AZ EURÓPAI UNIÓ ELÉRTE LÉTREHOZÁSA EREDETI CÉLJÁT: BÉKÉT TEREMTETT TAGJAI KÖRÉBEN, ÉS EZ A BÉKE IMMÁR TÖBB MINT 60 ÉVE TART. DE MILYEN IRÁNYT VESZ A JÖVŐBEN? EBBŐL A FEJEZETBŐL MEGTUDHATOD, HOGYAN KEZELI AZ EU NAPJAINK KIHÍVÁSAIT.

MI VAN AZ EU NAPIRENDJÉN?

Az EU jelenleg számos különböző kihívással néz szembe többek között a gazdaság, a környezetvédelem, a technológia és a nemzetközi politika területén, hogy csak néhányat említsünk. Emellett sok polgár elveszítette a politikusokba vetett bizalmát. Vannak olyanok is, akik megkérdőjelezik az európai integráció egyes vívmányait, például a személyek szabad mozgását.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság első női elnöke 2019 júliusában e kihívások fényében ismertette politikai iránymutatásait. Ezekben hat kulcsfontosságú célt tűz ki Európa számára:

egy európai zöld megállapodás megvalósítása

egy emberközpontú gazdaság megteremtése

Európa felkészítése a digitális korra

az európai életmód támogatása

Európa globális szerepének erősítése

az európai demokrácia megerősítése

Az új Európai Bizottság a múlt eredményeire épít, és egyúttal saját konkrét politikai javaslatokat dolgoz ki Európa jövőjére vonatkozóan. Ez a fejezet azokat a szakpolitikai területeket mutatja be, amelyek az EU tevékenységének középpontjában álltak az elmúlt öt évben. „AZ EU ÉS ÉN” következő kiadásából többet is megtudhatsz a Bizottság 2019–2024-es időszakra vonatkozó programjáról.

Tudj meg többet erről

„A szüleim nemzedéke számára Európa legfőbb törekvése az volt, hogy elhozza a békét egy olyan kontinensen, amely túl sokáig szenvedett a megosztottságtól.

Az én nemzedékem számára Európa legfontosabb célkitűzése a béke, a jólét és az egység megteremtése volt, amit az egységes fizetőeszközünk, a szabad mozgás és a bővítés révén értünk el.

A gyermekeim nemzedéke úgy véli, hogy Európának sajátos feladata van.”

URSULA VON DER LEYEN
az Európai Bizottság elnöke
Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára (2019–2024)

Foglalkoztatás, növekedés és beruházások

Európa az 1930-as évek óta bekövetkezett legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi válságból lábal ki. A válság eredményeként sok munkahely megszűnt, és nagyon kevés beruházás történt az EU-ban. Az EU legfőbb prioritása, hogy Európát ismét növekedési pályára állítsa, és különösen a fiatalok számára növelje a munkahelyek számát anélkül, hogy újabb adósságba verné magát.

Az EU 2015-ben hozta létre az Európai Stratégiai Beruházási Alapot. Az uniós garanciával fedezett alap 21 milliárd euróval indult. Olyan nyilvános és magánbefektetőket vonz, akik ott hajtanak végre stratégiai beruházásokat, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Elindítása óta a beruházási terv 15 millió háztartásban segítette a nagy sebességű széles sávú internet kiépítését, hozzájárult félmillió megfizethető otthon felújításához vagy felépítéséhez, valamint 30 millió európai polgárnak biztosított jobb egészségügyi ellátást. A tervnek köszönhetően 7,4 millió háztartást láttak el megújuló energiával, a vasúti és a városi közlekedési infrastruktúra fejlesztése pedig éves szinten 95 millió utas kényelmét szolgálja. A támogatásokból valamennyi tagállam részesül, különösen a válság által leginkább sújtott országok.

Tudj meg többet erről

17. feladat

MUNKAHELYTEREMTÉS A FIATALOK SZÁMÁRA

Az EU a potenciális uniós befektetők tőkéjét bevonzva segíti elő a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Mit tehetne még az EU, hogy növelje a munkahelyek számát a fiatalok számára?

