DE LA FONDAREA SA, UNIUNEA EUROPEANĂ A AVUT MULTE REALIZĂRI. EA A ASIGURAT MAI MULT DE O JUMĂTATE DE SECOL DE PACE, STABILITATE ȘI PROSPERITATE. A CONTRIBUIT LA CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI. ȘI A LANSAT CEA MAI MARE PIAȚĂ UNICĂ DIN LUME, PRECUM ȘI MONEDA EURO. CE URMEAZĂ? ÎN ACEST CAPITOL, VEȚI AFLA MAI MULTE DESPRE MODUL ÎN CARE UE ABORDEAZĂ PROBLEMELE ACTUALE ȘI DESPRE PRINCIPALELE PRIORITĂȚI ALE UE PENTRU ANII URMĂTORI.

CE SUBIECTE SE AFLĂ PE AGENDA UE?

Trăim vremuri tulburi. Schimbările climatice, pierderea biodiversității și daunele aduse mediului amenință Europa și întreaga lume. În același timp, noile tehnologii digitale transformă modul în care trăim, lucrăm și facem afaceri. Aceste noi tehnologii digitale generează noi oportunități, dar și noi riscuri. În plus, pandemia de COVID-19, care a lovit Europa în 2020, ne-a dat viețile peste cap. Ea a arătat cât de repede poate lua naștere o criză la nivel mondial și cât de important este ca UE să fie pregătită să răspundă noilor provocări în timp ce se confruntă cu cele existente.

Atunci când președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a preluat mandatul în 2019, ea a prezentat șase obiective principale pentru Europa pentru anii următori. Aceste obiective variază de la conducerea tranziției la o planetă sănătoasă și la o nouă lume digitală până la consolidarea rolului UE de lider mondial. Ca răspuns la pandemie, UE a instituit un plan de redresare pentru Europa, pentru a se asigura că, după pandemia de COVID-19, este mai verde, mai digitalizată și mai rezilientă și că oferă numeroase oportunități pentru tineri. Acest plan de redresare se numește NextGenerationEU. Prezentul capitol prezintă acțiunile întreprinse de UE în fiecare domeniu prioritar pentru a realiza acest lucru.

„Nu putem înlocui timpul pierdut pe care pandemia l-a răpit tinerilor, dar putem construi ceva mai bun și mai echitabil, atât pentru ei, cât și împreună cu ei. Trebuie să acționăm acum, iar tinerii trebuie să joace un rol central în această schimbare.”

Aflați mai multe despre prioritățile politice ale UE la: ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, 9 mai 2021, la lansarea Conferinței privind viitorul Europei, Strasbourg, Franța.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește cu o tânără.

Redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19

Europa se redresează în urma celei mai mari crize din domeniul sănătății publice din istoria sa, care a condus, de asemenea, la o încetinire economică fără precedent. Pandemia de coronavirus ne-a afectat pe toți într-un fel sau altul. Multe persoane au suferit din cauza bolilor sau în urma pierderii unei persoane apropiate, altele și-au pierdut locurile de muncă și veniturile.

Atunci când s-a declanșat criza la începutul anului 2020, UE a acționat rapid pentru a sprijini sistemele de sănătate, a salva vieți și a ține economia pe picioare. De asemenea, a asigurat producția, achiziționarea și livrarea vaccinurilor în țările UE. În prezent, UE depune eforturi pentru o mai bună coordonare între țările UE, astfel încât acestea să se poată pregăti pentru viitoarele crize sanitare și să poată răspunde împreună la acestea.

UE urmărește să remedieze daunele economice și sociale cauzate de pandemie prin investiții în proiecte și inițiative menite să facă Europa mai sănătoasă, mai verde, mai digitală și mai capabilă să facă față provocărilor viitoare. Pentru a stimula redresarea, UE utilizează bugetul UE împreună cu un plan special de redresare, cunoscut sub numele de NextGenerationEU. Împreună, acestea se vor ridica la puțin peste 2 mii de miliarde EUR (2 018 miliarde EUR) pentru stimularea redresării. Aflați mai multe în secțiunea privind „O economie în serviciul cetățenilor”.

Aflați mai multe: ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro

Grafic informativ despre cheltuielile UE din perioada 2021-2027.
Cheltuielile UE în perioada 2021-2027: suma totală de 2 018 miliarde de euro este alcătuită din bugetul UE pe șapte ani (1 211 miliarde de euro), la care se adaugă 807 miliarde de euro din instrumentul NextGenerationEU, pachetul de redresare în urma pandemiei de COVID-19.

ȘTIAȚI CĂ…?

Țările UE sunt responsabile de propriile politici naționale în domeniul sănătății, inclusiv de vaccinarea propriilor cetățeni împotriva bolilor dăunătoare, cum ar fi COVID-19. Pe de altă parte, UE oferă sprijin pentru aceste eforturi. De exemplu, UE a instituit un sistem care conectează aplicațiile naționale de depistare a contacților și a coordonat un sistem comun de certificate digitale ale UE pentru a le permite oamenilor să călătorească mai ușor.

Pentru informații și sfaturi privind călătoriile, vizitați: reopen.europa.eu/ro/.

Finanțarea redresării Europei

În 2020, liderii UE au convenit asupra celui mai mare pachet de finanțare din partea UE din toate timpurile, menit să contribuie la recuperarea după pandemia de COVID-19 și să pregătească un viitor mai bun pentru următoarea generație. Acest pachet este alcătuit din bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 și din fondul temporar creat pentru a alimenta planul de redresare al Europei, cunoscut sub numele de NextGenerationEU. Cea mai mare parte a finanțării din NextGenerationEU va oferi sprijin financiar țărilor UE pentru a le ajuta să se redreseze în urma efectelor pandemiei. Fondurile vor fi folosite pentru a le ajuta să iasă din criză mai verzi, mai digitalizate și mai reziliente. Se intenționează să se realizeze acest lucru prin investiții în domenii care îi afectează pe toți europenii, cum ar fi conexiunile la internet mai rapide, energia și transporturile curate, educația și formarea și creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Aflați mai multe despre planurile de redresare ale țării voastre: europa.eu/!wYRggt

ȘTIAȚI CĂ…?

Pentru a ajuta țările să facă față încetinirii economice, UE a instituit un sistem, inițiativa SURE, pentru a oferi sprijin financiar întreprinderilor. Numai în 2020, acest program a contribuit la menținerea în câmpul muncii a aproximativ 30 de milioane de persoane din UE.

