UZDEVUMU ATBILDES

1.  NODAĻA “KAS IR EIROPAS SAVIENĪBA?”

1.  UZDEVUMS. KURAS VALSTIS IR ES DALĪBNIECES?

Visu ES dalībvalstu un to karogu karte.

3.  UZDEVUMS. KO ES VĒRTĪBAS UN PRINCIPI NOZĪMĒ PRAKSĒ

Valsts... (A)
var pievienoties ES
(B)
nevar pievienoties ES
1. kas nenodrošina preses brīvību
2. kas piemēro nāvessodu
3. kas ļauj pilsoņiem protestēt pret valdību
4. kurā regulāri tiek ievēlēts parlaments
5. kurā politiku nosaka armija, kas pat var iejaukties iekšpolitikā ar militāru spēku
6. kurā cilvēkus uzskata par nevainīgiem, līdz tiesa ir atzinusi viņu vainu
7. kurā ir tikai viena partija, kas vienmēr ir pie varas
8. kura aizsargā minoritātes, pat ja vairākums pret tām ir noskaņots nelabvēlīgi

2.  NODAĻA “KĀ DARBOJAS ES?”

7.  UZDEVUMS. KURŠ KO DARA ES?

Kas... Eiropas Parlaments Eiropadome Eiropas Savienības Padome Eiropas Komisija Tiesa
1. iesniedz ES tiesību aktu priekšlikumus?
2. apstiprina ES tiesību aktus?
3. ietver (tikai) vienu pārstāvi / locekli no katras ES valsts?
4. tiek tieši ievēlēta?
5. pārvalda budžetu?
6. pārstāv iedzīvotāju intereses?
7. pārstāv ES valstu / to valdības intereses?
8. pārstāv ES kopīgās intereses?
9. lemj par to, kā interpretējami ES tiesību akti?
10. nosaka ES politikas galveno virzienu?

8.  UZDEVUMS. LIKUMDOŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas Komisija ierosina tiesību aktu. Eiropas Parlaments un ES Padome izskata, tad pieņem, groza vai noraida ierosināto tiesību aktu.

9.  UZDEVUMS. KAS IR KAS?

Roberta Metsola – Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja
Šarls Mišels – Eiropadomes priekšsēdētājs
Urzula fon der Leiena – Eiropas Komisijas priekšsēdētāja
Žuzeps Borels Fonteljess – Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

3.  NODAĻA “KĀ ES IR SAISTĪTA AR TAVU IKDIENAS DZĪVI?”

12.  UZDEVUMS. KURAS VALSTIS IR EIROZONAS DALĪBNIECES?

 • EUR
  Austrija
 • EUR
  Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • EUR
  Francija
 • EUR
  Grieķija
 • Horvātija
 • EUR
  Igaunija
 • EUR
  Itālija
 • EUR
  Īrija
 • EUR
  Kipra
 • EUR
  Latvija
 • EUR
  Lietuva
 • EUR
  Luksemburga
 • EUR
  Malta
 • EUR
  Nīderlande
 • Polija
 • EUR
  Portugāle
 • Rumānija
 • EUR
  Slovākija
 • EUR
  Slovēnija
 • EUR
  Somija
 • EUR
  Spānija
 • Ungārija
 • EUR
  Vācija
 • Zviedrija
Šī divu eiro monēta nāk no Grieķijas.; Tajā ir attēlota aina no Spartas mozaīkas (m. ē. III gs.), kur redzams, kā par vērsi pārvērties Zevs nolaupa Eiropu. Eiropa ir grieķu mitoloģijas tēls, kura vārdā nosaukta ģeogrāfiskā Eiropa.

14.  UZDEVUMS. KĀ BRĪVA PĀRVIETOŠANĀS UN KUSTĪBA PRAKTISKI IETEKMĒ TAVU DZĪVI?

Piemēri Brīva personu pārvietošanās Brīva preču kustība Brīva pakalpojumu kustība Brīva kapitāla kustība
1. Es varu ārvalstīs nopirkt lietotu automašīnu un atvest to mājās, par to nemaksājot muitas nodokļus.
2. ES robežās es varu braukt, kurp vēlos.
3. Es varu studēt citā ES valstī.
4. Manu vecāku vannas istabu var atjaunot flīzētājs no citas ES valsts.
5. Mani vecāki var bez papildu maksas sūtīt man naudu uz valsti, kurā studēju.
6. Es varu strādāt citā ES valstī.
7. Es varu internetā iegādāties preces no citas ES valsts, par to nemaksājot muitas nodokļus.

15.  UZDEVUMS. ES MARĶĒJUMI

ES tiesību aktos ir paredzēti stingri noteikumi par noteiktu preču, piemēram, pārtikas, dzērienu un kosmētikas līdzekļu, marķēšanu. Marķējums ir paredzēts, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību un palīdzētu viņiem izdarīt pareizo izvēli. Ja produkts nav pareizi marķēts, to nedrīkst laist tirgū.

CE zīme ir drošības zīme, kas norāda, ka izstrādājums atbilst ES veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.

 

ES ekomarķējumu piešķirt videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem. Tā ir brīvprātīga shēma, kas tika ieviesta ar ES tiesību aktiem 1980. gadā.

 

ES energomarķējums skalā no A līdz G norāda, cik energoefektīva ir ierīce. A (zaļa) apzīmē visaugstāko energoefektivitāti, bet G (sarkana) – viszemāko energoefektivitāti. 2021. gada 1. martā tika ieviesta pilnīgi jauna šī marķējuma versija noteiktām preču kategorijām (ledusskapjiem, saldētavām, trauku mazgājamām mašīnām, veļasmašīnām un televizoriem). Turpmākajos gados tiks marķētas arī citas preces.

 

ES bioloģiskās ražošanas logotips norāda, ka produkts atbilst ES noteikumiem, kas attiecas uz bioloģisko lauksaimniecību. Šis logotips uz pārstrādātiem produktiem nozīmē, ka vismaz 95 % no lauksaimnieciskajām sastāvdaļām ir iegūtas bioloģiskajā ražošanā.

 

Trīs ES kvalitātes logotipi norāda, ka pārtikas produktu īpašības ir saistītas ar ģeogrāfisko vietu, kur tie tiek ražoti, vai ar to tradicionālo sastāvu vai ražošanas metodi.