MĒS KĀ ES PILSOŅI ESAM APLAIMOTI AR PAMATLIETĀM, KO UZSKATĀM PAR PAŠSAPROTAMĀM, — DZĪVI KONTINENTĀ, KURĀ VALDA MIERS, DALĪBU PASAULES LIELĀKAJĀ EKONOMIKĀ UN BRĪVĪBU CEĻOT UZ CITĀM ES VALSTĪM, KĀ ARĪ DZĪVOT ŠAJĀS VALSTĪS. TOMĒR MUMS IR ARĪ NE TIK ACĪMREDZAMAS PRIEKŠROCĪBAS, IKDIENAS LIETAS, KAM IR ĻOTI LIELA NOZĪME. ŠAJĀ NODAĻĀ APLŪKOTI DAŽI PIEMĒRI, LAI ILUSTRĒTU, KĀDS ES IR SAKARS AR TĀS PILSOŅU DZĪVI.

KĀDS ES IR SAKARS AR TAVU IKDIENAS DZĪVI?

ES nevar tikt galā ar visu, un tāds nekad arī nav bijis tās mērķis. ES rīcības pilnvaras ir skaidri noteiktas un ierobežotas ES līgumos. Vispārējais princips ir tāds, ka ES būtu jārīkojas tikai tad, ja ES līmenī kādu mērķi var sasniegt labāk nekā valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Ja tu kādreiz esi domājis, nez ko tieši Eiropas Savienība dara un ir darījusi tavā labā, lūk, tikai daži no daudziem līdzšinējiem tās sasniegumiem.

Droša un viegla ceļošana Eiropas Savienībā

Ceļot Eiropas Savienībā pašlaik ir daudz ērtāk nekā agrāk. Vairums ES valstu un dažas ES nepiederīgas valstis ir likvidējušas robežkontroli uz to savstarpējām robežām. Tās ir pievienojušās Šengenas nolīgumam, kas nosaukumu guvis no Luksemburgas ciemata, kurā 1985. gadā tika parakstīts pirmais nolīgums par robežkontroles atcelšanu.

Tu kā ES pilsonis vari ceļot 26 “Šengenas valstīs”: 22 ES valstīs (Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā), kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Īrija ir izvēlējusies nebūt par Šengenas zonas valsti, savukārt Bulgārija, Horvātija, Kipra un Rumānija vēl nevar tai pievienoties. Izceļojot uz Šengenas zonai nepiederīgām valstīm vai atgriežoties no tām, tev būs jāuzrāda derīga pase vai personas apliecība.

Visās ES valstīs visi ES pilsoņi, kas ceļo Eiropā:

 • ir aizsargāti ar visām pasažieru tiesībām, kas ir gaisa, dzelzceļa, kuģu, autobusu un tālsatiksmes autobusu pasažieriem. Piemēram, noteiktos apstākļos tie var saņemt kompensāciju par atceltu lidojumu;
 • ir aizsargāti, kad tie iegādājas kompleksu brīvdienu ceļojumus, proti, uzņēmumam, kas tiem pārdevis komplekso ceļojumu, jāizskata to sūdzības (piemēram, tad, ja tie nonāk standartam neatbilstošā viesnīcā);
 • ir aizsargāti gadījumos, kad tūrisma operators vai aviokompānija bankrotē;
 • var lūgt palīdzību jebkuras citas ES valsts konsulātā vai vēstniecībā gadījumos, kad tie ceļo uz ES nepiederīgu valsti, kurā nav pārstāvēta viņu pašu valsts. Piemēram, viņi var lūgt palīdzību, ja pazaudē svarīgus dokumentus vai iekļūst nopietnā negadījumā.

VAI ZINĀJI?

Tu vari pārbaudīt savas ES pasažiera tiesības jebkurā laikā un vietā. Vienkārši lejupielādē pasažiera tiesību lietotni.

11. uzdevums

ŠENGENAS ZONA

Vai tava valsts ir Šengenas zonā? Vai tu vai kāds tavas ģimenes loceklis nesen ir bijis kādā citā ES valstī? Vai tev tika veikta robežkontrole? 2018. gadā 1,7 miljoni eiropiešu ik dienu devās uz darbu citā ES valstī. Ko, tavuprāt, Šengenas zona nozīmē viņiem un ekonomikai šajās teritorijās? Sadalieties nelielās grupās un apspriediet to ar saviem klasesbiedriem.