Aflați mai multe despre inițiativa SURE:

europa.eu/!M9CGMC

Solidaritatea în acțiune

Țările europene au dat dovadă de o solidaritate reală, sprijinindu-se reciproc în timpul pandemiei. De exemplu, spitalele din întreaga UE au primit pacienți din alte țări și au trimis echipe medicale pentru a-și ajuta vecinii. De asemenea, UE a coordonat livrarea de echipamente de protecție acolo unde era cel mai mult nevoie de acestea. UE se angajează să garanteze că vaccinurile sigure ajung în toate colțurile lumii. Comisia și țările UE sunt principalii donatori ai COVAX, inițiativa globală care urmărește să asigure accesul echitabil la vaccinurile împotriva COVID-19. Ele sprijină, de asemenea, campaniile de vaccinare în țările partenere.

Aflați mai multe despre solidaritatea europeană în acțiune: europa.eu/!NDbnc8

Cu puțin ajutor din partea UE, persoane din întreaga Europă, de la fermierii italieni până la profesorii croați și proprietarii de mici întreprinderi din Germania, au reușit să facă față grelelor provocări cauzate de coronavirus.

Descoperiți poveștile lor: europa.eu/!bnQvWQ

EXERCIȚIUL 17 EXPERIENȚA VOASTRĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI DE COVID-19

Ce experiențe ați avut la școală, în orașul vostru și în alte locuri în timpul pandemiei de COVID-19? Discutați în grupuri despre modul în care oamenii au reacționat în țara voastră și despre cum a contribuit UE. S-ar fi putut face ceva mai bine?

Aflați mai multe despre răspunsul UE la criza provocată de coronavirus: europa.eu/!WVvDu8

Livrare de echipamente medicale din rezerva rescEU la Praga, Cehia, 24 octombrie 2020.

Doi bărbați asamblează un dispozitiv medical pe o platformă de încărcare. Într-o parte se află o cutie cu drapelul european.

Un Pact verde european

Schimbările climatice constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă lumea în prezent. Dintre cele 8 milioane de specii de pe planetă, 1 milion riscă să dispară. Pădurile și oceanele sunt tot mai poluate și devastate. Nu este surprinzător faptul că tinerii, preocupați de starea planetei pe care o vor moșteni, au fost primii care au făcut apel la acțiuni mai ample în domeniul climei.

Uniunea Europeană conduce eforturile de la nivel mondial de combatere a schimbărilor climatice. Ea a jucat un rol esențial în încheierea Acordului global de referință privind schimbările climatice adoptat la Paris în 2015. În prezent, UE este hotărâtă să devină, până în 2050, primul continent neutru din punct de vedere climatic, să nu producem mai multe gaze cu efect de seră decât pot absorbi ecosistemele noastre în mod natural.

Pactul verde european este planul de acțiune al UE pentru atingerea acestui obiectiv și transformarea UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă. Acesta va presupune reduceri ambițioase ale emisiilor de gaze cu efect de seră, investiții în tehnologiile verzi și protejarea mediului nostru natural, printre alte acțiuni. Va presupune, de asemenea, abordarea consecințelor inevitabile ale schimbărilor climatice.

ȘTIAȚI CĂ…?

Obiectivul UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050 este definitiv, datorită primei Legi europene a climei. De asemenea, această lege transformă într-o obligație legală obiectivul intermediar al UE de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990.

europa.eu/!KtCumM

Îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde european

Îndeplinirea angajamentelor climatice ale UE va necesita acțiuni în toate domeniile, de la industrie, energie și transport până la producția de alimente, agricultură și construcții. Vor fi incluse creșterea gradului de utilizare a energiei curate, reducerea poluării, eficientizarea energetică a clădirilor noastre și punerea la dispoziție a unui transport mai curat, împreună cu combustibilii necesari pentru funcționarea acestuia. În iulie 2021, Comisia Europeană a propus o serie de măsuri pentru a călăuzi UE către atingerea obiectivul climatic pentru 2030. Printre acestea se numără:

 • creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE până la 40 %;
 • reducerea emisiilor generate de clădiri, de transportul rutier și de transportul maritim prin aplicarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii în aceste sectoare;
 • obiective mai ambițioase de reducere a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) generate de autoturismele și camionetele noi;
 • refacerea pădurilor, a solurilor, a zonelor umede și a turbăriilor din Europa, astfel încât acestea să poată absorbi și înmagazina carbonul.

UE va oferi sprijin financiar celor care se confruntă cu cele mai mari provocări pentru a se asigura că nicio persoană sau regiune nu este lăsată în urmă. Pentru a-și sublinia angajamentul, UE dedică cel puțin 30 % din cheltuielile sale din perioada 2021-2027 inițiativelor legate de climă.

Produsele vândute în UE ar trebui concepute astfel încât să reziste mai mult și să fie mai ușor de reutilizat, reparat și reciclat. Acestea ar trebui să conțină, de asemenea, cât mai multe materiale reciclate cu putință. Noul plan de acțiune pentru economia circulară, una dintre principalele componente ale Pactului verde, își propune ca produsele durabile să devină norma în UE.

Grafic-bară informativ care prezintă obiectivele UE de reducere a emisiilor pentru 2030 și 2050.
Noul obiectiv este să se reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Strategia pe termen lung a UE vizează atingerea unui nivel net al emisiilor egal cu zero până în 2050.

Grafic informativ privind beneficiile obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Unele dintre avantajele reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cuprind: o pondere de 40 % a surselor regenerabile de energie în mixul energetic al UE până în 2030; reducerea cu cel puțin 55 % a numărului de decese cauzate de poluare până în 2030; 1 milion de puncte de încărcare cu energie electrică în întreaga UE până în 2025; o tranziție echitabilă, bazată pe solidaritatea europeană; 1 milion de locuri de muncă verzi suplimentare în UE până în 2030; transport public mai curat și combustibili mai durabili; protejarea și refacerea pădurilor europene, 3 miliarde de arbori suplimentari plantați până în 2030 și o economie a UE modernizată și rezilientă.

Aflați mai multe despre propunerea Comisiei privind îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde european: europa.eu/!qyKWDm

Grafic informativ privind beneficiile obiectivului UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Unele dintre avantajele reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră cuprind: o pondere de 40 % a surselor regenerabile de energie în mixul energetic al UE până în 2030; reducerea cu cel puțin 55 % a numărului de decese cauzate de poluare până în 2030; 1 milion de puncte de încărcare cu energie electrică în întreaga UE până în 2025; o tranziție echitabilă, bazată pe solidaritatea europeană; 1 milion de locuri de muncă verzi suplimentare în UE până în 2030; transport public mai curat și combustibili mai durabili; protejarea și refacerea pădurilor europene, 3 miliarde de arbori suplimentari plantați până în 2030 și o economie a UE modernizată și rezilientă.

