KAJ SE ZGODI Z VAŠIMI
POKOJNINSKIMI
PRAVICAMI?

 • Če ste delali v različnih državah EU, ste verjetno pridobili pravico do pokojnine v vsaki od njih.
 • Informacije o izplačilu vaše pokojnine v novi državi morate zahtevati vsaj 6 mesecev pred upokojitvijo, saj obravnavanje zahtevkov za pokojnino v več državah lahko traja več mesecev.
 • Pokojnino lahko začnete prejemati, ko ste dosegli zakonsko določeno upokojitveno starost v državi, v kateri prebivate ali v kateri ste nazadnje delali.
 • Ker je zakonsko določena upokojitvena starost v EU različna, boste morda morali v nekaterih državah EU na svoj odhod v pokoj čakati dlje.
 • Če ste upravičeni do pokojnine iz različnih držav EU in eno pokojnino začnete prejemati pred drugo, lahko to vpliva na zneske, ki jih boste prejemali.
 • Pomembno je, da se v vseh državah, v katerih ste delali, vnaprej pozanimate, kakšen bo vaš položaj in ali lahko spremenite datum, na katerega boste začeli prejemati pokojnino.
 • Več informacij: https://europa.eu/youreurope/pensions_sl

PRAVICE UPOKOJENCEV DO
PREBIVANJA

 • Kot državljan EU lahko v kateri koli državi EU živite več kot 3 mesece, če imate:
  • ustrezno zdravstveno zavarovanje v svoji državi gostiteljici;
  • zadostna sredstva, ki omogočajo preživljanje brez dodatne finančne podpore.
 • Ko se upokojite, se vaša pokojnina in/ali kateri koli drugi vir prihodkov šteje za dohodek.
 • Vaša država gostiteljica lahko od vas zahteva, da po 3 mesecih prijavite prebivanje.
 • V številnih državah EU morate imeti osebno izkaznico ali potni list vedno pri sebi.
 • Če pustite svoj osebni dokument doma, vas lahko oglobijo ali začasno pridržijo, vendar vas samo zaradi tega ne morejo prisilno vrniti v domovino.
 • Če ste v drugi državi EU zakonito prebivali neprekinjeno 5 let, tam samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja.
 • Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:
  • začasne odsotnosti (manj kot 6 mesecev na leto);
  • ena odsotnost za 12 zaporednih mesecev iz pomembnih razlogov, kot so huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje idr.
 • Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot 2 leti zapored.
 • Več informacij: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_sl

LAHKO SE ZGODI TUDI VAM
Zahtevajte svojo pokojnino v tujini

Sofija, dama iz Španije, je delala tako v Španiji kot v Italiji, preden se je vrnila v Španijo, da bi se upokojila. Ker je delala v 2 državah EU, je Sofija pridobila pravico do pokojnine v obeh. V skladu s predpisi EU mora za pokojnino zaprositi pri zavodu za pokojninsko zavarovanje bodisi v državi, kjer trenutno živi (Španija), bodisi v državi, v kateri je nazadnje delala (Italija). Odločila se je, da bo svoj zahtevek za pokojnino vložila v Španiji, in od tega trenutka je zavod za pokojninsko zavarovanje v tej državi odgovoren za obravnavo njenega zahtevka in centralizacijo vpisov njenih socialnih prispevkov iz držav, v katerih je delala.

ALI IMATE LAHKO UPOKOJENEC
V TUJINIZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE?

 • Če prejemate pokojnino od države, v kateri prebivate, ste vi in vaša družina zavarovani v sistemu zdravstvenega zavarovanja te države, ne glede na to, ali prejemate pokojnino tudi od drugih držav.
 • Če ne prejemate pokojnine ali kakršnih koli drugih prihodkov od države, v kateri prebivate, ste vključeni v sistem zdravstvenega zavarovanja v državi, v kateri ste bili najdlje zavarovani.
 • Na zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, iz katere se boste izselili, zaprosite za obrazec S1 (nekdanji obrazec E106):
  • ob prihodu v državo gostiteljico obrazec S1 predložite pristojnemu zavodu za zdravstveno zavarovanje;
  • ta dokument izkazuje vašo pravico do polnega zdravstvenega zavarovanja v državi prebivanja.
 • Če ste v zadnjih 5 letih pred upokojitvijo vsaj 2 leti delali kot obmejni delavec, ste upravičeni do zdravstvenega zavarovanja v obeh državah – državi prebivanja in državi, v kateri ste delali.
 • Tudi po upokojitvi lahko nadaljujete z zdravljenjem, ki ste ga začeli v svoji državi dela. V ta namen morate zavodu za zdravstveno zavarovanje v tej državi predložiti obrazec S3.
 • Če uveljavljate pravico do invalidske pokojnine ali nadomestila za invalidnost, lahko vsaka država, v kateri ste delali, zahteva ločen zdravniški pregled.
 • Upoštevajte, da vam v eni državi tako lahko priznajo visoko stopnjo invalidnosti, v drugi pa vam je morda sploh ne.
 • Več informacij: https://europa.eu/youreurope/health_sl

Ta brošura je na voljo v 23 jezikih in tudi v naslednjih formatih:

PDF PRINT