EU SE JE OD USTANOVITVE LETA 1957 POVEČALA S ŠESTIH NA 28 DRŽAV. TE SO SE POVEZALE, DA BI SKUPAJ ZGRADILE BOLJŠO PRIHODNOST. KATERE DRŽAVE SESTAVLJAJO EU IN ZAKAJ SO SE ZDRUŽILE? V TEM POGLAVJU BOSTE IZVEDELI, KAKO SE JE EU RAZVIJALA IN ZAKAJ JE TAKO EDINSTVENA.

KAJ JE EVROPSKA UNIJA?

Države članice EU

Evropska unija ni država, ampak edinstveno partnerstvo med evropskimi državami, imenovanimi države članice. Skupaj pokrivajo večino evropske celine. V EU živi več kot 446 milijonov ljudi, kar je približno 6 % svetovnega prebivalstva. Državljani držav članic EU so tudi državljani Evropske unije.

EU trenutno sestavlja 27 držav. Ena izmed njih, Združeno kraljestvo, je junija 2016 glasovala za izstop iz EU in leta 2020 izstopila.

Naloga 1

KATERA DRŽAVA JE ČLANICA EU?

Oglejte si seznam zastav in imen držav spodaj. Vse so v Evropi, niso pa vse v Evropski uniji. S pomočjo seznama ugotovite, katere so članice EU. Potem jih poiščite na zemljevidu. Če potrebujete pomoč, obiščite spletišče.

ALBANIJA

ANDORA

AVSTRIJA

BELGIJA

BOLGARIJA

BOSNA IN HERCEGOVINA

CIPER

ČEŠKA

ČRNA GORA

DANSKA

ESTONIJA

FINSKA

FRANCIJA

GRČIJA

HRVAŠKA

IRSKA

ISLANDIJA

ITALIJA

LATVIJA

LIHTENŠTAJN

LITVA

LUKSEMBURG

MADŽARSKA

MALTA

MOLDAVIJA

NEMČIJA

NIZOZEMSKA

NORVEŠKA

POLJSKA

PORTUGALSKA

ROMUNIJA

SEVERNA MAKEDONIJA

SLOVAŠKA

SLOVENIJA

ŠPANIJA

SRBIJA

ŠVEDSKA

ŠVICA

TURČIJA

UKRAJINA

VATIKAN

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Naloga 2

KAJ VESTE OZIROMA KAJ LAHKO IZVESTE O TEH DRŽAVAH?

Zamislite si, da ste zaposleni pri turistični agenciji v Evropi. Izberite državi EU, ki ju najbolje poznate, in napišite kratko predstavitev, namenjeno turistom. Navedete lahko na primer število prebivalcev in glavno mesto. Zakaj sta državi zanimivi za obiskovalce (hrana, kultura, jezik itd.)?

Uradni jeziki EU

Evropska unija ima 24 uradnih jezikov.

Zakaj toliko? EU brez svojih držav članic in državljanov ne bi obstajala. Kot demokratična organizacija mora z vladami držav članic, njihovimi državljani, podjetji in javnimi organi komunicirati v njihovem jeziku. Ljudje imajo pravico vedeti, kaj v njihovem imenu počne EU. Omogočeno jim mora biti aktivno sodelovanje v zadevah EU, ne da bi se jim bilo treba najprej naučiti tujega jezika. Ali ste vedeli, da lahko pišete institucijam EU v katerem koli od 24 uradnih jezikov in prejmete odgovor v istem jeziku?

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba
Goedemorgen / Dzień dobry / Bom dia
Bună dimineaţa / Dobré ráno
Dobro jutro / Hyvää huomenta
God morgon
ZDRUŽENI V RAZLIČNOSTI

Evropske vrednote

Ste že slišali izraz „Združeni v raznolikosti“? To je geslo EU, ki predstavlja bistvo vrednot EU. Čeprav ima vsaka država EU svojo kulturo, jezik in tradicijo, si vse delijo enake skupne vrednote, ki jih morajo spoštovati, če želijo biti del Evropske unije.

