednotná v rozmanitosti“? Je to motto EU a vyjadřuje, v čem spočívají hodnoty EU. Každá země EU má svou vlastní kulturu, jazyk a tradice, ale všechny sdílí stejné společné hodnoty, a pokud chtějí být součástí Evropské unie, musí je respektovat.

Základní hodnotou, která spojuje všechny členské státy, je demokracie. To znamená, že členy EU mohou být pouze demokratické země.

Ostatní hodnoty EU, které jsou společné pro všechny členské státy, zahrnují lidskou důstojnost, svobodu, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.

Tyto hodnoty jsou stanoveny v důležitém právním textu, nazývaném smlouva, kterou všechny členské státy schválily, a musí ji tedy dodržovat. Nejnovější smlouvou je Lisabonská smlouva. Byla podepsána v hlavním městě Portugalska v roce 2007.

Z šesti na 27 zemí EU

Jak jsme viděli, EU se skládá z velmi odlišných států. Největší z nich – Německo – má téměř 82 milionů obyvatel a nejmenší – Malta – okolo 400 000. Evropané mluví různými jazyky a používají tři různé abecedy (latinku, řeckou abecedu a cyrilici). Jsou tu různé tradice, kultury, jídla a lidové slavnosti.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Vlajku Evropy tvoří dvanáct zlatých hvězd na modrém pozadí. Byla přijata v roce 1984 Evropskou unií (která se v té době nazývala Evropské hospodářské společenství) a nyní vlaje nad parlamenty, obecními budovami, parky a památkami po celé Evropě.

Její vzhled symbolizuje národy Evropy a kruh představuje jejich jednotu. Počet hvězd se nikdy nemění – je jich stále dvanáct: představují dokonalost a celistvost.

Úkol 3

CO KONKRÉTNĚ ZNAMENAJÍ HODNOTY A ZÁSADY EU

Část 1. Zakřížkujte správný sloupec pro každou z níže uvedených devíti otázek. Ve skupinkách diskutujte o tom, co podle vás země musí udělat a co by nikdy udělat neměla, pokud chce být součástí EU.

Země, … (A)
se může stát členem EU
(B)
se nemůže stát členem EU
1. která nezaručuje svobodu tisku,
2. která používá trest smrti,
3. která občanům umožňuje, aby protestovali proti vládě,
4. kde se pravidelně volí parlament,
5. kde prezident vládne až do své smrti a poté jej nahradí syn nebo dcera,
6. kde politiku určuje armáda, která dokonce může zasáhnout vojenskou mocí do vnitřní politiky,
7. kde jsou lidé považováni za nevinné tak dlouho, dokud o jejich vině nerozhodne soud,
8. kde existuje jen jedna politická strana, která vládne stále,
9. která chrání menšiny, i když je většina proti nim,

Část 2. Ve skupinkách si vyberte dvě z pěti níže uvedených hodnot EU a diskutujte s ostatními členy vaší skupiny o tom, co pro vás znamenají:

Jak to všechno začalo?

Po druhé světové válce, která trvala od roku 1939 do roku 1945 a vypukla pouhých dvacet let po skončení první světové války, byli lidé rozhodnuti, že nic takového se už nikdy nesmí opakovat.

V letech 1945 až 1950 začalo několik evropských politiků, mezi nimi Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi a Winston Churchill, proces budování Evropské unie, v níž dnes žijeme. V západní Evropě byly vytvořeny nové struktury pro hospodářské a politické sjednocení evropských zemí, aby byl zajištěn trvalý mír a prosperita.

Dne 9. května 1950 Robert Schuman (tehdejší francouzský ministr zahraničí) navrhl, že by výroba uhlí a oceli – surovin, které byly použity pro přípravu války – měla být řízena společně, aby se žádná země nemohla tajně vyzbrojovat proti ostatním. Tehdy hrálo uhlí stejnou úlohu, jakou hraje v dnešní době ropa a zemní plyn, neboť bylo nejdůležitějším dostupným zdrojem energie. Evropské společenství uhlí a oceli, z něhož vznikla dnešní EU, se zrodilo v roce 1952. Toto společenství založilo šest sousedících zemí: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.

