AUZIȚI ADESEA LA ȘTIRI CĂ „BRUXELLES-UL” A DECIS UNA SAU ALTA. DAR CE ÎNSEAMNĂ DE FAPT ACEST LUCRU? CINE SAU CE ANUME ESTE „BRUXELLES-UL”? ACEST CAPITOL VA OFERI O SCURTĂ PREZENTARE GENERALĂ A STRUCTURII UE. VEȚI ÎNVĂȚA DESPRE PRINCIPALELE INSTITUȚII ALE UE, DESPRE RESPONSABILITĂȚILE CARE LE REVIN ȘI DESPRE CEEA CE LI SE PERMITE SĂ FACĂ. DE ASEMENEA, VEȚI AFLA CUM LE PUTEȚI INFLUENȚA ACTIVITATEA.

CUM FUNCȚIONEAZĂ UE?

Ce decizii ia fiecare instituție a UE?

Când auziți discuții despre politică, cel mai adesea sunt menționați oameni: prim-ministrul țării voastre, de exemplu, sau un lider al opoziției. Aceasta se datorează faptului că oamenii sunt cei care adoptă decizii și elaborează politici. Același lucru este valabil și în cazul UE.

Instituțiile europene nu sunt altceva decât foruri în cadrul cărora politicieni din toate țările UE se pot reuni pentru a colabora în vederea obținerii unor rezultate concrete. Să examinăm instituțiile în cadrul cărora se adoptă majoritatea deciziilor.

Parlamentul European

europarl.europa.eu/portal/ro

Fiind singura instituție a UE aleasă în mod direct, Parlamentul European este vocea colectivă a oamenilor obișnuiți. Deputații sunt aleși în mod direct de către cetățenii europeni o dată la cinci ani. Orice persoană care deține cetățenia UE are dreptul de a vota la aceste alegeri. În unele țări din UE, în care persoanele care nu dețin cetățenia pot vota în unele cazuri la alegerile de la nivel subnațional, persoanele care îndeplinesc alte condiții de reședință (cum ar fi persoanele care nu dețin cetățenia și care locuiesc în mod legal în țară) pot vota, de asemenea, la alegerile pentru Parlamentul European.

Clădirea Parlamentului European din Strasbourg, Franța. / Reuniune a Parlamentului European la Bruxelles, Belgia. / Grafic informativ care prezintă blocurile de locuri alocate fiecărui grup politic în Parlamentul European.

Ultimele alegeri europene au avut loc în anul 2019. Următoarele vor avea loc în 2024. Dreptul de vot se acordă la vârsta de 18 ani în toate țările UE, cu excepția Austriei și Maltei, unde se poate vota începând de la 16 ani, și a Greciei, unde se poate vota începând de la 17 ani.

ȘTIAȚI CĂ…?

Persoanele tinere, cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, sunt cele mai proeuropene dintre toate generațiile. În 2019, peste 70 % dintre acestea au declarat că au o părere bună despre UE.

Sursă: Sondajul Eurobarometru Flash 478.

Principalele reuniuni ale Parlamentului European, cunoscute și sub denumirea de „ședințe plenare”, au loc de 12 ori pe an la Strasbourg (Franța) și de până la 6 ori pe an la Bruxelles (Belgia).

Parlamentul European are 705 membri, numiți și deputați, din toate țările UE. Numărul de deputați variază de la o țară la alta: țările cu o populație mai mare au mai mulți deputați decât țările mai mici, cu o populație mai mică. Deputații din întreaga UE cu opinii politice similare lucrează împreună în cadrul unor grupuri politice, la fel ca în parlamentele naționale, în loc să formeze grupuri în funcție de naționalitate.

Parlamentul European ia decizii cu privire la legislația UE împreună cu Consiliul Uniunii Europene. Dacă Parlamentul și Consiliul nu reușesc să se pună de acord asupra unui act legislativ, nu va exista o lege nouă. Parlamentul alege președintele Comisiei Europene și are dreptul de a aproba sau de a destitui întreaga Comisie Europeană. În plus, Parlamentul adoptă bugetul Uniunii Europene.

Grafic informativ care arată vârste legale diferite de exercitare a dreptului de vot în UE.Cetățenii europeni aleg în mod direct membrii Parlamentului European.