EXERCIȚIUL 18 PROVOCAREA VERDE

Există ceva ce puteți face cu clasa sau cu școala pentru a contribui la construirea unei Europe mai verzi? Profesorul vostru poate găsi o sursă de inspirație pentru discuția din clasă în kitul pentru profesori „Provocarea verde” de mai jos. Împărțiți-vă în grupuri mici pentru a vă discuta ideile.

Kitul pentru profesori „Provocarea verde”: europa.eu/!rPP8G4

ȘTIAȚI CĂ…?

Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din consumul de energie al UE și pentru 36 % din emisiile de CO2 legate de energie. Vestea bună este că, până în 2030, 35 de milioane de clădiri din UE ar putea fi renovate, reducând semnificativ emisiile și creând 160 000 de noi locuri de muncă în sectorul construcțiilor.

ȘTIAȚI CĂ…?

Producția și consumul de energie sunt responsabile pentru 75 % din emisiile din UE. Economisirea energiei prin măsuri de eficiență energetică și extinderea masivă a energiei din surse regenerabile vor reduce în mod direct emisiile, poluarea aerului și dependența de combustibilii fosili.

Aflați mai multe despre energie cu această serie de scurte materiale video: europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_ro

Semne care indică o zonă Natura 2000 la marginea unei păduri.

Zonele Natura 2000 sunt indicate în întreaga Europă

Coordonarea luptei împotriva schimbărilor climatice la nivel mondial

Schimbările climatice reprezintă o problemă la nivel mondial care nu poate fi soluționată doar de UE. Uniunea Europeană colaborează cu alte țări și regiuni din lume pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris. Acest acord stabilește obiectivul de a menține încălzirea globală la „cu mult sub 2 °C” peste temperaturile observate înainte de revoluția industrială, continuând, în același timp, eforturile de limitare a acestei creșteri la 1,5 °C. Țările se reunesc în fiecare an în cadrul Conferinței Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, cunoscută sub numele de COP (Conferința părților), pentru a discuta progresele înregistrate în vederea atingerii acestor obiective.

Protejarea și refacerea naturii

Natura este aliatul nostru cel mai important în lupta împotriva schimbărilor climatice și a izbucnirii bolilor. Cu toate acestea, „lanțul vieții” de care depindem este amenințat de activități umane nesustenabile. Vindecarea naturii este un element central al Pactului verde european. UE intenționează să realizeze acest lucru prin extinderea rețelei de zone protejate pe uscat și pe mare (o rețea cunoscută sub numele de Natura 2000), plantarea a miliarde de arbori și încurajarea practicilor agricole durabile, printre alte acțiuni. De asemenea, UE depune eforturi pentru a se asigura că alimentele pe care le consumăm sunt sănătoase, accesibile și produse într-un mod ecologic. Eforturile includ reducerea utilizării pesticidelor dăunătoare și extinderea suprafețelor cultivate în regim de agricultură ecologică.

Aflați mai multe despre Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: europa.eu/!duGUDx

ȘTIAȚI CĂ…?

UE și țările UE sunt împreună cei mai mari furnizori de finanțare pentru eforturile de combatere a schimbărilor climatice din lume. În 2019, acestea au contribuit cu 21,9 miliarde EUR pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de combatere a schimbărilor climatice.

Vizitați site-ul web Planeta noastră, viitorul nostru pentru a afla mai multe despre schimbările climatice: europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_ro

Aflați mai multe despre Pactul verde european la adresa: europa.eu/!HngRhy

O Europă pregătită pentru era digitală

Pandemia de COVID-19 a accelerat trecerea Europei la o lume digitală. Tehnologiile digitale au permis menținerea legăturii cu familia și prietenii, desfășurarea cursurilor și funcționarea întreprinderilor. Ele au devenit acum o parte esențială a vieții noastre. Cu toate acestea, nu toată lumea are același acces la aceste tehnologii sau competențele necesare pentru a beneficia pe deplin de ele.

UE își propune ca următorii 10 ani să fie deceniul digital al Europei. Ea depune eforturi pentru a se asigura că toată lumea beneficiază de transformarea digitală, nu doar unii. Acest lucru presupune, de exemplu, asigurarea accesului tuturor persoanelor la internet de mare viteză și a competențelor necesare pentru a beneficia de posibilitățile oferite de lumea digitală. În același timp, noile tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, transformă lumea, aducând numeroase beneficii, dar și noi preocupări. UE își propune să conducă elaborarea de noi standarde mondiale pentru a se asigura că europenii pot avea încredere în ceea ce le oferă aceste tehnologii.

Tranziția digitală și utilizarea mai inteligentă a tehnologiilor vor fi, de asemenea, esențiale pentru a ajuta UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și pentru a atinge obiectivele Pactului verde european.

Transformarea deceniului digital european în realitate

În martie 2021, Comisia Europeană a prezentat o viziune pentru transformarea digitală a Europei până în 2030, împreună cu o serie de obiective concrete și un plan pentru a asigura realizarea acestora. Obiectivele vizează atingerea a patru țeluri principale: un continent cu bune competențe tehnologice, cu o populație cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul digital; infrastructuri digitale de vârf, sigure și fiabile; ca Europa să aibă un procent ridicat de întreprinderi digitalizate și servicii publice modernizate care răspund nevoilor societății. Primul program Europa digitală, cu un buget de 7,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, va oferi finanțare pentru proiecte în domenii importante, cum ar fi inteligența artificială, supercalculul, securitatea cibernetică și competențele avansate. Ca parte a planului de redresare al UE, țările UE trebuie să investească cel puțin 20 % din banii pe care îi primesc din fondul NextGenerationEU în inițiative digitale.

Printre obiectivele-cheie pentru transformarea digitală a Europei până în 2030, se numără:

 • ca cel puțin 80 % dintre adulți să aibă competențe digitale de bază;
 • 20 de milioane de specialiști în TIC, inclusiv mai multe femei care să lucreze în domeniile digitale;
 • conectivitate în gigabiți pentru toate gospodăriile din UE și acoperirea tuturor zonelor populate cu tehnologia 5G;
 • ca Europa să aibă primul său calculator cuantic;
 • ca trei din patru întreprinderi să utilizeze servicii de cloud computing;
 • ca toate serviciile publice-cheie să fie disponibile online;
 • ca toți cetățenii să aibă acces la fișele lor medicale electronice;
 • ca 80 % dintre cetățeni să utilizeze identificarea electronică.

