КАКВО СТАВА С ВАШИТЕ
ПЕНСИОННИ ПРАВА?

 • Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.
 • Потърсете информация за получаването на пенсия в страната, в която живеете, поне 6 месеца, преди да се пенсионирате, защото предявяването на пенсионни права в няколко държави може да отнеме няколко месеца.
 • Можете да започнете да получавате пенсия след като достигнете законоустановената пенсионна възраст в страната, в която живеете, или в страната, в която сте работили за последно.
 • Тъй като законоустановената пенсионна възраст е различна в различните страни от ЕС, в някои от тях може да ви се наложи да чакате своята пенсия по-дълго.
 • Ако имате право на пенсии от различни страни от ЕС и започнете да получавате една от пенсиите по-рано от другата, това може да се отрази на сумите, които получавате.
 • Важно е да се информирате предварително във всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение и дали можете да промените датата, на която започвате да получавате пенсията си.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/pensions_bg

КАКВИ ПРАВА НА ПРЕБИВА-
ВАНЕ ИМАТЕ КАТО ПЕНСИОНЕР?

 • Като гражданин на ЕС можете да живеете във всяка страна от ЕС за повече от 3 месеца, ако имате:
  • пълна здравна осигуровка в приемащата страна;
  • достатъчно средства, за да живеете там без да се нуждаете от подпомагане на доходите.
 • Като пенсионер вашата пенсия и/или всеки друг източник на приходи се смятат за доход.
 • Приемащата страна може да изиска от вас да регистрирате пребиваването си след 3 месеца.
 • В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.
 • Ако оставите документите си за самоличност у дома, може да ви глобят или задържат временно, но не могат да ви принудят да се върнете във вашата страна на произход само по тази причина.
 • Ако в продължение на 5 години без прекъсване сте живели законно в друга страна от ЕС, автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там.
 • Не се смятат за прекъсване на вашето пребиваване:
  • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно);
  • 1 отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини, като например тежко заболяване, работа, професионално обучение и др.
 • Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_bg

ТОВА МОЖЕ ДА СТЕ ВИЕ
Поискайте своята пенсия в чужбина

София от Испания е работила в Испания и Италия, преди да се върне в Испания и да се пенсионира. Тъй като е работила в 2 страни от ЕС, София е натрупала пенсионни права и в двете. Съгласно правилата на ЕС, тя трябва да се обърне към пенсионните органи в държавата, където живее понастоящем (Испания), или в страната, където последно е работила (Италия). Тя решава да подаде своето заявление за пенсия в Испания и от този момент нататък испанските пенсионни органи отговарят за обработката на нейното заявление и събирането на информацията за осигурителните вноски, които е платила в държавите, в които е работила.

МОЖЕТЕ ЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
КАТО ПЕНСИОНЕР В ЧУЖБИНА?

 • Ако получавате пенсия от страната, в която живеете, вие и вашето семейство сте обхванати от системата за здравно осигуряване на тази страна — независимо дали получавате пенсии от други страни.
 • Ако не получавате пенсия или друг доход от страната, в която живеете, вие сте здравно осигурен в страната, в която сте били осигурен най-дълго.
 • Поискайте формуляр S1 (предишен E 106) от вашата здравноосигурителна институция в страната, от която се местите:
  • предайте формуляра S1 на здравноосигурителната институция на приемащата страна при пристигането си;
  • този документ определя правото ви на пълно здравно осигуряване във вашата страна на пребиваване.
 • Ако сте работили като трансграничен работник поне 2 години през последните 5 години преди пенсионирането си, имате право на здравни грижи както в страната, в която живеете, така и в страната, в която сте работили.
 • Можете да продължите лечение, което сте започнали в страната, в която сте работили преди, дори след като се пенсионирате. За тази цел трябва да изпратите формуляр S3 на здравните органи в тази страна.
 • Ако искате пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да ви бъде направен отделен преглед там.
 • Имайте предвид, че според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/health_bg

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ:

https://europa.eu/youreurope/bg

Настоящата публикация е достъпна на 23 езика и в следните формати:

PDF PRINT