MIS SAAB TEIE
PENSIONIÕIGUSTEST?

 • Kui olete töötanud mitmes ELi riigis, siis võib teil olla õigus saada pensioni kõigis neis riikides.
 • Peaksite taotlema pensioni laekumist oma uues elukohariigis vähemalt 6 kuud enne pensionile jäämist, sest pensioni maksmise korraldamine mitmest riigist võib aega võtta mitu kuud.
 • Teil on õigus saada pensioni, kui olete jõudnud seadusjärgsesse pensioniikka riigis, kus te elate või kus viimati töötasite.
 • Kuna seadusjärgne pensioniiga on ELi riikides erinev, peate pensionile jäämist võib-olla mõnes riigis kauem ootama.
 • Kui teil on õigus pensioni saada erinevatest ELi riikidest ja te taotlete ühte neist teisest varem, võib see mõjutada saadavaid summasid.
 • Oluline on kõigist riikidest, kus töötanud olete, aegsasti välja uurida, milline on teie olukord ja kas on võimalik muuta kuupäeva, mil hakkate pensioni saama.
 • Lisateave: https://europa.eu/youreurope/pensions_et

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED
ELADA PENSIONÄRINA
TEISES ELI RIIGIS?

 • ELi kodanikuna võite elada mis tahes ELi riigis üle kolme kuu, kui teil on:
  • vastuvõtvas riigis üldine ravikindlustus;
  • piisav sissetulek riigis elamiseks, ilma et vajaksite täiendavat sissetulekutoetust.
 • Pensionärina käsitatakse teie pensioni ja/või muid tuluallikaid sissetulekuna.
 • Pärast kolme kuu möödumist võib vastuvõttev riik nõuda, et registreeriksite oma elukoha.
 • Paljudes ELi riikides peate isikutunnistust või passi alati kaasas kandma.
 • Kui jätate oma isikut tõendava dokumendi koju, võidakse teile määrata trahv või teid ajutiselt kinni pidada, kuid vaid sel põhjusel ei saa teid sundida naasma teie koduriiki.
 • Kui olete seaduslikult elanud teises ELi riigis viis järjestikust aastat, on teil automaatselt õigus alalisele elamisloale.
 • Teie elamisperioodi pidevust ei mõjuta:
  • ajutine riigist eemal viibimine (vähem kui 6 kuud aastas);
  • üks 12 järjestikust kuud kestev eemalviibimine olulistel põhjustel, näiteks seoses raske haiguse, töö, kutseõppe vms.
 • Võite kaotada õiguse riigis alaliselt elada, kui elate väljaspool riiki kauem kui kaks järjestikust aastat.
 • Lisateave: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_et

SEE VÕIKSITE OLLA TEIE
Pensioni taotlemine välismaalt

Hispaaniast pärit Sofia töötas nii Hispaanias kui ka Itaalias ning soovis seejärel Hispaanias pensionipõlve pidama hakata. Kuna Sofia oli töötanud kahes ELi riigis, oli tal mõlemas riigis õigus pensioni saada. ELi õigusnormide kohaselt peab ta pensioniametile taotluse esitama kas oma praeguses elukohariigis (Hispaania) või riigis, kus ta viimati töötas (Itaalia). Ta otsustas seda teha Hispaanias ning alates sellest hetkest vastutab sealne pensioniamet tema taotluse menetlemise ja tema pensionimakseid käsitlevate andmete kogumise eest riikidest, kus ta töötanud on.

KAS TEIL ON VÄLISMAAL ELAVA
PENSIONÄRINA ÕIGUS
RAVIKINDLUSTUSELE?

 • Kui saate oma elukohariigist pensioni, siis on nii teie kui ka teie pereliikmed hõlmatud asjaomase riigi ravikindlustussüsteemiga, olenemata sellest, kas saate pensioni ka teistest riikidest.
 • Kui te ei saa oma elukohariigist pensioni ega mingit muud sissetulekut, siis kuulute selle riigi ravikindlustussüsteemi alla, kus olite kõige pikemat aega kindlustatud.
 • Taotlege selle riigi ravikindlustuse pakkujalt, kuhu te elama asute, S1-vormi (endine E106-vorm).
  • Esitage S1-vorm vastuvõtvasse riiki saabumisel sealsele ravikindlustusasutusele.
  • See dokument tõendab teie õigust täielikule ravikindlustusele teie elukohariigis.
 • Kui olite pensionile jäämisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kaks aastat piiriülene töötaja, on teil õigus saada tervishoiuteenuseid nii oma elukohariigis kui ka riigis, kus te varem töötasite.
 • Teil on õigus jätkata viimases töökohariigis alustatud ravi ka pärast pensionile jäämist. Selleks peate asjaomase riigi ravikindlustusasutusele esitama S3-vormi.
 • Kui taotlete invaliidsuspensioni või töövõimetushüvitist, võib iga riik, kus te olete varem töötanud, nõuda teie olukorra eraldi hindamist.
 • Pidage meeles, et üks riik võib pidada teid peaaegu täiesti töövõimetuks, samas kui teise arvates olete täiesti töövõimeline.
 • Lisateave: https://europa.eu/youreurope/health_et

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ja ka järgmistes formaatides:

PDF PRINT