Mācies, praktizējies un strādā jebkur Eiropas Savienībā

Pateicoties ES, daudz jauniešu izmanto tiesības uz pilnīgu brīvību pārvietoties starp ES valstīm.

Tev kā ES pilsonim ir tiesības:

 • praktizēties un mācīties jebkur Eiropas Savienībā ar tādiem pašiem noteikumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem;
 • strādāt jebkur Eiropas Savienībā un izmantot ES darba tirgus piedāvātās iespējas.

VAI ZINĀJI?

Lai atbalstītu gados jaunos ES pilsoņus, kas iesaistās darba tirgū, Komisija ir izveidojusi tīmekļa vietni “Tava pirmā EURES darbavieta”, kas palīdz 18–35 gadus veciem ES, Islandes un Norvēģijas pilsoņiem darba, prakses vai mācekļa vietas meklējumos citā valstī. Tā arī palīdz darba devējiem savām vakancēm atrast kandidātus citā ES valstī.

Erasmus+

Tu varbūt jau esi dzirdējis vai varbūt drīz dzirdēsi par programmu Erasmus+. Šī ES programma palīdz jauniešiem pavadīt laiku ārzemēs. Studenti var saņemt finansiālu un organizatorisku atbalstu laika pavadīšanai ārzemēs kādā ES partneruniversitātē. Tā kā tiek izmantota Eiropas punktu sistēma, ārzemēs nopelnītās atzīmes tiek ieskaitītas dalībnieku studijās mītnes valstī.

Skolas var sadarboties ar citām skolām vai organizācijām no citām ES valstīm. Vairumam šo partnerību ir vajadzīgas vismaz trīs organizācijas no trim valstīm. Apjautājies skolotājam vai direktoram par iespējām, ko Erasmus+ piedāvā “stratēģiskām partnerībām”.

Tu varētu arī piedalīties apmācībā kādā darbavietā ārzemēs. Ik gadu daudz gados jaunu ES pilsoņu pavada daļu māceklības laika citā ES valstī. Programma tiek īstenota sadarbībā ar uzņēmumiem un iestādēm, kas reklamē projektus, kuriem jaunieši var pieteikties.

VAI ZINĀJI?

Kopš 1987. gadā tika sākta pirmā Erasmus programma, tās piedāvātās iespējas ir izmantojuši vairāk nekā pieci miljoni jauniešu. Vairāk par Erasmus+ vari uzzināt šeit.

Shēma “Garantija jauniešiem”

Daudziem jauniešiem nav prasmju un kvalifikāciju, ko meklē darba devēji. ES ar shēmu “Garantija jauniešiem” palīdz nodrošināt, ka jaunieši apgūst darba devējiem vajadzīgās prasmes. Šis atbalsts var tikt sniegts kā apmācība darbavietā vai individuāla profesionālā orientācija.

Eiropas Solidaritātes korpuss

ES ir sākusi jaunu iniciatīvu, kas paredzēta jauniešiem, kuri vēlas sniegt jēgpilnu ieguldījumu sabiedrībā un palīdzēt solidarizēties ar savu kopienu. Eiropas Solidaritātes korpuss dod 18–30 gadus veciem eiropiešiem iespēju piedalīties virknē dažādu solidaritātes pasākumu kā brīvprātīgajiem vai kā darbiniekiem. Daudziem jauniešiem tas varētu kļūt par pirmo soli ceļā uz nodarbinātību.

Vēlies piedalīties? Palasi vairāk par šo iniciatīvu, uzzini, kādas ir apmācības, valodas un finansiālā atbalsta iespējas, un reģistrējies šajā tīmekļa vietnē.

12. uzdevums

BRĪVPRĀTĪGO DARBS VAI STUDIJAS ĀRZEMĒS

Vai vari iedomāties sevi darām brīvprātīgo darbu ārzemēs vai pavadām vienu vai divus studiju semestrus universitātē citā ES valstī? Pāros sastādiet sarakstu ar četriem argumentiem “par” un četriem argumentiem “pret”. Kuras puses argumenti ir spēcīgāki? Salīdziniet rezultātus ar klasesbiedriem un pārrunājiet tos.