Beszéljétek meg kis csoportokban.

Digitális egységes piac

Az internet és a digitális technológiák átalakítják a világot. Ha filmeket nézel, vásárolsz vagy tanulsz, nagy a valószínűsége, hogy online eszközökkel teszed (vagy tehetnéd) ezt. Az EU továbbra is folytatja azoknak az akadályoknak a felszámolását, amelyek gátolják a polgárokat, a kormányzatokat és a vállalkozásokat az internet előnyeinek teljes mértékű kihasználásában. A megoldások a területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetésétől kezdve a mobiltelefonok barangolási díjainak megszüntetésén és az internethez való hozzáférés és a digitális készségek hiányának leküzdésén át az új hordozhatósági szabályokig terjednek, hogy az emberek ugyanúgy hozzáférhessenek a televíziós, játék- és zenei előfizetéseikhez az EU-n belüli utazás során, mint otthon. 2017 júniusában megszűntek a barangolási díjak, így a polgárok az EU-n belüli utazásaik során a mobileszközeiket ugyanolyan tarifák mellett használhatják, mint otthon. 2018. április 1. óta az európai polgárok az EU-ban bárhol hozzáférhetnek azokhoz az internetes tartalmakhoz, amelyekre a hazájukban fizettek elő, személyes adataik pedig a 2018 májusában hatályba lépett új általános adatvédelmi rendelet védelmét élvezik.

Ugyanakkor a nagy sebességű internethez és az online lehetőségekheznem minden polgár és vállalkozás fér hozzá. A Bizottság célja, hogy a polgárok a lehető legjobb internetkapcsolattal rendelkezzenek, a WiFi4EU kezdeményezés pedig az EU egész területén a helyi közösségeken belüli ingyenes és nyilvános wifipontok létrehozását támogatja.

Tudj meg többet erről

TUDTAD?

A napjainkban zajló digitális forradalom egyik központi témája a földrajzi helymeghatározás. Az EU saját globális műholdas navigációs rendszert hozott létre, amelyet Galileónak hívnak. A földrajzi helymeghatározás pontosságát a tízszeresére fogja javítani, ezáltal innovatív új szolgáltatások jelenhetnek meg, amelyek átalakíthatják a mindennapjainkat: például önmagukat vezető autókat és továbbfejlesztett városi közlekedési hálózatokat használhatunk majd. A Galileo rendszerben jelenleg 18 műhold kering Föld körüli pályán, és a szolgáltatásnyújtás is megindult a közigazgatási szervek, vállalkozások és a lakosság számára. A rendszer várhatóan 2020-ra válik teljessé, összesen 24 műhold tartozik majd hozzá. Önerőből erre egyetlen európai ország sem lett volna képes.

18. feladat

A DIGITÁLIS VILÁG JÖVŐJE

Használsz online vagy digitális termékeket és/vagy szolgáltatásokat? Beszéljétek meg kis csoportokban személyes tapasztalataitokat és ötleteiteket arról, hogy szerintetek hogy alakul az internet és a digitális technológiák jövője.

Energiaunió és éghajlat-politika

Az EU minden polgára számára biztosítani kell a biztonságos, fenntartható, megfizethető és versenyképes energiához való hozzáférést – ez jelenti az egyik legégetőbb kihívást az európai energiarendszer számára. Ugyanakkor miközben változik a globális éghajlat és melegszik a Föld légköre, az EU a világ legnagyobb energiaimportőre (energiája több mint felét importból fedezi), épületeinek többsége nem energiahatékony, az elektromos áram nagykereskedelmi ára pedig 25%-kal magasabb, mint az Egyesült Államokban.

Azért, hogy javítani lehessen ezen a helyzeten, az EU nagyratörő klíma- és energiacélokat határozott meg, amelyeket 2030-ig kell elérni:

 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40%-os csökkentése;
 • a megújuló energiaforrások (szél, napenergia és bioüzemanyagok) részarányának felemelése 32%-ra; és
 • az energiafelhasználás 32,5%-os csökkentése.