EXERCIȚIUL 5 REPREZENTANȚII VOȘTRI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Grafic informativ care explică componența Consiliului European. El prezintă drapelele celor 27 de state membre și trei drapele UE, care reprezintă liderii instituțiilor UE.
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt reprezentați ca personaje desenate având în față drapelul propriei țări. Există și trei personaje cu drapelul UE în față – sunt președintele Consiliului și doi alți lideri ai UE. Participanții sunt dispuși în cerc, așa cum se întâmplă la toate summiturile.

Următoarele alegeri pentru Parlamentul European vor avea loc în 2024, iar voi s-ar putea să puteți vota până atunci. Reprezentanții voștri colaborează cu alți membri ai Parlamentului European în cadrul grupurilor politice. Pentru a forma un grup politic, este nevoie de 25 de deputați, din cel puțin un sfert dintre cele 27 de țări ale UE. În prezent, în Parlament există opt grupuri politice. Deputații nu pot aparține simultan mai multor grupuri politice. Alți deputați nu aparțin niciunui grup politic, fiind cunoscuți ca deputați neafiliați.

În grupuri mici, consultați harta disponibilă la următorul link, și vedeți ce partide din țara voastră au avut succes la ultimele alegeri europene și din ce grupuri politice fac parte: europa.eu/!NpG3vj

Aici puteți vedea cum sunt așezați deputații în plen: europa.eu/!FqwVuy

Recunoașteți vreunul dintre deputații din țara voastră?

Consiliul European

consilium.europa.eu/ro/european-council

Consiliul European reunește liderii aleși ai țărilor UE, adică șefii de stat sau șefii de guvern. Acești lideri se întâlnesc de cel puțin patru ori pe an. Reuniunile lor sunt adesea denumite „summituri europene”. Consiliul European stabilește principalele priorități politice și direcția politică generală a UE. Este condus de un președinte, care este ales o dată la doi ani și jumătate.

Consiliul European nu adoptă legi ale UE. Aceasta este responsabilitatea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, nu le confundați!

CEL PUȚIN PATRU SUMMITURI PE AN / Sală de reuniune în clădirea Europa.

Consiliul European

Liderii UE și ai statelor membre participă la un summit european, prezidat de președintele Consiliului European.

Consiliul Uniunii Europene

consilium.europa.eu/ro/council-eu/

Consiliul Uniunii Europene (denumit, pe scurt, și „Consiliul”) reprezintă guvernele țărilor UE. În cadrul Consiliului, se reunesc miniștri din toate țările UE pentru a discuta și a adopta decizii privind politicile și legislația UE. Tema aflată în discuție determină ce miniștri sunt prezenți. De exemplu, dacă tema reuniunii este poluarea atmosferică, se vor reuni miniștrii mediului. Dacă subiectul este șomajul, atunci vor fi prezenți miniștrii responsabili cu ocuparea forței de muncă și afacerile sociale.

Consiliul este unul dintre cele două organe de legiferare ale UE. Prin urmare, fără miniștrii din toate țările UE, nu se poate face nimic în Uniunea Europeană.

Regulile de vot în cadrul Consiliului sunt stabilite de țările UE. Consiliul își adoptă majoritatea deciziilor cu majoritate de voturi și, în unele cazuri, cu unanimitate de voturi. Pentru domeniile în care țările UE au convenit că deciziile trebuie luate în unanimitate (de exemplu, pentru aspectele legate de impozitare și taxare sau de securitate), acest lucru înseamnă că toți miniștrii trebuie să fie de acord pentru a se adopta o decizie.

În multe alte domenii, miniștrii adoptă decizii cu majoritate de voturi, de exemplu atunci când adoptă o lege a UE cu privire la drepturile consumatorilor, la aspecte precum redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 sau la aspecte legate de mediu, cum ar fi modul de tratare a deșeurilor urbane.

Președinția Consiliului este deținută de o altă țară a UE la fiecare șase luni. După ce Franța și Cehia au deținut președinția în 2022, Suedia și Spania o vor deține în 2023, iar Belgia și Ungaria în 2024.

ȘTIAȚI CĂ…?

Consiliul votează în unanimitate cu privire la:

 • cele mai comune chestiuni de politică externă și de securitate;
 • cetățenie (acordarea de noi drepturi cetățenilor UE);
 • statutul de membru al UE;
 • armonizarea legislațiilor naționale privind impozitarea indirectă;
 • finanțele UE;
 • anumite aspecte legate de justiție și afaceri interne (de exemplu, dreptul familiei, cooperarea polițienească);
 • armonizarea legislațiilor naționale privind securitatea socială și protecția socială.