Brīva preču, pakalpojumu un kapitāla aprite Eiropas Savienībā

Pateicoties ES vienotajam tirgum, mūsdienās Eiropas Savienībā brīvi pārvietoties var ne vien cilvēki, bet arī preces, pakalpojumi un kapitāls. “Kapitāls” nav tikai “nauda”. Tās ir arī investīcijas, aizdevumi un kredīts, kā arī citas kapitāla formas, par ko tiek veiktas operācijas finanšu iestādēs, piemēram, mantojums un dāvinājums. Tādējādi ES uzņēmumiem ir vieglāk darboties vairākās valstīs un konkurēt pasaules mērogā. Uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma ir piekļuve visu ES valstu tirgiem un apmēram 446 miljoniem potenciālo klientu. Kāds tev no tā labums? Jo lielāka konkurence, jo zemākas cenas un plašāka produktu un pakalpojumu izvēle.

13. uzdevums

KĀ BRĪVA PĀRVIETOŠANĀS UN BRĪVA APRITE PRAKTISKI IETEKMĒ TAVU DZĪVI?

Atrodi, kurš no četriem vienotā tirgus aspektiem (brīva cilvēku pārvietošanās, brīva preču, pakalpojumu un kapitāla aprite) atbilst katram piemēram, un atzīmē attiecīgo ailīti.

Brīva cilvēku pārvietošanās Brīva preču aprite Brīva pakalpojumu aprite Brīva kapitāla aprite
1. Es varu ārzemēs nopirkt lietotu automašīnu un atvest to mājās, par to nemaksājot muitas nodokļus.
2. ES robežās es varu braukt, kurp vēlos.
3. Es varu studēt citā ES valstī.
4. Manu vecāku vannas istabu var atjaunot flīzētājs no citas ES valsts.
5. Mani vecāki var sūtīt man naudu uz valsti, kurā studēju.
6. Es varu strādāt citā ES valstī.
7. Es varu internetā iegādāties preces no citas ES valsts, par to nemaksājot muitas nodokļus.

Veselības aprūpe un drošība visā ES

Ja tu saslimsti vai iekļūsti negadījumā, kamēr apmeklē kādu citu ES valsti, tev kā ES pilsonim ir tiesības saņemt nepieciešamo valsts sniegto veselības aprūpi jebkurā ES valstī ar tiem pašiem nosacījumiem kā uzņēmējvalsts iedzīvotājiem. Pirms dodies uz ārzemēm, savam apdrošinātājam pieprasi Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

ES pilsoņiem tiek nodrošināta arī augstas kvalitātes, pienācīgi marķēta un nekaitīga pārtika. ES ir vieni no augstākajiem pārtikas nekaitīguma standartiem pasaulē. Tā ir ieviesusi obligātas pārbaudes visā lauksaimniecības pārtikas ķēdē, lai nodrošinātu, ka augi un dzīvnieki ir veselīgi, pārtika un dzīvnieku barība ir nekaitīga un produkti ir pareizi marķēti.

VAI ZINĀJI?

Ātrās brīdināšanas sistēma bīstamu nepārtikas produktu jomā ļauj 30 valsts iestādēm un Eiropas Komisijai ātrāk apmainīties ar informāciju par tirgū uzietiem bīstamiem produktiem. Ja ražotājs vai izplatītājs atklāj, ka kāds no pārdošanā esošajiem produktiem ir bīstams, viņam par to jāpaziņo kompetentajai valsts iestādei. Vairāk uzzināsi šeit

14. uzdevums

ES MARĶĒJUMI

ES tiesību aktos ir noteikti stingri noteikumi par dažu produktu, piemēram, pārtikas, dzērienu un kosmētikas līdzekļu, marķēšanu, lai aizsargātu patērētāju veselību un drošību un lai palīdzētu tiem izdarīt pareizo izvēli. Ja produkts nebūs pareizi marķēts, to nedrīkstēs laist tirgū.

Vai atpazīsti šos marķējumus? Kur tos var atrast? Ko tie nozīmē?

Patērētāju tiesības Eiropas Savienībā

Kad iepērcies ES, tevi aizsargā visādi tiesību akti. Piemēram, tev kā ES patērētājam pienākas vismaz divu gadu garantija Eiropas Savienībā iegādātiem produktiem, piemēram, elektroniskajām precēm. Tas nozīmē, ka, piemēram, tad, ja tavs mobilais telefons salūst gadu pēc iegādes, to salabo vai apmaina bez maksas neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā tu to esi iegādājies.

Turklāt kopš 2015. gada ES patērētāji ir labāk aizsargāti arī tad, kad tie iepērkas internetā. Tagad ir spēkā ES tiesību akts, kas:

 • ļauj tev 14 dienu laikā atdot atpakaļ attālināti — internetā vai pa tālruni — iegādātas preces;
 • aizliedz internetā piedāvātiem pirkumiem piemērot slēptas maksas un izmaksas;
 • aizliedz tīmekļa vietnēs automātiski ieķeksētus lodziņus, kuru rezultātā klienti agrāk neviļus iegādājās negribētu ceļojuma apdrošināšanu vai automašīnu nomas pakalpojumus.