Mai multe informații despre obiectivele digitale pentru 2030: europa.eu/!qcpTUM

Competențe pentru era digitală

Know-how-ul digital este esențial pentru studii și muncă. De asemenea, este esențial să se acceseze un număr din ce în ce mai mare de servicii publice online, de la deschiderea unui cont bancar până la înscrierea pentru studii în străinătate. Cu toate acestea, în prezent, mai mult de 1 din 5 tineri nu dispun de competențe digitale de bază. Deși responsabilitatea pentru educație și formare îi revine fiecărei țări din UE, UE oferă sprijin în acest domeniu. Aceasta sprijină țările UE investind în programe precum Agenda pentru competențe în Europa și planul de acțiune privind educația digitală pentru formarea europenilor și extinderea rezervei de talente a Europei.

Comisia Europeană are o gamă largă de proiecte menite să ajute țările UE să îmbunătățească nivelul competențelor digitale. Printre acestea se numără Săptămâna UE a programării din fiecare an și stagiile pentru „oportunități digitale”, ambele oferind studenților din învățământul superior posibilitatea de a dobândi experiență profesională practică în domeniile digitale căutate pe piața muncii.

Descoperiți lumea posibilităților digitale vizionând această serie de animație „Exploratorii digitali”: europa.eu/!79XMr8

ȘTIAȚI CĂ…?

Conform tabloului de bord „Femeile în domeniul digital” din 2020, doar 18 % dintre specialiștii în TIC din UE sunt femei. UE ia măsuri pentru a stimula participarea femeilor în sectorul digital prin combaterea stereotipurilor, prin promovarea educației și a formării în domeniul competențelor digitale și prin încurajarea participării cât mai multor antreprenoare în acest sector.

Consolidarea încrederii în tehnologie

Inteligența artificială (IA) ne poate ajuta în numeroase moduri, de exemplu prin diagnosticarea medicală mai precisă și prin reducerea la minimum a impactului agriculturii asupra mediului. Cu toate acestea, unii oameni se tem că locurile lor de muncă pot fi în pericol din cauza IA sau se întreabă dacă putem avea încredere în tehnologie. Pentru a răspunde acestor îngrijorări, Comisia a propus noi norme pentru a se asigura că sistemele de IA utilizate în UE sunt sigure, transparente, etice, imparțiale și se află sub control uman.

europa.eu/!Gv93cC

EXERCIȚIUL 19 INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ – O CHESTIUNE DE ÎNCREDERE

Care sunt avantajele și riscurile asociate cu IA? Discutați în grupuri mici.

ȘTIAȚI CĂ…?

Vega, primul supercalculator de talie mondială al UE, a fost lansat la Maribor, Slovenia, în aprilie 2021. Poate efectua un număr incredibil de 6,9 milioane de miliarde de calcule pe secundă! Numit după celebrul matematician al Sloveniei Jurij Vega, este unul dintre cele opt supercalculatoare de vârf care vor ajuta cercetătorii, industria și întreprinderile europene să facă progrese în multe domenii, de la conceperea de medicamente și de materiale noi până la combaterea schimbărilor climatice.

Menținerea siguranței pe internet

Normele UE privind protecția datelor și confidențialitatea sunt printre cele mai stricte din lume. Acestea contribuie la asigurarea unui mediu online sigur și echitabil. Ele contribuie, de asemenea, la protejarea oamenilor, în special a copiilor, împotriva conținutului ilegal și dăunător. Cu toate acestea, platformele online pot fi utilizate în mod abuziv pentru a răspândi conținut ilegal, precum discursul de incitare la ură sau conținutul cu caracter terorist, sau pentru a vinde bunuri periculoase și produse contrafăcute. Comisia Europeană depune eforturi pentru a se asigura că lucrurile care sunt ilegale în mediul offline sunt ilegale și în mediul online. De asemenea, ia măsuri pentru a consolida securitatea cibernetică în întreaga UE și pentru a proteja guvernele, cetățenii și întreprinderile din UE de amenințările cibernetice globale. Ca parte a acestei activități, UE a contribuit la crearea unei unități cibernetice comune care să reunească resursele și cunoștințele de specialitate de care dispun UE și țările UE. Scopul este de a preveni incidentele cibernetice și crizele cibernetice de mari dimensiuni, de a le împiedica și de a răspunde la acestea în mod eficace.

europa.eu/!WfdFHB

ȘTIAȚI CĂ…?

Rețeaua de centre pentru un internet mai sigur, finanțată de UE, contribuie la creșterea gradului de sensibilizare cu privire la siguranța online. Fiecare dintre aceste centre are un grup de tineret, în cadrul căruia tinerii oferă idei și sfaturi valoroase colegilor lor, pe baza propriei experiențe în domeniul tehnologiilor online.

Aflați mai multe despre „O Europă pregătită pentru era digitală” aici: europa.eu/!dxr6CT

O economie în serviciul cetățenilor

Pandemia de COVID-19 a provocat un șoc major economiilor europene, afectând condițiile de trai ale oamenilor și întreprinderile din toate sectoarele. Tinerii, dintre care mulți lucrează în sectoare grav afectate, cum ar fi turismul și ospitalitatea, au fost afectați în mod deosebit de pierderea locurilor de muncă.

Pe lângă luarea de măsuri pentru a proteja întreprinderile și lucrătorii de consecințele economice ale pandemiei, UE a elaborat, de asemenea, un plan de redresare pentru a repune Europa pe picioare. Acest plan, numit NextGenerationEU, se axează nu numai pe repararea daunelor cauzate de pandemie, ci și, după cum sugerează numele său, pe investiții în următoarea generație de europeni și în viitorul pe termen lung al UE. Finanțarea pentru NextGenerationEU se adaugă bugetului UE pentru perioada 2021-2027, oferind tuturor țărilor UE o ocazie unică de a accelera redresarea și tranziția verde și cea digitală în întreaga UE. Pachetul total de redresare valorează peste 2 mii de miliarde EUR.

UE depune eforturi pentru a consolida economia în toate țările și regiunile, cu un accent puternic pe sprijinirea tinerilor. De asemenea, UE depune eforturi pentru a reduce inegalitățile și a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor europenilor.

NextGenerationEU

Fondul de redresare NextGenerationEU valorează peste 800 de miliarde EUR. Acesta va finanța în mare parte reformele și investițiile din statele membre până în 2026. În această perioadă, Comisia Europeană va contracta, în numele UE, împrumuturi de pe piețele de capital. Fondurile colectate vor fi distribuite țărilor UE pentru a fi cheltuite pentru proiecte și inițiative. Pentru a beneficia de sprijin financiar, țările UE au trebuit să elaboreze planuri naționale care să arate modul în care vor investi banii. Acestea au trebuit să includă o parte specifică din cheltuielile lor pentru inițiative în domeniul climei și în cel digital. Acest lucru va ajuta UE să își atingă obiectivul de neutralitate climatică până în 2050 și va contribui la tranziția digitală a Europei, creând locuri de muncă și stimulând creșterea economică în acest proces.