În cazul votului în unanimitate, abținerea nu împiedică adoptarea unei decizii.

Aflați mai multe despre Consiliu în acest scurt documentar: europa.eu/!Xm48xu

EXERCIȚIUL 6 VOTUL ÎN CADRUL CONSILIULUI

În reuniunile Consiliului, aproximativ 80 % dintre propunerile legislative sunt adoptate prin vot cu majoritate calificată, denumită și „majoritate dublă”. În cazul votului cu majoritate calificată, fiecare ministru votează o dată în favoarea sau împotriva unei propuneri ori se abține. Întrucât numărul de persoane reprezentate de fiecare ministru variază în funcție de populația țării sale, este necesară o „dublă majoritate” pentru a adopta o decizie în mod corect: cel puțin 55 % dintre țările UE (15 din 27), reprezentând cel puțin 65 % din populația totală a UE (aproximativ 447 de milioane), trebuie să voteze în favoarea unei legi pentru ca această să poată fi adoptată.

Pentru mai multe detalii, consultați: europa.eu/!kbMXu8

Încercați calculatorul de voturi de pe site-ul web al Consiliului, pentru a vedea cum funcționează acest sistem, cu exercițiul de mai jos: europa.eu/!hNkmKj

Imaginați-vă că în clasa voastră s-au strâns bani pentru o excursie școlară, iar acum trebuie să cădeți de acord asupra unei destinații. Cineva sugerează ca destinația propusă să fie supusă la vot cu majoritate calificată. Aveți cu toții aceeași părere sau trebuie să organizați un vot cu majoritate calificată?

Alegeți pe cineva care să reprezinte Comisia Europeană. Acel elev are la dispoziție 1 minut să pledeze în favoarea unei anumite destinații. Alegeți un alt elev care să fie responsabil de calculatorul de voturi al Consiliului. Atribuiți fiecăruia dintre colegii voștri rolul unui ministru din fiecare dintre cele 27 de țări ale UE.

Fiecare „ministru” ar trebui apoi să voteze în favoarea sau împotriva destinației propuse ori se poate abține.

Verificați rezultatul în calculatorul Consiliului. Care a fost rezultatul? Ați reușit să cădeți de acord asupra destinației propuse? Discutați-vă opiniile în legătură cu acest tip de proces de votare în cadrul grupului.

Grafic informativ care explică sistemul de vot în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene. Populația Maltei reprezintă 0,11 % din populația UE, iar cea a Germaniei 18,56 %.

Comisia Europeană

ec.europa.eu

Comisia Europeană este alcătuită din 27 de comisari, câte unul pentru fiecare țară din UE. Împreună cu președintele Comisiei Europene, comisarii sunt puterea executivă a UE, responsabilă de funcționarea curentă a UE. Mandatul lor durează cinci ani.

Aflați mai multe despre Comisie în acest scurt material video europa.eu/!qxMMCt

Președintele Comisiei Europene este nominalizat de statele membre prin intermediul Consiliului European și este numit în mod oficial de Parlamentul European. Ceilalți comisari sunt propuși de guvernul țării lor și sunt aprobați de Parlamentul European. Comisarii nu reprezintă punctele de vedere ale țărilor lor de origine, ci interesul comun al UE. Președintele îi încredințează fiecărui membru al Comisiei responsabilitatea pentru un domeniu de politică specific, de exemplu energia, economia sau mediul.

Comisia Europeană propune noi legi și programe în interesul general al UE. Înainte de a prezenta o propunere, Comisia solicită opinia parlamentelor naționale, a guvernelor, a grupurilor de interese, a experților și a publicului general, invitând acești actori să transmită observații online.

Pentru mai multe informații despre modul în care vă puteți face auzită vocea în procesul de elaborare a politicilor UE, a se vedea secțiunea Vocea voastră în procesul decizional al UE.

Propunerile Comisiei sunt examinate în detaliu de Parlamentul European și de Consiliu. Aceste două instituții adoptă decizia finală cu privire la toate legile UE. Ele pot modifica propunerile sau le pot respinge în întregime. Comisia Europeană gestionează, de asemenea, politicile UE și bugetul și se asigură că țările UE pun în aplicare legislația UE în mod corect.