VAI ZINĀJI?

Ko tu darītu, ja būtu nopircis jaunu plakanā ekrāna televizoru, bet nebūtu to saņēmis, vai ja būtu iegādājies defektīvu produktu no citas ES valsts? Tagad tu var atgūt savu naudu. Kopš 2017. gada jūlija patērētāji un mazie uzņēmumi ir spējuši pāri robežām atgūt maksājumus līdz pat 5000 eiro apmērā, izmantojot pārskatīto Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Kvalitatīvi telesakari Eiropas Savienībā

Daudzi no mums mūsdienās izmanto viedtālruņus un planšetdatorus. Tu kā ES pilsonis vari:

VAI ZINĀJI?

Kopš 2007. gada viesabonēšanas cenas ir samazinājušās par vairāk nekā 90 %. Princips “viesos kā mājās”, kad patērētāji maksā iekšzemes cenas neatkarīgi no tā, uz kuru ES valsti viņi ceļo, no 2017. gada jūnija ir kļuvis par īstenību visiem eiropiešiem.

Viena valūta 19 ES valstīs: eiro

2002. gadā 12 ES valstīs tika ieviestas eiro banknotes un monētas, un nu jau 19 valstis ir aizstājušas nacionālo valūtu ar eiro. Vairāk nekā 340 miljoni ES iedzīvotāju, t. i., 75 % visu ES iedzīvotāju, ikdienā izmanto eiro.

Vienotā tirgū, kur tirgojas cilvēki no dažādām valstīm, vienotas valūtas izmantošanai ir vairākas priekšrocības. Patērētāji var vieglāk salīdzināt cenas savā valstī, ārzemēs un internetā. Uzņēmumi var aprēķināt cenu un iekasēt maksu no patērētājiem vienā valūtā, un tos neapdraud valūtas maiņas kursa svārstības, turklāt, tā kā ir likvidētas darījuma izmaksas, cenas saglabājas stabilas.

VAI ZINĀJI?

Visu eirozonas valstu eiro monētām viena puse ir vienāda — tajā attēlota Eiropas karte —, bet otrā pusē katrai valstij ir savs attēls. Vai atpazīsti simbolu uz šīs divu eiro monētas? Vai vari uzminēt, no kurienes tā nākusi?

15. uzdevums

KURAS VALSTIS IR EIROZONAS DALĪBNIECES?

Šajā tabulā uzskaitītas visas 27 ES valstis. Atzīmē tās 19 valstis, kuras ir eirozonā un izmanto eiro par savu valūtu.

 • Austrija
 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Francija
 • Grieķija
 • Horvātija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Malta
 • Nīderlande
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Somija
 • Spānija
 • Ungārija
 • Vācija
 • Zviedrija

ES finansējums tavā reģionā

ES valstis un reģioni atšķiras ne tikai pēc to lieluma, bet arī pēc to labklājības līmeņa. Gadu gaitā ES finansējumu ir saņēmuši tūkstošiem projektu, kas sniedz labumu katrai ES valstij atsevišķi un Eiropas Savienībai kopumā, uzlabojot ES pilsoņu dzīves kvalitāti, ekonomikas izaugsmi un nodrošinot darbvietas.

Cilvēki ne vienmēr zina, ka ES ir finansējusi vai finansē projektus, kas notiek to dzīvesvietas tuvumā. Tomēr ES finansējumu saņēmušie projekti ir radījuši miljoniem jaunu darbvietu un tūkstošiem kilometru stratēģisku transporta, enerģijas un platjoslas savienojumu, snieguši ieguldījumu pētniecībā un inovācijā, aizsargājuši kultūras mantojumu un ainaviskas dabas teritorijas un darījuši vēl daudz kā laba.

Apmeklē šīs tīmekļa vietnes un izpēti dažus no tavā valstī īstenotiem projektiem, kas ir saņēmuši ES finansējumu. Tu sapratīsi, ka ES tavām mājām ir daudz tuvāk, nekā tev šķita.

VAI ZINĀJI?

ES budžets 2020. gadam bija 169 miljardi eiro. Tas ir aptuveni 1 % no visu ES saražoto preču un sniegto pakalpojumu kopējās vērtības.

