ŠTO SE DOGAĐA S VAŠIM
PRAVIMA NA MIROVINU?

 • Ako ste radili u nekoliko država članica EU-a, vjerojatno ste skupili prava na mirovinu u svakoj od njih.
 • Informacije o isplati mirovine u vašoj novoj državi trebali biste zatražiti barem šest mjeseci prije umirovljenja jer organizacija potraživanja mirovine od nekoliko država članica može potrajati nekoliko mjeseci.
 • Mirovinu možete početi dobivati nakon što ste dosegnuli zakonski propisanu dobnu granicu za umirovljenje u državi u kojoj živite ili u kojoj ste imali posljednje zaposlenje.
 • Budući da se zakonski propisana dob za umirovljenje razlikuje među pojedinim državama članicama EU-a, u nekim ćete državama možda morati čekati dulje na svoju mirovinu.
 • Ako imate pravo na mirovine iz različitih država članica EU-a, a jednu od tih mirovina počnete primati prije druge, to može utjecati na iznose koje ćete primati.
 • Stoga je važno unaprijed od svih država u kojima ste radili saznati što će se dogoditi i možete li promijeniti datum od kojeg ćete početi primati mirovinu.
 • Saznajte više: https://europa.eu/youreurope/pensions_hr

KOJA PRAVA BORAVKA
IMATE KAO UMIROVLJENIK?

 • Kao građanin EU-a možete živjeti u bilo kojoj državi članici EU-a dulje od tri mjeseca ako imate sljedeće:
  • sveobuhvatno zdravstveno osiguranje u svojoj državi domaćinu
  • dovoljne prihode da ondje možete živjeti bez potpore dohotku.
 • Ako ste umirovljenik, vaša mirovina i/ili bilo koji drugi izvor prihoda smatraju se dohotkom.
 • Vaša država domaćin može zahtijevati da nakon tri mjeseca prijavite boravište.
 • U mnogim ćete državama članicama EU-a sa sobom uvijek morati imati osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 • Ako svoje osobne isprave ostavite kod kuće, može vam se izreći novčana kazna ili privremeni pritvor – ali ne možete biti prisilno vraćeni u svoju matičnu državu samo na temelju tog razloga.
 • Ako ste u drugoj državi članici EU-a zakonito živjeli pet godina bez prekida, automatski stječete pravo na stalni boravak u njoj.
 • Smatra se da ste u državi boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:
  • privremena razdoblja odsutnosti (kraće od šest mjeseci godišnje)
  • jedno razdoblje odsutnosti od 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga kao što su teška bolest, rad, strukovno osposobljavanje itd.
 • Pravo na stalni boravak možete izgubiti ako živite izvan države dulje od dvije uzastopne godine.
 • Saznajte više: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_hr

PRAKTIČNI PRIMJER
Zatražite mirovinu ostvarenu u inozemstvu

Sofia je iz Španjolske i radila je u Španjolskoj i Italiji prije nego se vratila u Španjolsku te se ondje umirovila. Budući da je radila u dvjema državama članicama EU-a, skupila je prava na mirovinu u objema državama. Na temelju pravila EU-a mora podnijeti zahtjev tijelima nadležnima za mirovine u državi u kojoj trenutačno živi (Španjolska) ili u državi u kojoj je imala posljednje zaposlenje (Italija). Odlučila je podnijeti svoj zahtjev za mirovinu u Španjolskoj i od tog su trenutka tijela nadležna za mirovinsko osiguranje u toj državi odgovorna za obradu njezina zahtjeva i spajanje evidencija o njezinim doprinosima u svim zemljama u kojima je radila.

MOŽETE LI KAO UMIROVLJENIK
U INOZEMSTVU DOBITI
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU?

 • Ako primate mirovinu od države u kojoj živite, vi i vaša obitelj obuhvaćeni ste sustavom zdravstvenog osiguranja te države, bez obzira na to primate li mirovine i od drugih država.
 • Ako od države u kojoj živite ne primate mirovinu ili neki drugi dohodak, ulazite u sustav zdravstvenog osiguranja one države u kojoj ste najdulje bili osigurani.
 • Od svojeg pružatelja zdravstvenog osiguranja u državi iz koje odlazite zatražite obrazac S1 (nekadašnji obrazac E 106):
  • obrazac S1 predajte tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u državi domaćinu pri svojem dolasku
  • tim se dokumentom potvrđuje vaše pravo na puno zdravstveno osiguranje u državi u kojoj imate boravište.
 • Ako ste u razdoblju od pet godina prije umirovljenja barem dvije godine radili kao prekogranični radnik, imate pravo na zdravstveno osiguranje i u državi boravišta i u državi u kojoj ste radili.
 • Liječenje koje ste započeli u državi u kojoj ste prethodno radili možete nastaviti i nakon umirovljenja. Da biste to učinili, tijelima nadležnima za zdravstveno osiguranje u toj državi morate podnijeti obrazac S3.
 • Ako zatražite invalidsku mirovinu ili naknadu zbog nesposobnosti za rad, svaka država u kojoj ste radili mogla bi zatražiti zaseban liječnički pregled.
 • Imajte na umu da jedna država može procijeniti da ste potpuno nesposobni za rad, dok bi vas druga mogla smatrati u potpunosti sposobnim.
 • Saznajte više: https://europa.eu/youreurope/health_hr

Ova publikacija dostupna je na 23 jezika i u sljedećem formatu:

PDF PRINT