ES & ES

Ja esi vecumā no 15 līdz 18 gadiem un vēlies ko vairāk uzzināt par Eiropas Savienību, tad šī brošūra tev lieti noderēs! Šajā brošūrā uzzināsi, kā tika izveidota Eiropas Savienība jeb ES, kādas ir mūsu kopīgās vērtības, kurš ko dara Eiropas Savienībā un kā tas viss skar tavu ikdienas dzīvi. Tu uzzināsi arī par to, kā ES risina svarīgākās mūsdienu problēmas, ieskaitot klimata pārmaiņas, digitālo pasauli un Covid-19. Tas, ko ES dara šodien, jau rīt ietekmēs tavu nākotni.

Eiropas Savienība, kādu to pazīstam pašlaik, ir veidojusies daudzu gadu gaitā. Tā nepārtraukti attīstās, un drīz būs tavas paaudzes kārta izlemt, ko darīt turpmāk. Tāpēc tev tagad ir pienācis laiks formulēt savu viedokli par ES. Šī brošūra un tajā ietvertie uzdevumi tev var palīdzēt to izdarīt: europa.eu/learning-corner/eu-me_lv

Šo brošūru papildina tiešsaistes viktorīna . Tā ļaus aizraujošā veidā atskatīties uz dažiem no aplūkotajiem jautājumiem: europa.eu/learning-corner/quiz_lv

Vairāk materiālu par Eiropas Savienību visās ES oficiālajās valodās var atrast arī vietnē “Mācību stūrītis”: europa.eu/learning-corner/learning-corner_lv

Ja tev ir piezīmes vai ierosinājumi par šo publikāciju, sūti tos uz e-pasta adresi comm-publi-feedback@ec.europa.eu!

Pieejamie formāti

Šī tiešsaistes publikācija ir pieejama 26 valodās un šādos formātos:

PDF PRINT HTML

Kopīgojiet šo lapu

Eiropas Komisija
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
Redakcionālais dienests un mērķtiecīgi informatīvie pasākumi
1049 Brisele
BEĻĢIJA

Manuskripts pabeigts 2023. gada aprīlī.

Šīs publikācijas teksta pamatā ir 2010. gada publikācijas “Eiropa. Izglītojošs izdevums jauniešiem” manuskripts vācu valodā, kura autors ir Ekarts D. Štrātenšulte (Eckart D. Stratenschulte) no Eiropas Akadēmijas Berlīnē. Gatavojot šo izdevumu, Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāts minēto manuskriptu ir pārskatījis un atjauninājis.

Publications Office

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2023


© Eiropas Savienība, 2023

Atļauts izmantot citur, norādot avotu. Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politika ir noteikta ar Lēmumu 2011/833/ES (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.). Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus un citu materiālu, kura autortiesības pieder trešai personai, jāsaņem atļauja tieši no autortiesību īpašniekiem.


Print
ISBN 978-92-76-60291-0
doi:10.2775/464437
NA-04-22-312-LV-C
PDF
ISBN 978-92-76-60281-1
doi:10.2775/856381
NA-04-22-312-LV-N
HTML
ISBN 978-92-76-99399-5
doi:10.2775/802564
NA-04-22-312-LV-Q

AVOTI
Visi attēli: © Eiropas Savienība, izņemot:

uz vāka: © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Avots: Wikimedia Commons, autors: Tangopaso, publiskots.