HVAD SKER DER MED DINE
PENSIONSRETTIGHEDER?

 • Hvis du har arbejdet i flere EU-lande, kan du have optjent pensionsrettigheder i hvert land.
 • Du bør bede om information om, hvordan du får udbetalt din pension i dit nye land, mindst seks måneder før du går på pension, fordi det kan tage flere måneder at organisere, hvis du skal opkræve pension fra flere lande.
 • Du kan begynde at modtage pension, når du har nået den juridiske pensionsalder i det land, du bor i eller sidst arbejdede i.
 • Eftersom den juridiske pensionsalder varierer i EU, kan du være nødt til at vente længere på din pension i nogle EU-lande.
 • Hvis du er berettiget til pensioner fra forskellige EU-lande, og du tager én pension tidligere end den anden, kan det påvirke de beløb, du modtager.
 • Det er vigtigt på forhånd at finde ud af, hvad situationen er i alle de lande, du har arbejdet i, og om du kan ændre den dato, du vil begynde at modtage pension.
 • Læs mere: https://europa.eu/youreurope/pensions_da

HVILKE OPHOLDSRETTIGHE-
DER HAR DU SOM PENSIONIST?

 • Som EU-statsborger kan du bo i et hvilket som helst EU-land i mere end tre måneder, hvis du har:
  • en omfattende sygeforsikring, der dækker dig i dit værtsland
  • en tilstrækkelig indtægt til at leve uden indkomststøtte.
 • Som pensionist betragtes din pension og/eller andre indtægtskilder som indkomst.
 • Dit værtsland kan kræve, at du registrerer dit ophold efter tre måneder.
 • I mange EU-lande skal du have et identitetskort eller pas på dig hele tiden.
 • Hvis du efterlader dine identitetsdokumenter derhjemme, kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt – men du kan ikke blive tvunget til at vende tilbage til dit hjemland af denne årsag alene.
 • Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land i fem år i træk, får du automatisk ret til permanent ophold i landet
 • Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:
  • midlertidigt fravær (under seks måneder om året)
  • ét fravær på højst 12 på hinanden følgende måneder af vægtige grunde såsom alvorlig sygdom, arbejde, erhvervsuddannelse osv.
 • Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter dig uden for landet i over to år i træk.
 • Læs mere: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_da

DETTE KUNNE VÆRE DIG
Få din pension i udlandet

Sofia fra Spanien arbejdede både i Spanien og Italien, før hun flyttede tilbage til Spanien for at gå på pension. Eftersom hun arbejdede i to EU-lande, har Sofia optjent pensionsrettigheder i begge lande. Ifølge EU-reglerne skal hun sende en ansøgning til pensionsmyndighederne i det land, hun bor i nu (Spanien), eller i det land, hvor hun sidst arbejdede (Italien). Hun valgte at indsende sin pensionsansøgning i Spanien, og derefter er det de spanske pensionsmyndigheder, der har ansvaret for at behandle hendes ansøgning og samle optegnelserne for hendes bidrag fra de lande, hun har arbejdet i.

KAN DU FÅ SUNDHEDSPLEJE-
DÆKNING SOM PENSIONIST
I UDLANDET?

 • Hvis du får pension fra det land, du bor i, er du og din familie dækket af landets sygesikring, uanset om du også får pension fra andre lande.
 • Hvis du ikke får pension eller anden indkomst fra det land, du bor i, hører du til sygesikringssystemet i det land, hvori du har været forsikret i længst tid.
 • Bed sygesikringen i det land, du flytter fra, om en S1-blanket (tidligere E 106-blanket):
  • Giv S1-blanketten til sygesikringen i dit værtsland ved ankomsten.
  • Dette dokument viser, at du har ret til fuld sygesikring i det land, du bor i.
 • Hvis du arbejdede i mindst to år som grænsependler i de sidste fem år inden pensionen, har du ret til sygesikring både i dit opholdsland og i det land, hvor du tidligere arbejdede.
 • Du kan fortsætte med at modtage en behandling, du begyndte i det land, hvor du arbejdede, selv efter du går på pension. For at gøre dette skal du indsende en S3-blanket til sundhedsmyndighederne i det pågældende land.
 • Hvis du søger om invalidepension, kan hvert land, du har arbejdet i, insistere på at undersøge dig separat.
 • Vær opmærksom på, at du kan blive betragtet som invalid i ét land, mens et andet slet ikke mener, at din arbejdsdygtighed er nedsat.
 • Læs mere: https://europa.eu/youreurope/health_da

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ja ka järgmistes formaatides:

PDF PRINT