Azonban az éghajlatváltozást az EU egyedül nem tudja legyőzni. Az EU az ENSZ-ben és más nemzetközi fórumokon is a határozott globális intézkedések előmozdításán munkálkodik. Az ENSZ párizsi klímakonferenciáján 2015-ben első ízben született globális megállapodás az éghajlatváltozás elleni fellépésről. Az EU-nak jelentős szerepe volt abban, hogy ez megtörtént. Európa ismételten vezető szerepet játszott az ENSZ 2018 decemberében a lengyelországi Katowicében megrendezett klímakonferenciáján, amelyen sor került a Párizsi Megállapodást végrehajtó új szabálykönyv elfogadására.

Tudj meg többet erről

TUDTAD?

Az EU költségvetésének 21%-át az éghajlattal kapcsolatos projektekre költi. Ezenkívül az Európai Stratégiai Beruházási Alap legalább 40%-át olyan projektek támogatására fordítják, amelyek hozzájárulnak a klímaváltozással kapcsolatos intézkedésekhez.

19. feladat

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A kis lépések is fontosak az energiatakarékosság szempontjából. Kis csoportokban beszélgessetek arról, hogy mit tesztek ezért a célért a saját szinteteken, hogyan tudnátok még többet tenni, és mi az, amire nem lennétek hajlandóak!

Belső piac

Az egységes piac az EU egyik legnagyobb vívmánya. Lehetővé teszi a személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad mozgását. A szakembereknek és vállalkozásoknak lehetőségeket, a fogyasztóknak pedig nagyobb választékot és alacsonyabb árakat kínál. Lehetővé teszi az embereknek, hogy oda utazzanak, valamint ott éljenek, dolgozzanak és tanuljanak, ahol csak szeretnének.

Az egységes piac átfogó sikere ellenére az előnyei nem mindig válnak kézzelfoghatóvá, mert a szabályait nem ismerik vagy nem alkalmazzák, vagy külső körülmények akadályozzák a működését.

Az EU elhatározta, hogy kiteljesíti a termékek és szolgáltatások belső piacát, olyan helyet teremtve ezzel, ahol a vállalatok és iparágak növekedni tudnak, innen kilépve pedig a globális színtéren is sikeresen működnek. Ennek érdekében az Európai Bizottság:

 • elkezdte létrehozni a „tőkepiaci uniót”, hogy egyszerűbbé tegye a kisvállalkozások számára a források előteremtését és Európát vonzóbbá tegye a befektetések szempontjából;
 • arra biztatja a munkavállalókat, hogy más EU-tagországokban vállaljanak munkát a betöltetlen állások számának csökkentése és a szakképzett munkaerő iránti igény kielégítése érdekében;
 • megerősíti a szociális szempontokat;
 • felveszi a harcot az adókerülés és az adócsalás ellen.

Tudj meg többet erről

20. feladat

SZABAD MOZGÁS VAGY PROTEKCIONIZMUS?

„A személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásával az egységes piac hozzájárul a növekedés fellendítéséhez és az új munkahelyek létrehozásához.” Osszátok az osztályt két csoportra: az egyik a fenti állítás mellett, a másik pedig ellene érveljen! Miután a csoportok külön-külön megbeszélték az állítást, mutassák be érveiket az egész osztály előtt!

Gazdasági és monetáris unió

A gazdasági és monetáris unió jelentős lépés az EU gazdaságainak egymáshoz közelítésében. Nagymértékben megkönnyíti a közös munkavégzést és vállalkozást, mivel összekapcsolja a gazdaság- és adópolitikát az egész EU-ban: minden tagállam egyetlen közös monetáris politika szerint működik, és a legtöbb tagállamban közös pénznemet használnak, az eurót.

Amikor bekövetkezett a gazdasági világválság, az EU és az akkor hozzá tartozó 28 ország példátlan intézkedésekkel védte meg gazdaságát. Az intézkedések nehézségeket okoztak a lakosság számára, ráadásul nem minden esetben vették figyelembe, hogy milyen hatással lesznek az emberek életére. Jelenleg az EU azon dolgozik, hogy levonja mindebből a tanulságokat és teljes körűvé tegye a gazdasági és monetáris uniót, hogy ezáltal segítse a hátrányos helyzetű embereket és újabb munkahelyeket teremtsen. Az EU célja mindezzel, hogy biztosítsa az euró stabilitását, megerősítse az államháztartást és újraindítsa a szociális párbeszédet.