Comisia Europeană este „organul executiv” al UE Grafic informativ explicând rolul Comisiei Europene.
Comisia Europeană gestionează bugetul UE, monitorizează aplicarea legislației europene și propune reglementări UE.
Tineri așezați în Parlamentul European. / Grup de tineri adunați în fața clădirii Parlamentului European din Strasbourg.

ȘTIAȚI CĂ…?

Activitatea de zi cu zi a Comisiei este desfășurată de personalul său administrativ, de experți, de traducători, de interpreți și de asistenți. La fel ca personalul celorlalte instituții ale UE, funcționarii Comisiei sunt recrutați prin intermediul Oficiului European pentru Selecția Personalului (epso.europa.eu/home_ro).

Acești funcționari sunt cetățeni ai țărilor UE, selectați prin intermediul unor concursuri de recrutare. Aproximativ 32 000 de persoane lucrează pentru Comisie. Numărul poate părea impresionant, dar, de fapt, este mai mic decât numărul angajaților din majoritatea administrațiilor orașelor mari din UE.

Dacă v-ar interesa o astfel de carieră, puteți candida pentru un stagiu oferit de UE în oricare dintre instituțiile sale.

Aflați mai multe aici: europa.eu/!YN87VD

ȘTIAȚI CĂ…?

Puteți vizita instituțiile europene!

Faceți un tur fizic sau online al Parlamentului European, al Consiliului, al Consiliului European sau al Comisiei Europene.

Două fotografii care înfățișează persoane care se uită la o hartă interactivă în Parlamentarium (muzeul Parlamentului European din Bruxelles).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

În ultimii 70 de ani, țările UE au elaborat împreună multe legi ale UE. Curtea de Justiție se asigură că aceste legi sunt interpretate și aplicate în mod uniform. Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea oricăreia dintre legile respective, aceasta poate solicita clarificări Curții de Justiție. Unele țări ale UE nu aplică întotdeauna legislația europeană în întregime. În acest caz, Comisia sau un alt stat membru al UE poate sesiza Curtea de Justiție. Curtea are sediul la Luxemburg și este alcătuită din câte un judecător din fiecare țară a Uniunii Europene.

Pentru mai multe informații, consultați: curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro

EXERCIȚIUL 7 CE FACE FIECARE INSTITUȚIE A UE?

Au fost multe informații de asimilat! Dar este important să înțelegeți ce este de fapt „Bruxelles-ul” și cum sunt repartizate responsabilitățile în UE. Faceți testul de mai jos pentru a vedea cât ați reținut. Puneți un „x” în căsuța instituției sau instituțiilor care corespund descrierii.

Cine…? Parlamentul European Consiliul European Consiliul Uniunii Europene Comisia Europeană Curtea de Justiție a Uniunii Europene
1. propune legi ale Uniunii Europene DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
2. aprobă legile UE DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
3. cuprinde (doar) câte un reprezentant/membru din fiecare țară a Uniunii Europene DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
4. este ales în mod direct DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
5. gestionează bugetul DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
6. reprezintă interesele cetățenilor DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
7. reprezintă interesele țărilor UE/ale guvernelor acestora DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
8. reprezintă interesul UE în ansamblu DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
9. hotărăște cu privire la interpretarea legilor UE DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU
10. stabilește direcția politică generală a UE DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU

În afară de instituțiile prezentate aici, poate că ați auzit și de următoarele alte instituții și organisme ale UE:

Pentru mai multe informații, consultați: europa.eu/!BdpjPg

EXERCIȚIUL 8 PROCESUL LEGISLATIV ÎN UE

Cea mai obișnuită procedură de elaborare a legilor în UE se numește „procedura legislativă ordinară”. Prin această procedură se examinează propuneri de legi noi de cel mult trei ori (în cadrul așa-numitelor „lecturi”). Dacă nu se poate ajunge la un acord, propunerea este retrasă.

Tratatele UE precizează cine poate adopta legi și în ce domenii: UE, guvernele naționale sau ambele. Țările UE sunt responsabile de luarea propriilor decizii și de elaborarea propriilor legi în anumite domenii ale politicilor naționale, cum ar fi industria, sănătatea și educația. În aceste domenii, UE oferă doar sprijin guvernelor naționale. În domeniile în care UE sau guvernele naționale pot acționa, UE poate acționa numai dacă poate face acest lucru într-un mod mai eficient.

Aflați mai multe despre competențele UE: europa.eu/!WFvgdx

Lecturile implică în principal trei instituții: Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană. Introduceți numele fiecărei instituții în căsuța corectă din imaginea alăturată.