Investiții în deceniile următoare cu NextGenerationEU

Grafic informativ care prezintă
distribuirea fondurilor din NextGenerationEU în mai multe programe.
Majoritatea fondurilor din NextGenerationEU (723,8 miliarde de euro în prețuri curente) vor fi cheltuite prin Mecanismul de redresare și reziliență. Acest program constă într-un sprijin financiar la scară largă pentru investiții publice și domenii precum proiectele ecologice și digitale. Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi (338,0 de miliarde de euro) și de împrumuturi (385,8 miliarde de euro), în prețuri curente.

Restul de 83,1 miliarde de euro sunt investiți în mai multe alte programe.

Sprijinirea tineretului european

UE depune eforturi pentru a se asigura că tinerii au aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru o lume a muncii aflată în schimbare rapidă, în special competențele care le vor permite să prospere în contextul tranziției verzi și al celei digitale. Comisia a prezentat inițiative specifice pentru a sprijini statele membre în legătură cu reducerea șomajului și pentru a-i ajuta pe tinerii care intră pe piața muncii. Prin intermediul inițiativei de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, a fost consolidată Garanția pentru tineret și acoperă în prezent un grup-țintă mai mare, de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Aceasta oferă, de asemenea, un impuls pentru ucenicii, inclusiv reînnoirea Alianței europene pentru ucenicii, care aduce acum mai multe beneficii atât angajatorilor, cât și tinerilor, precum și reforme menite să facă educația și formarea profesională mai moderne, mai atractive și mai flexibile.

O nouă inițiativă a UE numită ALMA („Aim, Learn, Master, Achieve” – Țintește, Învață, Stăpânește, Realizează) va ajuta tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare să își găsească drumul către piața muncii. Aceasta va combina sprijinul pentru educație, formare profesională sau ocuparea unui loc de muncă în țara de origine cu un stagiu de practică în altă țară din UE.

De asemenea, Comisia depune eforturi pentru a îmbunătăți condițiile pentru persoanele încadrate în forme atipice de ocupare a forței de muncă – cum ar fi munca organizată prin intermediul platformelor digitale –, care au devenit din ce în ce mai răspândite în rândul tinerilor.

Obiectivul general este ca țările UE să investească cel puțin 22 de miliarde EUR din fondurile UE în măsuri de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor în perioada 2021-2027. De exemplu, resursele UE pot fi utilizate pentru bonusuri acordate întreprinderilor mici în vederea angajării de ucenici, pentru împrumuturi la înființarea de întreprinderi și subvenții destinate antreprenorilor în devenire, precum și pentru sesiuni de formare pentru a-i ajuta pe tineri să dobândească noi competențe necesare pe piața muncii.

Mai multe informații privind sprijinul pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor: europa.eu/!u4kwgU

Tineri lucrători luând notițe în timp ce ascultă un îndrumător

Către o redresare echitabilă și favorabilă incluziunii

De la dreptul la egalitatea de șanse și sprijin pentru ocuparea forței de muncă până la salarii echitabile, care asigură un nivel de trai decent, Pilonul european al drepturilor sociale stabilește 20 de principii care vizează crearea unor piețe ale muncii echitabile și a unor sisteme de protecție socială care să funcționeze pentru toată lumea. Îndeplinirea acestor obiective este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a autorităților naționale, regionale și locale, a partenerilor sociali și a societății civile.

Un set de obiective pe care UE trebuie să le atingă până în 2030 urmărește să asigure că un număr mai mare de europeni are acces atât la competențele de care are nevoie, cât și la oportunități egale într-o economie mai digitală, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii.

A fi favorabil incluziunii înseamnă a garanta că nevoile tuturor persoanelor din societate sunt luate în considerare. Înseamnă, de asemenea, că toată lumea ar trebui să aibă șansa de a lucra și de a-și câștiga propriii bani. De exemplu, Comisia Europeană va depune eforturi pentru a se asigura că persoanele cu handicap pot participa la cursuri de formare și pot dobândi noi competențe, că pot obține un loc de muncă și pot fi independente.

Comisia propune, de asemenea, noi măsuri pentru a se asigura că femeile și bărbații beneficiază de salarii egale pentru o muncă egală. Aceste măsuri vor spori gradul de sensibilizare cu privire la condițiile de salarizare din cadrul unei întreprinderi și vor oferi mai multe instrumente angajatorilor și lucrătorilor pentru a combate discriminarea salarială la locul de muncă.

Noul Fond social european Plus va sprijini persoanele, regiunile și țările din UE care se confruntă cu provocări care variază de la redresarea în urma pandemiei la îndeplinirea obiectivelor UE în materie de ocupare a forței de muncă, de incluziune socială, de educație și de climă (europa.eu/!ck4kqw).

 

Aflați mai multe despre inițiativele Comisiei întreprinse pentru a transforma în realitate cele 20 de principii ale Pilonului european al drepturilor sociale: europa.eu/!yxnFVk

EXERCIȚIUL 20 PRIORITĂȚILE VOASTRE PENTRU O EUROPĂ MAI ECHITABILĂ ȘI MAI FAVORABILĂ INCLUZIUNII

Mai jos, puteți găsi o listă a domeniilor acoperite de Pilonul european al drepturilor sociale. Alegeți trei domenii pe care le considerați mai importante, apoi discutați-vă alegerile în grupuri mici.

 1. Educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții
 2. Egalitate de gen
 3. Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii
 4. Informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere
 5. Dialogul social și participarea lucrătorilor
 6. Echilibrul dintre viața profesională și cea personală
 7. Salarii minime echitabile
 8. Asistență medicală
 9. Incluziunea persoanelor cu handicap
 10. Locuințe și asistență pentru persoanele fără adăpost

Aflați mai multe despre planurile UE pentru o economie în serviciul cetățenilor: europa.eu/!nG49cG

Tineri lucrători luând notițe în timp ce ascultă un îndrumător

O Europă mai puternică pe scena internațională

Uniunea Europeană găzduiește aproximativ 447 de milioane de persoane – a treia cea mai mare populație din lume, după China și India – și joacă un rol important pe scena mondială. Funcționând ca o piață unică cu 27 de țări, UE este cel mai mare bloc comercial din lume. Acordurile comerciale internaționale generează creștere economică pentru Europa și partenerii săi. Acestea contribuie, de asemenea, la promovarea principiilor și valorilor europene, cum ar fi democrația, drepturile omului, drepturile sociale și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Relațiile UE cu restul lumii se bazează pe solidaritate și cooperare. Provocări precum schimbările climatice, extremismul violent, traficul și migrația ilegală nu se opresc la frontiere, iar sărăcia extremă poate fi abordată numai prin colaborarea cu țările partenere în curs de dezvoltare.