Tudj meg többet erről

21. feladat

A SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI PILLÉRE

Az EU ezenkívül a munkaidő korlátozását, a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés kezelését, a munkakörülmények biztonságosabbá tételét, valamint a munkahelyi sérülések kompenzálásának biztosítását célzó jogszabályokkal védi a polgárokat. Annak érdekében, hogy a polgárokat új és hatékonyabb jogok illessék meg, a szociális jogok európai pillére a munkaerőpiaci esélyegyenlőség, a tisztességes munkakörülmények és a szociális védelem területén biztosított alapelveket és jogokat tartalmazza.

Te milyen szociális rendszert látnál szívesen Európában? Az alábbi felsorolásból válaszd ki önállóan azt a három alapelvet, amelyet a legfontosabbnak tartasz a szociális Európa számára, majd kis csoportokban beszéljétek meg a választásaitokat!

Tudj meg többet erről

 • Oktatás, képzés és élethosszig tartó tanulás
 • Nemek közötti egyenlőség
 • Biztonságos és rugalmas foglalkoztatás
 • Tájékoztatás a foglalkoztatási viszonyokról és védelem elbocsátás esetén
 • Szociális párbeszéd és a dolgozók bevonása
 • A munkavégzés és magánélet egyensúlya
 • Minimáljövedelem
 • Egészségügy
 • A fogyatékossággal élők bevonása
 • Lakhatás, segítségnyújtás hajléktalanok számára

Szabadkereskedelem

Az EU nap mint nap több száz millió euró értékben importál és exportál árukat és szolgáltatásokat. A 27 uniós tagország együtt a legnagyobb gazdaságnak, a legnagyobb exportőrnek és importőrnek, vezető beruházónak és külföldi beruházási célpontnak, valamint a legnagyobb segélyezőnek számít a világon. A nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során az egy közös hangon megszólaló EU számottevően nagyobb súlyt képvisel, mint amekkorát bármelyik országa egymaga képviselhetne. A nyitott piacok gazdasági növekedést és jobb munkahelyeket teremtenek Európa és partnerei számára. Emellett nagyobb választékot és vásárlóerőt biztosítanak az EU fogyasztói számára, valamint abban is segítenek, hogy a vállalkozások külföldön is versenyképesek lehessenek.

Ugyanakkor az EU egyértelművé tette partnerei számára, hogy a szabadkereskedelemre bármilyen áron nem hajlandó. Az EU által az uniós országok nevében letárgyalt valamennyi kereskedelmi megállapodásnak tiszteletben kell tartania az EU értékrendjét, átláthatónak, észszerűnek és méltányosnak kell lennie, valamint nem lehet ártalmas a lakosság vagy a környezet számára. Az EU és Kanada között létrejött, 2016 októberében aláírt gazdasági és kereskedelmi megállapodás – elterjedtebb nevén a CETA – e haladó szellemű megközelítés jó példája, a 2018 júliusában aláírt EU–Japán szabadkereskedelmi megállapodásokkal együtt.

Tudj meg többet erről

TUDTAD?

2018-ban az EU nem uniós országokba irányuló exporttevékenysége több mint 36 millió munkahelyet támogatott az EU-ban.

22. feladat

SZABADKERESKEDELEM ÉS GLOBALIZÁCIÓ

Manapság a termékek gyártása gyakran nem egyetlen helyen történik az elejétől a végéig. Ehelyett különálló lépések sorozatával szerelik őket össze a világ több pontján. Kis csoportokban, válasszatok egy olyan terméket vagy szolgáltatást, amelyet jól ismertek (lehet például egy ruházati cikk, mobiltelefon vagy számítógép), és közösen beszéljétek meg, hogy miből készül, honnan származnak az alkotóelemei, és vajon milyen következményekkel járna a szabadkereskedelem fokozása vagy korlátozása arra, hogy mennyibe kerül, miből készül és így tovább! Gondolataitokat osszátok meg az egész osztállyal.