Vairums ES naudas (ap 94 %) tiek iztērēts projektiem un programmām, kas sniedz labumu studentiem, pētniekiem, lauksaimniekiem, uzņēmumiem, organizācijām, pilsētām un reģioniem visā ES. To piešķir arī attīstības palīdzībai, ko sniedz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Aptuveni 6 % tērē administrācijai.

16. uzdevums

ES TAVĀ IKDIENĀ

Šeit minēti 10 piemēri tam, kā ES pilsoņi saskaras ar ES savā ikdienas dzīvē. Izvēlies trīs piemērus, kas tev šķiet vissvarīgākie, salīdzini savas atbildes ar klasesbiedru atbildēm un paskaidro, kāpēc izvēlējies tieši tos piemērus.

Tu vari ceļot, mācīties, strādāt un dzīvot jebkurā ES valstī. Ikviens var izlemt, kur dzīvot vai meklēt darbu. Pateicoties ES vienotajam tirgum, ir iespējama brīva cilvēku pārvietošanās.

ES ir likvidējusi šķēršļus, kas kavēja brīvu tirdzniecību starp tās dalībniecēm. Tas nozīmē, ka tu vari ražot, pārdot un pirkt preces jebkurā ES valstī. Tas arī nozīmē, ka patērētāji ir ieguvuši plašāku produktu izvēli un zemākas cenas.

Mūsdienās Eiropā ir ļoti vienkārši ceļot. Šengenas nolīgums ir likvidējis robežkontroles starp vairumu Eiropas valstu. Tagad tu vari šķērsot vairumu robežu Eiropas Savienībā, neuzrādot pasi.

Kamēr atrodies citā ES valstī, tu vari saslimt vai iekļūt negadījumā. Tev kā ES pilsonim ir tiesības saņemt jebkādu ārstēšanu, kas nav atliekama līdz nokļūšanai mājās. Uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti, tu saņemsi valsts nodrošināto veselības aprūpi ārzemēs un par to maksāsi tādu pašu maksu kā vietējie.

Lidojumi ir kļuvuši daudz lētāki. ES ir sadalījusi valstu monopolus un ļāvusi rasties konkurencei aviācijas nozarē. Nu ir vairāk tādu pilsētu, kam ir pašām savas lidostas, un starp šīm pilsētām tiek veikts vairāk tiešu lidojumu. Ir arī nostiprinātas pasažieru tiesības.

Pēdējos gados ir kļuvis daudz lētāk lietot mobilos tālruņus un viedierīces ārzemēs. ES noteikumi ir ievērojami samazinājuši izmaksas (par vairāk nekā 90 % salīdzinājumā ar 2007. gadu), nosakot cenu maksimumu. 2017. gada jūnijā tika atceltas viesabonēšanas maksas, tāpēc tagad, kad izmanto savu tālruni ārzemēs, tu maksā tikpat daudz, cik savā valstī.

Tagad minimālais garantijas laiks patēriņa precēm, piemēram, elektroniskajām precēm, ir divi gadi. Tas nozīmē, ka, piemēram, tad, ja tavs mobilais telefons salūst gadu pēc iegādes, to var salabot vai apmainīt bez maksas. Turklāt nav svarīgi, kurā ES valstī tu esi iegādājies šo produktu.

ES tiesību akti tevi aizsargā katrreiz, kad pasūti vai iegādājies preces jebkur citur, nevis veikalā. Piemēram, ja piesakies abonementam vai noslēdz līgumu uz ielas, vai kaut ko pērc internetā, tu drīksti pārdomāt. Tev ir tiesības atcelt pasūtījumu vai atdot pirkumu atpakaļ 14 dienu laikā.

Tu kā patērētājs, iespējams, vēlies “iepirkties zaļi”, un ES energomarķējums palīdzēs tev izdarīt pareizo izvēli. Daudzi produkti, piemēram, spuldzes, veļas mazgājamās mašīnas, ledusskapji un televizori, ir marķēti ar ES energomarķējumu. Tādējādi ir vieglāk noteikt pašus energoefektīvākos produktus — tie ir apzīmēti ar A+++.

Eiropas Savienībā tu vari peldēties tīrā ūdenī un dzert tīru ūdeni. Vides piesārņojumam nav robežu, un skaidrs, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu tīrs gaiss un ūdens. ES ir ieviesusi obligātus Eiropas mēroga ierobežojumus gaisa un ūdens piesārņojumam, un ES valstīm ir jārūpējas, lai šis noteiktais līmenis netiktu pārsniegts.