UE depune eforturi pentru ca lumea să devină un loc mai sigur, în care oamenii să fie tratați în mod echitabil, iar legislația să fie respectată. Acțiunile sale externe sunt ghidate de principiile care au inspirat crearea și dezvoltarea sa, printre care pacea, democrația, statul de drept, drepturile omului și libertățile fundamentale. UE depune eforturi pentru a-și consolida parteneriatele cu vecinii săi imediați din est, în special Balcanii de Vest, precum și cu cei mai îndepărtați (pentru detalii privind țările candidate pentru aderarea la UE, consultați capitolul 1, „Ce este Uniunea Europeană?”).

ȘTIAȚI CĂ…?

UE are peste 45 de acorduri comerciale în vigoare cu aproape 80 de parteneri din întreaga lume. În 2020, UE a ajuns la un nou acord privind comerțul cu Mexic, iar acordul său comercial cu Vietnam a intrat în vigoare.

Ca urmare a ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, UE și Regatul Unit au semnat Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit la 30 decembrie 2020.

ȘTIAȚI CĂ…?

Peste 35 de milioane de locuri de muncă din Europa sunt sprijinite direct sau indirect de comerțul cu țări din afara UE.

Un comerț liber și echitabil

Acordurile comerciale facilitează afacerile între țări și contribuie la crearea mai multor locuri de muncă, stimulând creșterea economică. De asemenea, ele oferă cumpărătorilor din UE o gamă mai largă de produse din diferite părți ale lumii, precum și prețuri mai mici. În plus, ele ajută întreprinderile din UE să concureze în străinătate. UE a negociat acorduri comerciale cu multe țări din lume. Vorbind cu un singur glas, ea are o pondere mult mai mare în negocierile comerciale internaționale decât ar avea oricare dintre țările sale pe cont propriu.

Politica comercială poate juca un rol important în combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului. UE urmărește să transforme respectarea Acordului de la Paris privind schimbările climatice într-un element esențial în viitoarele acorduri comerciale și de investiții.

UE conduce eforturile de reformare a normelor privind comerțul mondial pentru a se asigura că acestea sunt mai în măsură să răspundă provocărilor actuale.

Cooperarea internațională

UE colaborează îndeaproape cu vecinii săi și cu alte țări și organizații internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Sănătății, pentru a aborda provocări comune, precum COVID-19 și schimbările climatice. Scopul său este de a crea noi alianțe cu țări din afara UE și de a consolida cooperarea cu organizațiile multilaterale și regionale.

ȘTIAȚI CĂ...?

Global Gateway este noua strategie a UE de îmbunătățire a conexiunilor în sectoarele digital, energetic și al transporturilor și de consolidare a sistemelor de sănătate, educație și cercetare din întreaga lume. Investiții în valoare de 300 de miliarde EUR vor garanta că aceste legături sunt democratice, transparente, ecologice, sigure și inteligente.

Aflați mai multe: europa.eu/!dxgdrt

Summitul UE-SUA din iunie 2021 a marcat începutul unui parteneriat transatlantic reînnoit și a stabilit o agendă comună de cooperare între acestea în perioada post-pandemie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, stând în picioare în clădirea Consiliului European.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Academia de Aviație din Addis Abeba.

UE cofinanțează școala de afaceri care le permite tinerilor africani să devină piloți, membri ai echipajelor de cabină sau mecanici naviganți. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizitează Academia de Aviație din Etiopia, de la Addis Abeba, la 27 februarie 2020.

UE construiește o cooperare mai puternică și mai strânsă cu Africa. Ea a propus o serie de parteneriate privind interesele și valorile comune, concentrându-se pe domenii-cheie precum tranziția verde, transformarea digitală, migrația și mobilitatea.

ȘTIAȚI CĂ…?

UE are 140 de birouri, cunoscute sub denumirea de delegații, în întreaga lume. Rolul lor este similar cu cel al ambasadelor. Ele joacă un rol esențial pentru reprezentarea UE și a cetățenilor săi și pentru construirea de rețele și de parteneriate.

ȘTIAȚI CĂ...?

UE, împreună cu țările care o compun, este cel mai mare donator de ajutor umanitar din lume. Ea oferă și coordonează asistența umanitară acordată populațiilor din zonele afectate de dezastre din Europa și din întreaga lume. La începutul anului 2022, la scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia, Comisia a anunțat o sumă suplimentară de 90 milioane EUR destinată programelor de ajutor de urgență pentru a ajuta civilii afectați de războiul din Ucraina.

EXERCIȚIUL 21 UE PE SCENA MONDIALĂ

Exemplele de mai jos prezintă rolul UE pe scena mondială. Alegeți trei pe care le considerați mai importante și explicați motivele pentru care le-ați ales. Comparați răspunsurile voastre cu cele ale colegilor.

 1. UE conduce și sprijină negocieri de pace în întreaga lume, pentru a pune capăt conflictelor.
 2. UE apără democrația și statul de drept în întreaga lume, punând drepturile omului în centrul relațiilor sale cu alte țări.
 3. UE și-a asumat rolul de lider mondial în combaterea schimbărilor climatice.
 4. UE promovează și sprijină financiar egalitatea și emanciparea femeilor în întreaga lume.
 5. UE și țările UE constituie cei mai mari donatori de ajutor pentru dezvoltare și de ajutor umanitar din lume.

Aflați mai multe despre activitatea UE pentru o Europă mai puternică pe scena internațională: europa.eu/!mDwWfw

Promovarea modului nostru de viață european

Uniunea Europeană este mai mult decât o piață unică pentru mărfuri și servicii. Este o uniune de persoane care împărtășesc o serie de valori comune. Aceste valori sunt formulate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care garantează drepturile persoanelor care trăiesc în UE. Aceste valori, inclusiv democrația și statul de drept, constituie fundamentul societăților noastre. De exemplu, democrația nu poate exista fără instanțe de judecată independente, care să garanteze protecția drepturilor fundamentale și a libertăților civile, nici fără o societate civilă activă și fără mijloace de comunicare în masă libere.