Tudj meg többet erről

TUDTAD?

Az EU és az Egyesült Államok közötti a legnagyobb gazdasági kapcsolatrendszer a világon. 2018-ban a két fél együttesen a globális gazdasági teljesítmény körülbelül 46%-át tette ki. Minden nap körülbelül 2 milliárd euró értékben bonyolítanak egymással kereskedelmet árukkal és szolgáltatásokkal. Az Egyesült Államokba exportáló európai vállalatok nemcsak Európa nagyvárosaiban, hanem kisvárosaiban és községeiben is működnek. Kattints az alábbi térképre, hogy megnézd, az országodból vagy régiódból hány vállalkozás exportál jelenleg az Egyesült Államokba:

Jogérvényesülés, alapvető jogok

Az EU nem csupán közös piac az áruk és szolgáltatások számára. Az emberi méltóságra, a szabadságra, a demokráciára, az egyenlőségre, a jogállamiságra és az emberi jogok tiszteletben tartására épülő, értékalapú Unió is. Az Európai Bizottság emiatt lépéseket tett az alapvető jogok védelmének javítása érdekében az adatvédelem, a személyes adatok megosztása és a fogyasztói jogok területén, valamint fokozta erőfeszítéseit a nemek közötti egyenlőség javítása, a hátrányos megkülönböztetés leküzdése és az embercsempészet megállítása érdekében.

Azonban az Európában elkövetett terrortámadások az EU országait új, eddig ismeretlen kihívások elé állították. Az EU ezért törekszik a hatékony biztonsági unió kialakítására. A terrorfenyegetés minden szempontját kezelő intézkedéssorozat történt az EU szintjén. Idetartozik a radikalizálódás megelőzése, ideértve az internetet is; a terrorcselekmények elkövetése és a terrorizmus támogatása céljából történő utazások bűncselekménnyé minősítése; a terrorizmus felderítésének javítása az információcsere fokozásával; a terrorizmus finanszírozásának leküzdése; a lőfegyverek és robbanóanyagok elérhetőségének megszüntetése; és a partnerországok támogatása, különösen a Földközi-tenger térségében.

Tudj meg többet erről

23. feladat

EURÓPAI ÉRTÉKEK

Alkossatok kis csoportokat, és beszélgessetek az alábbi pontokról!

Migráció

2015-ben és 2016-ban az EU a menekültek és migránsok korábban nem tapasztalt mértékű beözönlését élte át. Az Európai Unióba több mint 1 millió ember érkezett, legtöbben a Szíriában és más országokban dúló háború és terror elől menekültek, mások pedig családjaik újraegyesítése és/vagy a jobb élet reményében lépték át az EU külső határait.

Azonban az EU egyetlen országa sem tud vagy köteles egyedül szembenézni a hatalmas migrációs nyomással. Az EU ezen okok miatt fokozza erőfeszítéseit az életmentés, az embercsempészet leküzdése és az olyan országokkal kialakított együttműködés érdekében, ahonnan a migránsok útnak indulnak vagy amelyeken egy másik országba vezető útjuk során áthaladnak. Még ennél is alapvetőbb, hogy az EU le kívánja küzdeni az embereket menekülésre és elvándorlásra késztető eredendő okokat: a szegénységet, a háborút, az üldöztetést, az emberi jogok megsértését és a természeti katasztrófákat.

Az EU már eddig is sok mindent megtett, és továbbra is sok mindent tesz a menekültválság leküzdése érdekében. Azonkívül, hogy több pénzt biztosít, segít áthelyezni a már Európában lévő menedékkérőket, és áttelepíteni a rászorulókat a szomszédos országokból. Emellett annak érdekében, hogy biztonságos módozatokat lehessen kínálni a törvényes belépésre az EU területére, dolgozik a határai biztonságának javításán, valamint az embercsempészet problémájának leküzdésén.

Tudj meg többet erről

TUDTAD?

