HOE ZIT HET LATER MET MIJN
PENSIOENRECHTEN?

 • Heeft u in verschillende EU-landen gewerkt, dan kan het zijn dat u in elk van die landen pensioenrechten heeft opgebouwd.
 • Ten minste zes maanden voordat u met pensioen gaat, moet u informatie vragen over uw pensioen in het land waar u gaat wonen, omdat het aanvragen van een pensioen uit verscheidene landen meerdere maanden in beslag kan nemen.
 • U kunt een pensioen ontvangen zodra u de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt in het land waar u woont of waar u het laatst heeft gewerkt.
 • Aangezien de pensioengerechtigde leeftijd verschilt in de EU, moet u in sommige EU-landen langer wachten op uw pensioen.
 • Als u recht heeft op pensioenen uit verschillende EU-landen en u het ene pensioen eerder ontvangt dan het andere, kan dit van invloed zijn op de bedragen die u ontvangt.
 • Het is dus van belang om vooraf na te gaan, en wel in alle landen waar u hebt gewerkt, hoe uw situatie zal zijn en of u de datum kunt veranderen waarop u uw pensioenuitkering gaat ontvangen.
 • Meer informatie: https://europa.eu/youreurope/pensions_nl

WELKE VERBLIJFSRECHTEN
HEB IK ALS GEPENSIONEERDE?

 • Als EU-burger mag u meer dan drie maanden in een ander EU-land wonen indien u:
  • daar afdoende tegen ziektekosten bent verzekerd;
  • over voldoende inkomsten beschikt om zelf rond te komen.
 • Als u gepensioneerd bent, wordt uw pensioen en/of enige andere bron van inkomsten beschouwd als inkomsten.
 • Uw gastland kan u verplichten zich in te schrijven na drie maanden.
 • In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij zich hebben.
 • Anders kunt u een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden, maar u kunt niet alleen om deze reden worden gedwongen terug te keren naar uw eigen land.
 • Als u vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht.
 • U verliest dit recht niet als u:
  • tijdelijk het land verlaat (minder dan 6 maanden per jaar);
  • één keer 12 opeenvolgende maanden het land verlaat om belangrijke redenen zoals een ernstige ziekte, werk, beroepsopleiding, enz.
 • U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.
 • Meer informatie: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_nl

VOORBEELD
Uw pensioen in het buitenland

Sofia heeft zowel in haar eigen land, Spanje, als in Italië gewerkt voordat zij weer naar Spanje verhuisde om er met pensioen te gaan. Zij werkte in twee EU-landen en heeft dus in beide landen pensioenrechten opgebouwd. Volgens de EU-regels moet zij een aanvraag indienen bij de pensioeninstantie in het land waar ze momenteel woont (Spanje) of in het land waar ze het laatst heeft gewerkt (Italië). Ze besliste om haar pensioenaanvraag in Spanje in te dienen. Vervolgens is de Spaanse pensioeninstantie verantwoordelijk voor de verwerking van haar aanvraag en het verzamelen van de gegevens van haar bijdragen van de landen waar zij werkzaam was.

KAN IK ZIEKTEKOSTEN-
DEKKING KRIJGEN ALS GEPENSIO-
NEERDE IN HET BUITENLAND?

 • Als u een pensioen ontvangt van het land waar u woont, dekt de zorgverzekering van dat land de ziektekosten van uzelf en uw gezin, ongeacht of u ook nog een pensioen uit een ander land ontvangt.
 • Als u geen pensioen of ander inkomen krijgt van het land waar u woont, valt u onder de zorgverzekering van het land waar u het langst verzekerd bent geweest.
 • Vraag een S1-formulier (het voormalige E106-formulier) aan bij uw zorgverzekeraar in het land van waar u verhuist.
  • Lever het S1-formulier bij aankomst in bij de zorgverzekeraar in het gastland.
  • Dat document geeft u recht op volledige ziektekostendekking in het land waar u verblijft.
 • Als u in de laatste vijf jaar voor uw pensionering ten minste twee jaar als grenswerker heeft gewerkt, heeft u zowel in uw woonland als in uw voormalige werkland recht op gezondheidszorg.
 • U kunt een behandeling die u begon in het land waar u voorheen werkte ook na de pensionering voortzetten. Daarvoor moet u een S3-formulier indienen bij de zorgverzekeraar in dat land.
 • Als u een invaliditeitspensioen of -uitkering aanvraagt, kan ieder land waar u gewerkt heeft, aandringen op een afzonderlijk onderzoek.
 • Opgelet: het is mogelijk dat het ene land u als zwaar invalide beschouwt, en het andere land als helemaal niet invalide.
 • Meer informatie: https://europa.eu/youreurope/health_nl

Deze publicatie is ook beschikbaar in 23 talen en in de volgende formaten:

PDF PRINT