Modul de viață european este favorabil incluziunii, ceea ce înseamnă că nimeni nu ar trebui să fie exclus. Toți cei care trăiesc în UE ar trebui să aibă posibilitatea de a prospera, de a participa și de a conduce, indiferent de diferențele bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Comisia Europeană pune în aplicare politici și acțiuni care combat discriminarea și stereotipurile care sunt prea des întâlnite în societate.

Pe baza lecțiilor învățate în urma pandemiei de coronavirus, UE depune eforturi pentru a-și consolida răspunsul la crizele sanitare, luând, în același timp, măsuri pentru a îmbunătăți toate aspectele legate de sănătatea cetățenilor.

Construirea unei Uniuni a egalității

Legislația Uniunii Europene împotriva discriminării este una dintre cele mai cuprinzătoare din lume. Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut pentru a combate inegalitățile care persistă în UE și pentru a garanta că toți oamenii pot participa la viața europeană. Comisia își intensifică activitatea în toate domeniile, de la acțiuni de combatere a rasismului și a antisemitismului până la acțiuni menite să garanteze că persoanele care vin în Europa și cele aparținând minorităților etnice nu sunt marginalizate sau excluse din societate. De asemenea, Comisia își continuă activitatea pentru a se asigura că persoanele cu handicap se pot bucura de drepturile lor și au aceleași șanse în viață ca toți ceilalți, precum și pentru a combate discriminarea persoanelor LGBTIQ.

Mai multe informații despre planurile UE de combatere a tuturor formelor de discriminare: europa.eu/!3KnGjX

ȘTIAȚI CĂ…?

Aproximativ 87 de milioane de persoane din UE au o anumită formă de handicap.

Aflați cum planifică UE să protejeze drepturile persoanelor cu handicap în următorul deceniu: europa.eu/!FV44vw

ȘTIAȚI CĂ…?

Aproape 6 din 10 europeni consideră că discriminarea bazată pe originea etnică sau pe culoarea pielii este larg răspândită în țara lor.

Sursă: Eurobarometru 2251

Persoană într-o bibliotecă citind o carte în Braille.

EXERCIȚIUL 22 COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Vă puteți gândi la momente în care ați fost martori la acte de discriminare sau poate că v-ați confruntat cu acestea? Ce credeți că se poate face pentru a combate discriminarea? Discutați acest subiect în grupuri mici și prezentați-vă opiniile în fața clasei.

Apărarea statului de drept

Statul de drept are un impact direct asupra vieții fiecărui cetățean. Acesta este necesar pentru a asigura egalitatea de tratament în fața legii și apărarea drepturilor individuale. De asemenea, este necesar pentru prevenirea abuzului de putere din partea autorităților publice și pentru a asigura că factorii de decizie sunt trași la răspundere.

Aflați ce face UE pentru a promova statul de drept, a-l proteja și a asigura respectarea acestuia în Europa: europa.eu/!fUPtTW

ȘTIAȚI CĂ…?

Peste 8 din 10 cetățeni afirmă că protecția jurisdicțională efectivă de către instanțele independente, egalitatea în fața legii și investigarea și urmărirea penală corespunzătoare a cazurilor de corupție sunt importante pentru ei.

Sursă: Eurobarometru 2235

O nouă abordare privind gestionarea migrației și a azilului în Europa

Uniunea Europeană este o zonă de protecție pentru persoanele care fug de persecuție sau de vătămări grave din țara lor de origine. În fiecare an, mii de oameni vin în Europa în căutarea protecției internaționale sau a unei vieți mai bune. UE colaborează cu țările UE pentru a găsi modalități de a gestiona mai bine fluxul de persoane care sosesc pe țărmurile sale. În 2020, Comisia a prezentat propuneri de îmbunătățire a sistemului de migrație și de azil în Europa. Aceste propuneri includ analizarea modalităților de îmbunătățire a cooperării cu țările de origine și de tranzit, integrarea cu succes a refugiaților și returnarea celor care nu au drept de ședere. La începutul anului 2022, la scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia, UE a solicitat pentru prima dată introducerea sistemului de protecție temporară pentru persoanele care fug de războiul din Ucraina, permițându-le să se bucure de drepturi armonizate în întreaga UE, cum ar fi dreptul de ședere, la locuință, asistența medicală, accesul copiilor la educație.
Aflați mai multe despre solidaritatea UE cu Ucraina: europa.eu/!8h3qhT

europa.eu/!MchKhV

ȘTIAȚI CĂ…?

Migranții și cetățenii UE care provin din familii de migranți joacă un rol important în societatea europeană și în diferite sectoare ale economiei noastre. UE depune eforturi pentru a se asigura că aceștia pot participa pe deplin la viața socială prin acțiuni în domenii precum educația, locurile de muncă, asistența medicală și locuințele.

play video URMĂRIȚI ACEST MATERIAL VIDEO: Interviu cu Suaad Alshleh audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435

Suaad Alshleh a venit în Europa ca refugiată din Siria. În prezent, ea își urmează visul de a deveni medic în Irlanda.

Protejarea sănătății europenilor

UE depune eforturi pentru a se asigura că țările UE se pregătesc și răspund împreună la crizele sanitare și că echipamentele medicale sunt disponibile și au prețuri accesibile. De asemenea, UE depune eforturi pentru a îmbunătăți prevenirea, tratamentul și îngrijirea posttratament pentru boli precum cancerul. Această activitate, care stă la baza uniunii europene a sănătății, va permite UE să prevină și să combată mai bine viitoarele pandemii, să consolideze sistemele de sănătate ale Europei și să protejeze mai bine sănătatea cetățenilor.

europa.eu/!9Hnjgh

UE va investi peste 5 miliarde EUR în acțiuni cu valoare adăugată europeană pentru a completa politicile de sănătate ale țărilor UE în cadrul programului său de finanțare „UE pentru sănătate” din perioada 2021-2027.

ec.europa.eu/health/funding/eu4health_ro

Domeniile acțiunilor:

Îmbunătățirea și promovarea sănătății în Uniune.
Îmbunătățirea medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a produselor relevante în situații de criză.
Protejarea cetățenilor Uniunii împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății.
Consolidarea sistemelor de sănătate.

Aflați mai multe despre programul „UE pentru sănătate” în acest scurt material video: europa.eu/!JWQjwj

ȘTIAȚI CĂ…?

În 2020, 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană au fost diagnosticate cu cancer, iar alte 1,3 milioane de persoane și-au pierdut viața din cauza acestei boli, inclusiv peste 2 000 de tineri.