Grafic informativ cu căsuțe de completat cu răspunsurile la întrebările referitoare la procesul legislativ în UE.

EXERCIȚIUL 9 CINE SUNT ȘI CE FUNCȚII AU?

Acum știți multe lucruri despre instituțiile europene, dar cunoașteți numele și fețele persoanelor aflate la conducerea lor? Știți cine este în prezent:

 1. Președinta Parlamentului European?
 2. Președintele Consiliului European?
 3. Președinta Comisiei Europene?
 4. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate?
O femeie ține un difuzor în fața unei mulțimi entuziaste.

Vocea voastră în procesul decizional al UE

În calitate de cetățeni europeni, puteți influența politicile UE în mai multe feluri.

play video URMĂRIȚI ACEST MATERIAL VIDEO: Cum modelați instituțiile UE? europa.eu/!v8H8rr

Votați în țara voastră

Votul pentru deputatul vostru în Parlamentul European de la Bruxelles și Strasbourg are un impact enorm, la fel ca votul pentru guvernul vostru național. Acest lucru se datorează faptului că atât șeful de stat, cât și guvernul național influențează activitatea UE.

Grafic informativ care prezintă diverse moduri în care cetățenii europeni pot influența politicile UE.
Votând la alegerile generale, alegi guvernul țării tale. Șeful de stat sau de guvern din țara ta este totodată membru al Consiliului European. Membrii guvernului național – de exemplu, miniștrii educației sau mediului – iau decizii în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene. Participând la alegerile pentru Parlamentul European, îți alegi reprezentanții țării tale în această instituție. Deputații europeni lucrează în grupuri politice, alături de deputați din alte țări ale UE.

Participați la consultări online

Vă puteți face vocea auzită prin participarea la consultările publice online. Înainte de a prezenta propuneri de legi noi ale UE, precum și de-a lungul întregului proces decizional, Comisia Europeană solicită opiniile oamenilor obișnuiți, precum și ale sectorului public și privat.

Participați aici: europa.eu/!ju36Tv

Dezbateți UE

Vă puteți spune, de asemenea, părerea despre ce se întâmplă în UE în cadrul numeroaselor dezbateri, care se derulează în întreaga UE, atât fizic, cât și online.

Puteți citi mai multe despre modul în care vă puteți implica în procesul de elaborare a politicilor UE aici: europa.eu/!Jcn8QH

Solicită Comisiei Europene să propună o nouă lege

play video URMĂRIȚI ACEST MATERIAL VIDEO: Ce este Inițiativa cetățenească europeană? Luați inițiativa! europa.eu/!kpmXmn

Cetățenii UE pot să lanseze sau să susțină o inițiativă cetățenească europeană (europa.eu/citizens-initiative/_ro). Aceste inițiative solicită Comisiei Europene să propună legislație pe o temă specifică din domeniul de responsabilitate al UE, cum ar fi mediul, agricultura sau transporturile. Un grup de cel puțin șapte cetățeni ai UE care locuiesc în șapte țări diferite din UE pot lansa o inițiativă și pot colecta semnături de susținere. Odată ce o inițiativă a fost semnată de 1 milion de persoane, adică puțin peste 0,2 % din populația UE, aceasta poate fi prezentată Comisiei Europene spre examinare.

Prima inițiativă cetățenească europeană din toate timpurile, „Right2Water”, a strâns 1,6 milioane de semnături. Aceasta a condus la o propunere de noi norme privind apa potabilă.

ȘTIAȚI CĂ…?

Comisia Europeană are mici birouri (birourile sunt denumite „reprezentanțe”) în toate țările UE, cu personal care vorbește limba (limbile) țării respective. Puteți comunica cu ele sau le puteți solicita informații scrise despre UE în limba voastră. Există, de asemenea, birouri locale de informare ale rețelei Europe Direct în toate țările UE. Puteți găsi datele lor de contact la sfârșitul acestei broșuri.

EXERCIȚIUL 10 PRIORITĂȚI PENTRU REPREZENTANTUL VOSTRU ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

În grupuri mici, faceți o listă cu principalele cinci teme pe care ați dori ca reprezentantul vostru să le susțină în Parlamentul European. Ca exemplu, puteți citi despre rezoluția Parlamentului European referitoare la reducerea utilizării pungilor de plastic în Europa, aici: europa.eu/!PNkDPw