EU ȘI UE

Dacă aveți între 15 și 18 ani și doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană, această broșură este pentru voi. De aici veți afla cum a fost construită Uniunea Europeană (sau „UE”, pe scurt). De asemenea, veți afla ce valori împărtășim, cine ce face în UE și care este relevanța tuturor acestor lucruri pentru viața voastră de zi cu zi. Veți învăța și despre modul în care UE abordează marile provocări din prezent, inclusiv schimbările climatice, lumea digitală și COVID-19. Acțiunile UE din prezent vă vor contura viitorul.

Uniunea Europeană, așa cum o cunoaștem astăzi, s-a construit de-a lungul multor ani. Este un proiect în desfășurare, iar generația voastră va începe, în curând, să îi contureze dezvoltarea. Așadar, a venit vremea ca și voi să vă formați propriile opinii cu privire la UE. Această broșură și exercițiile pe care le conține vă pot ajuta în acest demers: learning-corner.learning.europa.eu/eu-me_ro

Această broșură este însoțită de un test online. Este un mod distractiv de a recapitula câteva dintre temele prezentate: europa.eu/learning-corner/quiz_ro

Mai multe materiale despre UE sunt disponibile, de asemenea, în toate limbile oficiale ale UE pe site-ul web „Spațiul învățării”: europa.eu/learning-corner/home_ro

Dacă aveți observații sau sugestii cu privire la această publicație, trimiteți-le pe adresa: comm-publi-feedback@ec.europa.eu.

Formate disponibile

Această publicație online este disponibilă în 26 de limbi și în următoarele formate:

PDF PRINT HTML

Împărtășeste acestă pagină

Comisia Europeană
Direcția Generală Comunicare
Redactare și comunicare țintită
1049 Bruxelles
BELGIA

Manuscris finalizat în aprilie 2023

Textul prezentei publicații are la bază manuscrisul german al publicației din 2010, „Europa: O revistă pentru tineri”, de Eckart D. Stratenschulte, Academia Europeană din Berlin. Pentru prezenta ediție, textul a fost revizuit și actualizat de către Direcția Generală Comunicare a Comisiei Europene.

Publications Office

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2023


© Uniunea Europeană, 2023

Reutilizarea este autorizată cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este reglementată prin Decizia 2011/833/UE (JO L 330, 14.12.2011, p. 39). Pentru orice utilizare sau reproducere a fotografiilor sau a altor materiale care nu intră sub incidența drepturilor de proprietate intelectuală ale UE, trebuie să se solicite direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.


Print
ISBN 978-92-76-60282-8
doi:10.2775/328246
NA-04-22-312-RO-C
PDF
ISBN 978-92-76-60324-5
doi:10.2775/246526
NA-04-22-312-RO-N
HTML
ISBN 978-92-76-99406-0
doi:10.2775/675323
NA-04-22-312-RO-Q

CREDITE
Toate imaginile © Uniunea Europeană, cu excepția:

Copertă, © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/ Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut, © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Sursă: Wikimedia Commons, autor Tangopaso, intrată în domeniul public.