Ena od temeljnih vrednot, ki združuje vse države članice, je demokracija. To pomeni, da so lahko članice EU samo demokratične države.

Druge vrednote EU, ki so skupne vsem državam članicam, so človekovo dostojanstvo, svoboda, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Te vrednote so določene v pomembnem pravnem besedilu, imenovanem pogodba, ki so ga odobrile vse države članice in ga morajo zato spoštovati. Najnovejša je Lizbonska pogodba. Podpisana je bila leta 2007 glavnem mestu Portugalske.

S šestih na 27 držav EU

Kot ste videli, EU sestavljajo zelo različne države. Nemčija, njena največja članica, ima približno 82 milijonov prebivalcev, Malta, najmanjša članica, pa 400 000. Evropejci govorijo različne jezike in uporabljajo tri različne pisave (latinico, grško pisavo in cirilico). EU je stičišče različnih tradicij, kultur, prehrane in ljudskih praznovanj.

STE VEDELI?

Evropsko zastavo sestavlja dvanajst zlatih zvezd na modri podlagi. Evropska unija (ki se je takrat imenovala Evropska gospodarska skupnost) jo je sprejela leta 1984 in je zdaj izobešena nad parlamenti, občinskimi zgradbami, parki in spomeniki po vsej Evropi.

Motiv simbolizira narode Evrope, krog pa njihovo zvezo. Število zvezd se ne spreminja – vedno jih je dvanajst, kar predstavlja popolnost in celoto.

Naloga 3

KAJ VREDNOTE IN NAČELA EU POMENIJO V PRAKSI?

Del 1. Pri naslednjih devetih trditvah s križcem označite stolpec s pravilnim odgovorom. V majhnih skupinah razpravljajte, kaj mora država po vašem mnenju narediti in česa ne sme narediti, če želi biti del EU.

Država, … (A)
Lahko postane članica EU
(B)
Ne more postati članica EU
1 ki ne spoštuje svobode tiska
2 ki izvršuje smrtno kazen
3 ki državljanom dovoljuje protivladne proteste
4 v kateri je parlament redno izvoljen
5 v kateri predsednik vlada do smrti, nasledi pa ga njegov sin ali hči
6 v kateri vodstvo oboroženih sil usmerja politiko in lahko po potrebi tudi z vojaško silo poseže v notranjo politiko
7 v kateri so ljudje nedolžni, dokler jih sodišče ne spozna za krive
8 v kateri je samo ena politična stranka, ki je vedno na oblasti
9 ki ščiti manjšine, tudi kadar je večina proti njim

Del 2. Med petimi spodaj navedenimi vrednotami EU izberite dve in z ostalimi v skupini razpravljajte o tem, kaj vam pomenita.

Kako se je vse skupaj začelo

Po drugi svetovni vojni, ki je trajala od leta 1939 do leta 1945 in se je začela komaj dvajset let po koncu prve svetovne vojne, so bili ljudje odločeni poskrbeti, da se kaj takšnega ne ponovi.

Med letoma 1945 in 1950 je nekaj evropskih politikov, vključno z Robertom Schumanom, Konradom Adenauerjem, Alcidom De Gasperijem in Winstonom Churchillom, začelo proces ustanavljanja Evropske unije, v kateri živimo danes. V zahodni Evropi so bile oblikovane nove strukture za gospodarsko in politično združitev evropskih držav, da bi se zagotovila trajni mir in blaginja.

Robert Schuman (takratni francoski zunanji minister) je 9. maja 1950 predlagal, da bi bilo treba proizvodnjo premoga in jekla, tj. surovin, ki sta se uporabili pri pripravah na vojno, upravljati skupaj in tako zagotoviti, da se nobena država ne bi mogla skrivaj oboroževati proti drugim državam. Premog je bil takrat najpomembnejši razpoložljivi vir energije, tako kot sta danes nafta in zemeljski plin. Evropska skupnost za premog in jeklo, iz katere je nastala današnja EU, je bila ustanovljena leta 1952. Ustanovilo jo je šest sosednjih držav: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska.