Rozšířená spolupráce

O několik let později se šest zakládajících zemí rozhodlo rozšířit svou spolupráci na další hospodářská odvětví. V roce 1957 byla podepsána Římská smlouva, kterou bylo založeno Evropské hospodářské společenství. Vzájemné nepřátelství nahradila spolupráce, která byla neobyčejně úspěšná. Evropské hospodářské společenství dosáhlo obrovského hospodářského vzestupu. Není divu, že v průběhu let žádaly o vstup další a další země.

Noví členové

V roce 1973 přistoupily k EU Dánsko, Irsko a Spojené království*.

O několik let později se tři evropské země, v nichž dříve panovala diktatura, staly demokratickými a mohly se ucházet o členství. Jednalo se o Řecko, které přistoupilo v roce 1981, a po něm následovaly Portugalsko a Španělsko v roce 1986. Finsko, Rakousko a Švédsko přistoupily k Evropské unii v roce 1995 a počet členů se tím zvýšil na patnáct.

Brzy po druhé světové válce rozdělila železná opona Evropu na Východ a Západ. Začala studená válka, která trvala 40 let. Symbolem tohoto rozdělení byla Berlínská zeď. Po jejím pádu v roce 1989 se středoevropským a východoevropským zemím, které byly dříve ovládány bývalým Sovětským svazem, otevřela cesta k reformě jejich systémů a k podání žádosti o vstup do EU. V roce 2004 přistoupilo k EU osm zemí ze střední a východní Evropy: Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a  Slovinsko. Ve stejném roce se členy staly také středomořské ostrovy Kypr a  Malta. V roce 2007 přistoupily Bulharsko a Rumunsko a v roce 2013 se 28. členem EU stalo Chorvatsko.

Vstup nových členů do EU pomohl udržet mír a stabilitu v Evropě a rozšířit oblast demokracie a jednotný trh. Každý nový člen musí být připraven podepsat smlouvy a přijmout celý soubor právních předpisů EU. Musí respektovat zásady svobody, demokracie, úcty k lidským právům a základním svobodám a zásady právního státu.

* Velká Británie z EU vystoupila v roce 2020.
  • 2013
  • 2007
  • 2004
  • 1995
  • 1986
  • 1981
  • 1973
  • 1957

Nobelova cena míru

I když někdy dochází mezi zeměmi EU k neshodám, základní principy EU se v posledních 70 letech nezměnily. V roce 2012 získala Evropská unie díky své neúnavné práci pro mír, demokracii a lidská práva v Evropě i ve světě Nobelovu cenu míru. EU se tak stala prvním společenstvím států na světě, kterému se této pocty dostalo.

Úkol 4

CO ZNAMENÁ EVROPSKÁ UNIE PRO MLADÉ LIDI?

Jak jsme viděli, Evropská unie vznikla začátkem 50. let 20. století, kdy její základní pravidla stanovili lidé, kteří prožili ukrutnosti jedné, nebo dokonce dvou světových válek. Tyto války způsobily smrt desítek milionů lidí na celém kontinentě. Základní myšlenkou bylo vyhnout se budoucím konfliktům navázáním úzké spolupráce mezi zeměmi a sjednocením jejich občanů: docela odvážný projekt pro země a lidi, kteří mezi sebou nedávno měli konflikt.

Jen málo mladých lidí má dodnes žijící příbuzné, kteří by jim mohli vyprávět, co prožívali v těchto těžkých dobách. Vy a vaši přátelé jste se narodili kolem roku 2004, kdy Evropa už 50 let žila v míru a prosperitě. Co si jako mladý člověk myslíte o tomto dlouhotrvajícím míru v Evropě? Považujete to za samozřejmost nebo máte někdy obavy o budoucnost? Diskutujte o tom se svými spolužáky.