2017-ben az EU új szabályokat fogadott el a külső schengeni határokra vonatkozóan, mégpedig azzal a céllal, hogy megerősítse a személyek, beleértve az európai polgárok megfelelő adatbázisokban való ellenőrzését, s ezáltal megbizonyosodjon arról, hogy nem jelentenek fenyegetést a közrendre vagy a belső biztonságra. A külső határok határozott és közös igazgatása érdekében létrehozta az Európai Határ- és Parti Őrséget.

TUDTAD?

A menedékért folyamodás az EU-ban alapjognak számít, amellyel menekültek élhetnek. Az EU országainak nemzetközi kötelezettsége, hogy a menekültek jogállásáról szóló ENSZ-egyezmény szerint menedéket biztosítsanak.

A menekültek olyan emberek, akik elmenekültek saját hazájukból, és az üldöztetés jól megalapozott gyanúja miatt oda nem térhetnek vissza.

A menedékkérők azok, akik menekültnek vallják magukat, és nemzetközi védelemért folyamodtak, de akiknek a kérelmét még nem bírálták el véglegesen.

A migráns a menekültnél tágabban értelmezhető kifejezés, és olyan embereket jelöl, akik azért hagyják el hazájukat, hogy jellemzően a jobb élet reményében egy másik országban telepedjenek le.

24. feladat

UNIÓS TÁMOGATÁS A MENEKÜLTEK ÉS MIGRÁNSOK SZÁMÁRA

Az EU-ba érkező menekültek és migránsok számának emelkedése nyomás alá helyezte Európát. Az EU különféle intézkedésekkel reagált erre a helyzetre.

Először mondd el a véleményed az alábbiakban felsorolt intézkedésekről! Ezután kis csoportokban válasszatok ki három olyan témakört, amelyekről leginkább eltérőek az álláspontjaitok, majd beszéljétek meg ennek okait!

Teljes mértékben támogatom Részben támogatom Némileg ellenzem Teljes mértékben ellenzem
1. Az EU kutató-mentő hajókat szervezett a Földközi-tengeren, ezzel sok ezer életet mentett meg.
2. Az EU befogadóközpontokat állított fel Görögországban és Olaszországban, és szakértőket küldött, akik segítenek az érkezők azonosításában és regisztrálásában.
3. Az EU országainak osztozniuk kell a menedékkérelmek kezelésében. A nemzetközi védelmet igénylő embereket át kell helyezni Görögországból vagy Olaszországból más uniós országokba.
4. A menekültek és migránsok közel 90%-a szervezett bűnözőknek fizetett azért, hogy átjuttassák őket az EU határain. Az EU ezért fokozta a bűnözői hálózatok és az embercsempészek elleni küzdelmét.
5. Az EU segítséget nyújt az Unió országainak abban, hogy a „szabálytalan” migránsokat visszaküldjék hazájukba, ha nincs joguk az EU-ban maradni.
6. Az EU az illegális bevándorlók származási országaiban segít az életkörülmények javításában, hogy ne kelljen elmenekülniük ezekből az országokból.
7. Az EU biztonságos és törvényes módokat kíván kialakítani a menedéket keresőknek az EU-ba lépéshez, hogy ne kelljen csempészekhez fordulniuk és így kockára tenni az életüket.
8. Az EU javította külső határai ellenőrzését.
9. Az EU-ba érkezők közül sokaknak az alapszükségleteit (tiszta víz, élelem, fedél a fejük fölé) kell kielégíteni. Az EU finanszírozást nyújt a legsürgetőbb humanitárius szükségletek biztosítását célzó projekteknek.
10. Az EU humanitárius segélyt biztosít az EU területén kívüli országokban élő menekültek és migránsok számára, pl. Irakban, Jordániában, Libanonban és Törökországban.

Az EU a világban

Az EU számos külpolitikai kérdésben kulcsszerepet játszik, az Iránnal az általa előállított nukleáris anyagok mennyiségének csökkentéséről folytatott tárgyalásoktól a globális felmelegedés elleni küzdelemig. Közös kül- és biztonságpolitikája, amelyet a konfliktusok megoldását és a nemzetközi megértés előmozdítását szem előtt tartva alakít, a diplomáciára alapul, míg a kereskedelem, a segélyezés, a biztonság és a védelem mind kiegészítő szerepet kapnak.

