KĀDAS IR MANAS
PENSIJAS TIESĪBAS?

 • Ja esat strādājis vairākās ES valstīs, iespējams, esat uzkrājis pensijas tiesības katrā no tām.
 • Lai saņemtu pensiju jūs uzņemošajā valstī, jums jālūdz par to informācija vismaz 6 mēnešus pirms pensionēšanās, jo pensijas pieprasīšana no vairākām valstīm var aizņemt vairākus mēnešus.
 • Jūs varat sākt saņemt pensiju, kad esat sasniedzis pensionēšanās vecumu, kas noteikts likumā jūsu dzīvesvietas vai pēdējās darbavietas valstī.
 • Tā kā likumā noteiktais pensionēšanās vecums Eiropas Savienības valstīs atšķiras, dažās ES valstīs jums pensijas saņemšanas brīdis būs jāgaida ilgāk.
 • Ja jums ir tiesības uz pensiju no dažādām ES valstīm un jūs vienu pensiju sākat saņemt agrāk nekā citu, tas var ietekmēt jūsu saņemtās summas.
 • Tāpēc ir svarīgi laicīgi noskaidrot visās valstīs, kurās esat strādājis, kāda ir jūsu situācija un vai varat mainīt pensionēšanās datumu.
 • Plašāka informācija: https://europa.eu/youreurope/pensions_lv

KĀDAS IR PENSIONĀRA
UZTURĒŠANĀS TIESĪBAS?

 • Kā ES pilsonis jūs varat dzīvot jebkurā ES valstī vairāk par 3 mēnešiem, ja jums ir
  • visaptveroša veselības apdrošināšana jūs uzņemošajā valstī;
  • pietiekami lieli ienākumi, lai varētu iztikt bez finansiāla pabalsta.
 • Ja esat pensionārs, jūsu pensija un/vai citi ienākumu avoti tiek uzskatīti par ienākumiem.
 • Pēc 3 mēnešiem uzņemošā valsts var prasīt, lai reģistrējaties vietējās iestādēs.
 • Daudzās ES valstīs ir spēkā noteikumi, ka pasei vai personas apliecībai jābūt līdzi vienmēr.
 • Ja atstājat savus personu apliecinošos dokumentus mājās, jūs var sodīt ar naudassodu vai uz laiku aizturēt, bet šī iemesla dēļ vien jūs nevar izraidīt no valsts.
 • Pēc tam, kad citā ES valstī esat likumīgi uzturējies 5 gadus bez pārtraukuma, jūs automātiski iegūstat tiesības pastāvīgi uzturēties šajā valstī.
 • Jūsu uzturēšanās netiek uzskatīta par pārtrauktu, ja pārtraukumi ir bijuši šādi:
  • īsi prombūtnes periodi (mazāk par sešiem mēnešiem gadā);
  • viena 12 mēnešus pēc kārtas ilga nepārtraukta prombūtne, ja ir nopietns iemesls: smaga slimība, darbs, profesionālas mācības utt.
 • Jūs varat zaudēt tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos, ja ārpus attiecīgās valsts nodzīvojat ilgāk par 2 gadiem pēc kārtas.
 • Plašāka informācija: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_lv

PIEMĒRS NO DZĪVES
Pensijas pieprasīšana ārzemēs

Sofija no Spānijas pirms pārcelšanās atpakaļ uz Spāniju, kur pensionējās, bija strādājusi gan Spānijā, gan Itālijā. Tā kā Sofija ir strādājusi divās ES valstīs, viņa ir uzkrājusi pensijas tiesības katrā no tām. Saskaņā ar ES noteikumiem viņai jāiesniedz pieteikums pensiju iestādei vai nu pašreizējās dzīvesvietas valstī (Spānijā), vai arī viņas pēdējās darbavietas valstī (Itālijā). Viņa nolēma iesniegt pensijas pieprasījumu Spānijā, līdz ar to par viņas pieprasījuma apstrādi un informācijas iegūšanu par viņas iemaksām valstīs, kur viņa iepriekš strādājusi, ir atbildīgas Spānijas pensiju iestādes.

VAI VARU SAŅEMT VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANU
KĀ PENSIONĀRS ĀRZEMĒS?

 • Ja saņemat pensiju no valsts, kurā dzīvojat, jūs un jūsu ģimene ir apdrošināta šīs valsts veselības aprūpes apdrošināšanas sistēmā neatkarīgi no tā, vai saņemat pensiju no citām valstīm.
 • Ja nesaņemat pensiju vai jebkādus citus ienākumus no valsts, kurā dzīvojat, jūs esat apdrošināts tās valsts veselības aprūpes apdrošināšanas sistēmā, kurā esat bijis apdrošināts visilgāko laiku.
 • Pieprasiet S1 veidlapu (agrāko E 106 veidlapu) veselības apdrošināšanas iestādē valstī, no kuras pārceļaties.
  • Pēc ierašanās iesniedziet S1 veidlapu jaunās dzīvesvietas valsts veselības aprūpes iestādē.
  • Šis dokuments apliecina, ka jums ir tiesības uz pilnu veselības aprūpes segumu dzīvesvietas valstī.
 • Ja bijāt pārrobežu darba ņēmējs vismaz 2 gadus pēdējo 5 gadu laikā pirms aiziešanas pensijā, jums ir tiesības uz medicīnisko nodrošinājumu gan jūsu dzīvesvietas valstī, gan valstī, kurā strādājāt.
 • Jūs varat turpināt iesākto ārstēšanos valstī, kur iepriekš strādājāt, arī pēc pensionēšanās. Lai to izdarītu, jums šīs valsts veselības apdrošināšanas iestādēm jāiesniedz S3 veidlapa.
 • Ja pieprasāt invaliditātes pensiju vai invaliditātes pabalstu, ir iespējams, ka katra valsts, kurā esat strādājis, novērtēs jūsu invaliditāti atsevišķi.
 • Ņemiet vērā, ka viena valsts var atzīt, ka jums ir nopietna invaliditāte, bet cita, iespējams, jūs par invalīdu neatzīs.
 • Plašāka informācija: https://europa.eu/youreurope/health_lv

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA:

https://europa.eu/youreurope/lv

Šī publikācija ir pieejama 23 valodās arī šādā formā:

PDF PRINT