Aflați cum își propune planul european de luptă împotriva cancerului să reducă numărul de decese cauzate de această boală și să îmbunătățească prevenirea, tratamentul și îngrijirile legate de cancer: europa.eu/!FHqcYw

Un cadru medical efectuează un examen de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) unui pacient.

Un asistent medical instalează echipamentul pentru un examen de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) al unui pacient, Spitalul Universitar din Liège, Belgia, 24 ianuarie 2020

Aflați mai multe despre activitatea UE de promovare a modului nostru de viață european la: europa.eu/!wFMT79

Un nou elan pentru democrația europeană

Democrația este fundamentul pe care este întemeiată Uniunea Europeană. Într-un sistem democratic sănătos și prosper, cetățenii pot să își exprime liber opiniile, să își aleagă liderii politici sau să devină ei înșiși lideri politici și să aibă un cuvânt de spus cu privire la viitorul lor.

Ultimii ani au evidențiat o recrudescență a implicării cetățenilor în viața politică și o prezență mai mare la alegeri. Dar, la fel ca în multe locuri din întreaga lume, democrația din UE și din țările UE se confruntă cu provocări. Aceste provocări variază de la ascensiunea extremismului și ingerințele în procesul electoral la amenințările la adresa jurnaliștilor și la o distanță percepută între oameni și reprezentanții lor aleși.

UE dorește să consolideze procesele democratice și încurajează cetățenii să se implice în modelarea viitorului lor în UE. De asemenea, UE se străduiește să își facă propriile structuri mai transparente și mai democratice.

Aflați mai multe despre cum vă puteți implica și cum vă puteți face auzită vocea în la secțiunea „Vocea voastră în procesul decizional al UE”.

 

Consolidarea democrațiilor UE

Drepturile și libertățile individuale, transparența și responsabilizarea se află în centrul planului Comisiei Europene de a consolida democrațiile UE. Acesta se axează pe acțiuni de promovare a alegerilor libere și corecte, de sprijinire a mass-mediei libere și independente și de combatere a dezinformării. Uniunea Europeană și țările UE își intensifică acțiunile de contracarare a eforturilor depuse de cei care încearcă să exploateze crizele, cum ar fi pandemia de COVID-19, precum și de cei care răspândesc propagandă sau ură. Una dintre modalitățile prin care fac acest lucru este prin detectarea și expunerea dezinformării și prin colaborarea cu platformele online pentru a limita răspândirea știrilor false.

europa.eu/!DRjCuF

ȘTIAȚI CĂ…?

La nivel mondial, 73 % dintre jurnaliste au fost victime ale violenței online în cursul activității lor (sondaj UNESCO/ICEF).

O voce pentru copii

Fiecare copil din Europa – și de oriunde altundeva – ar trebui să se bucure de aceleași drepturi și să trăiască fără discriminare și intimidare. Prima Strategie a UE privind drepturile copilului urmărește să asigure protecție și sprijin pentru toți copiii (tineri cu vârsta sub 18 ani), indiferent de contextul, originea, statutul social sau reședința lor. Aceasta propune acțiuni în mai multe domenii, inclusiv cele legate de dreptul copiilor de a nu fi supuși violenței și de a fi în siguranță în mediul online. În același timp, UE depune eforturi pentru a întrerupe ciclurile sărăciei și handicapului social care se perpetuează de la o generație la alta. Noua Garanție europeană pentru copii urmărește să garanteze accesul copiilor expuși riscului de sărăcie sau de excluziune socială la mese sănătoase, la educație, la asistență medicală și la locuințe adecvate.

europa.eu/!HYJnUr

1/5 din populația UE sunt copii sau tineri sub 18 ani

Peste 10 000 de copii și tineri și-au prezentat ideile și au contribuit la conturarea Strategiei UE privind drepturile copilului.

play video URMĂRIȚI ACEST MATERIAL VIDEO: Strategia UE privind drepturile copilului europa.eu/!Kccmcp

ȘTIAȚI CĂ…?

În 2019, 22,2 % dintre copiii din UE trăiau în gospodării expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, reprezentând aproape 18 milioane de copii care aveau nevoie de ajutor.

ȘTIAȚI CĂ…?

Comisia Europeană va crea o platformă pentru participarea copiilor, pentru a le oferi posibilitatea de a participa la procesele decizionale de la nivelul UE. De exemplu, copiii vor fi implicați activ în punerea în aplicare a Pactului climatic european și a Pactului verde european.

ȘTIAȚI CĂ…?

În mai 2021, UE a lansat o dezbatere care le-a oferit oamenilor din întreaga UE șansa de a spune în ce fel de Europă doresc să trăiască. Discuțiile și evenimentele au fost organizate atât online, cât și fizic în toate țările. Acest feedback este important, deoarece va contribui la conturarea viitorului UE.

Pentru mai multe informații despre Conferința privind viitorul Europei, consultați: futureu.europa.eu/?locale=ro

O Europă în schimbare

De la creșterea speranței de viață până la scăderea ratei natalității, societățile din Europa se află într-un proces de schimbare. Abordarea schimbărilor demografice este esențială pentru construirea unei Uniuni Europene mai reziliente, mai durabile și mai echitabile. De exemplu, zonele rurale din întreaga UE sunt adesea afectate de declinul populației și, în același timp, locuitorii sunt în medie mai bătrâni decât în zonele urbane. Zonele rurale ne oferă alimente, locuințe, locuri de muncă și servicii ecosistemice esențiale. Pentru a se asigura că ele pot continua să joace aceste roluri esențiale, Comisia Europeană a stabilit un plan de acțiune pentru a ajuta comunitățile și întreprinderile din mediul rural să își atingă pe deplin potențialul în următoarele decenii.

Priviți cum va arăta Europa în deceniile următoare: europa.eu/!hGTJx6

EXERCIȚIUL 23 DIALOGURILE CU CETĂȚENII

În întreaga Uniune Europeană au loc periodic dialoguri cu cetățenii, la care participă comisarii și publicul larg. Dacă nu puteți participa la unul dintre aceste evenimente, ce-ar fi să vă organizați unul în clasă? Trei sau patru elevi care își asumă rolul de comisar ar trebui să aleagă unul dintre subiectele prezentate în acest capitol ca punct de plecare pentru discuție. În timpul acordat studiului individual, aceștia pot analiza detaliile privind politica aleasă pentru a pregăti o declarație de 5 minute. În clasă, după ce „comisarul” își susține scurta declarație, organizați o sesiune de întrebări și răspunsuri, cu durata de 15 minute, moderată de profesor.

Aflați mai multe despre noul elan al UE pentru democrația europeană: europa.eu/!gRu3Yc