A politikai válság Ukrajnában, valamint a közel-keleti feszültség egyértelművé tette, hogy mennyire fontos kifelé az EU egysége. Mindezen okok miatt az EU meg kívánja erősíteni külpolitikáját. Valóban, az együttes fellépés sokkal nagyobb tekintélyt ad az EU országainak, mintha mind külön-külön lépnének fel saját politikájuk érdekében.

Az EU számára az erőteljesebb globális szerepvállalás a globális kihívásokra adott hatékony válaszadás képességét, az EU értékrendje melletti kiállást, valamint világszerte a békéhez és jóléthez való hozzájárulást jelenti.

TUDTAD?

Az EU a Föld lakosságának körülbelül 6%-ának otthona. Ez az arány csökken, és 2060-ban az EU már csak nagyjából 4%-ot fog képviselni. Habár Európa aránylag kis kontinens, gazdasági jelentősége nagy. Az EU országai együttesen a világgazdaság 20%-át alkotják, ez pedig bolygónk egyik legnagyobb gazdaságává teszi az EU-t, amely méretét tekintve az Egyesült Államok gazdaságához viszonyítható.

25. feladat

AZ EU A VILÁGBAN

Néhány példát mutatunk az EU tevékenységeire világszerte. Válaszd ki azt a hármat, amelyet a legfontosabbnak tartasz, és fejtsd ki, hogy miért épp azokra esett a választásod! Válaszaidat vesd össze az osztálytársaidéval!

TUDTAD?

2018-ban az Unió – 1 milliárd eurót meghaladó összegű segélynyújtással – megerősítette pozícióját a világ legjelentősebb humanitárius donorjaként. Az Unió által világszerte biztosított humanitárius segélyek életmentő támogatást jelentettek természeti katasztrófák és fegyveres konfliktusok esetén.

Tudj meg többet erről

Demokratikus változás

Vannak, akik úgy gondolják, hogy az EU túl bürokratikus, és eltávolodott a polgáraitól. Ugyanakkor a lakosság elvárja, hogy az EU szembenézzen a jelentős gazdasági és szociális kihívásokkal, és kezelje azokat.

Az EU elkötelezett a valódi demokrácia és reformok iránt. Az Európai Bizottság nemcsak azt tekinti prioritásnak, hogy csak szükség esetén, egyértelműen kirajzolódó európai hozzáadott érték esetén alkosson új jogszabályokat, hanem azt is, hogy intézkedései maradéktalanul átláthatóak legyenek. Például az EU és Kanada, valamint az EU és az USA közötti kereskedelmi tárgyalások összes kulcsfontosságú szövege hozzáférhető a nyilvánosság számára is.

Tudj meg többet erről


TUDTAD?

A jogalkotás folyamán a nagyközönség bármikor elmondhatja azzal kapcsolatos véleményét. A Bizottság, újfent tanúsítva a külső álláspontok meghallgatása iránti elkötelezettségét, életre hívta az „Ossza meg velünk véleményét!” (Have your say) elnevezésű internetes eszközt.

26. feladat

CIVIL PÁRBESZÉD

A biztosok és a nyilvánosság közötti civil párbeszéd napi rendszerességgel zajlik szerte az EU-ban. Ha nincs lehetőséged részt venni ilyen eseményen, szervezz saját civil párbeszédet az osztályban! Az adott uniós biztost képviselő három-négy tanuló kiválaszt egyet az ebben a fejezetben bemutatott 10 téma közül. A csoport otthon tanulmányozza a kiválasztott szakpolitika részleteit, hogy válaszolni tudjon a lakosság (az osztálytársak) kérdéseire, és összeállít egy ötperces nyilatkozatot az adott politikáról. Az osztályban, miután a „biztos” elmondta rövid nyilatkozatát, 15 perces kérdezz-felelek következik a biztos és az osztálytársak között, amelyet a tanár vezet le.

A FELADATOK MEGOLDÁSAI