Dacă sunteți cetățeni ai unei țări din UE, sunteți și cetățeni europeni. Dar ce înseamnă acest lucru în practică? Ce a făcut Uniunea Europeană pentru noi? Ei bine, în primul rând, trăim cu toții în vremuri de pace, ceea ce este o realizare uriașă, însă nu este singurul lucru pe care l-a făcut Europa pentru noi.

Dacă aveți între 14 și 18 ani și doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană, această publicație este pentru voi!

De aici veți afla cum a fost construită Uniunea Europeană, ce valori împărtășim, cine ce face în UE și care este relevanța tuturor acestor lucruri pentru viața voastră cotidiană. Veți afla, de asemenea, despre numeroasele provocări cu care se confruntă UE în prezent și care vă vor contura și vouă viitorul.

Uniunea Europeană a fost clădită în timp. Ea este o lucrare aflată permanent „în curs de desfășurare“, iar în curând va veni rândul generației voastre să decidă ce este de făcut în continuare. Așadar, a venit vremea ca și voi să vă conturați propriile opinii cu privire la UE. Această publicație și exercițiile pe care le conține ar trebui să vă ofere nu doar o temă de gândire, ci și o temă de discuție despre Europa cu prietenii și cu familia

Această broșură este însoțită de un test online care reprezintă un mod distractiv de a recapitula câteva dintre temele prezentate.

Formate disponibile

Această publicație online este disponibilă în 24 de limbi și în următoarele formate:

PDF PRINT HTML

Împărtășeste acestă pagină

Comisia Europeană
Direcția Generală Comunicare
Redactare și comunicare țintită
1049 Bruxelles
BELGIA

Manuscris finalizat în ianuarie 2020.

Textul prezentei publicații are la bază manuscrisul german al publicației din 2010 Europa: O revistă pentru tineri de Eckart D. Stratenschulte, Academia Europeană din Berlin. Pentru prezenta ediție, textul a fost revizuit și actualizat de Direcția Generală Comunicare a Comisiei Europene.

Publications Office

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020


© Uniunea Europeană, 2020

Reutilizarea textului este autorizată cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este reglementată prin Decizia 2011/833/UE (JO L 330, 14.12.2011, p. 39). Pentru orice utilizare sau reproducere a fotografiilor sau a altor materiale care nu intră sub incidența drepturilor de proprietate intelectuală ale UE, trebuie să se solicite direct permisiunea deținătorilor drepturilor de autor.


Print
ISBN 978-92-76-00894-1
doi:10.2775/412864
NA-03-19-153-RO-C
PDF
ISBN 978-92-76-00974-0
doi:10.2775/75637
NA-03-19-153-RO-N
HTML
ISBN 978-92-76-00979-5
doi:10.2775/3761
NA-03-19-153-RO-Q

DREPTURI DE AUTOR
Toate imaginile: © Uniunea Europeană, cu excepția:

Fotografii:
Copertă: © Patrick Sheàndell O’ Carroll/PhotoAlto
Pagina 1: © iStock.com/kentarcajuan

Ilustrații:
© iStockphoto/lushik
© iStockphoto/TCmake_photo
© iStockphoto/molotovcoketail
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/macrovector
© iStockphoto/AF-studio
© iStockphoto/DenPotisev
© iStockphoto/nadia_bormotova
© iStockphoto/vladwel
© iStockphoto/Jane_Kelly
© iStockphoto/bluebearry
© iStockphoto/steinar14