Razširjeno sodelovanje

Nekaj let pozneje se je šest držav ustanoviteljic odločilo, da bodo sodelovanje razširile tudi na druge gospodarske panoge. Leta 1957 je bila podpisana Rimska pogodba, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Tako se je iz vzajemnega sovraštva razvilo sodelovanje, ki je bilo izjemno uspešno. Evropska gospodarska skupnost je dosegla ogromen gospodarski napredek. Nič čudnega torej, da se ji je z leti želelo pridružiti vse več držav.

Nove članice

Leta 1973 so se EU pridružili Danska, Irska in Združeno kraljestvo*. Nekaj let pozneje so tri evropske države, v katerih je prej vladala diktatura, postale demokratične in so lahko zaprosile za članstvo. Te države so bile Grčija, ki je k EU pristopila leta 1981, ter Portugalska in Španija, ki sta se pridružili leta 1986. Avstrija, Finska in Švedska so se Evropski uniji pridružile leta 1995, z njimi pa se je število članic povečalo na 15.

Kmalu po drugi svetovni vojni je Evropo železna zavesa razdelila na vzhod in zahod. Začela se je hladna vojna, ki je trajala štirideset let. Simbol te delitve je bil berlinski zid. Po padcu zidu leta 1989 so lahko srednje- in vzhodnoevropske države, ki so bile pred tem pod nadzorom nekdanje Sovjetske zveze, reformirale svoje sisteme in zaprosile za vstop v EU. Leta 2004 se je EU pridružilo osem držav iz srednje in vzhodne Evrope: Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška in Slovenija. Istega leta sta članici postali tudi sredozemski otoški državi Ciper in Malta. Bolgarija in Romunija sta k EU pristopili leta 2007, leta 2013 pa je 28. članica EU postala Hrvaška.

Vključevanje novih držav članic v EU je pomagalo ohranjati mir in stabilnost v Evropi ter razširiti območje demokracije in enotni trg. Vsaka nova članica mora biti pripravljena podpisati pogodbi in sprejeti celotno zakonodajo EU. Spoštovati mora načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države.

* Združeno kraljestvo je leta 2020 izstopilo iz EU.
  • 2013
  • 2007
  • 2004
  • 1995
  • 1986
  • 1981
  • 1973
  • 1957

Nobelova nagrada za mir

Kljub občasnim nesoglasjem med državami EU se temeljna načela EU v zadnjih sedemdesetih letih niso spremenila. Zaradi neutrudnega prizadevanja za mir, demokracijo in človekove pravice v Evropi in po svetu je Evropska unija leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir. EU je tako postala prva skupina držav na svetu, ki ji je bila dodeljena ta čast.

Naloga 4

KAJ EVROPSKA UNIJA POMENI MLADIM?

Kot ste izvedeli, začetki Evropske unije segajo v začetek petdesetih let 20. stoletja, ko so njena temeljna pravila določili posamezniki, ki so izkusili grozodejstva ene ali celo obeh svetovnih vojn. V njih je na celini umrlo več deset milijonov ljudi. Namen je bil z vzpostavitvijo tesnega sodelovanja med državami in združitvijo državljanov preprečiti prihodnje konflikte, kar je bilo precej pogumno za države in ljudi, ki so bili še nedavno tega v sporu.

Danes ni več veliko mladih, ki bi jim sorodniki lahko pripovedovali o izkušnjah v teh težkih časih. Vi in vaši prijatelji ste bili rojeni leta 2004, nekaj let prej ali pozneje, do takrat pa sta v Evropi že petdeset let vladala mir in blaginja. Kaj mladostniki menite o tem, dolgotrajnem miru v Evropi? Se vam zdi samoumeven ali vas včasih skrbi prihodnost? Razpravljajte o tem s sošolci.