ΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΆ
ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ;

 • Αν έχετε εργαστεί σε διάφορες χώρες της ΕΕ, μπορεί να έχετε συσσωρεύσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε καθεμιά απ’ αυτές.
 • Θα πρέπει να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την καταβολή της σύνταξής σας στη νέα σας χώρα τουλάχιστον 6 μήνες προτού συνταξιοδοτηθείτε, επειδή η εξέταση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση από διάφορες χώρες μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.
 • Μπορείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε σύνταξη μόλις συμπληρώσετε τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στη χώρα που ζείτε ή εργαστήκατε για τελευταία φορά.
 • Καθώς η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης διαφέρει μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη σύνταξή σας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.
 • Εάν δικαιούστε συντάξεις από διάφορες χώρες της ΕΕ και λάβετε μια σύνταξη νωρίτερα από μια άλλη, αυτό μπορεί να επηρεάσει τα ποσά που θα λάβετε.
 • Συνεπώς, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε εκ των προτέρων, από όλες τις χώρες στις οποίες εργαστήκατε, για το τι ισχύει και για το αν μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία που θα αρχίσετε να λαμβάνετε τη σύνταξή σας.
 • Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/pensions_el

ΤΙ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΝΉΣ
ΈΧΕΤΕ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ;

 • Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, μπορείτε να ζήσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περισσότερους από 3 μήνες, εφόσον διαθέτετε:
  • πλήρη υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα υποδοχής
  • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση.
 • Ως συνταξιούχος, η σύνταξή σας και/ή τυχόν άλλη πηγή εσόδων θεωρείται ως εισόδημα.
 • Η χώρα υποδοχής μπορεί να σας ζητήσει να δηλώσετε τη διαμονή σας μετά την παρέλευση 3 μηνών.
 • Σε πολλές χώρες της ΕΕ, υποχρεούστε να έχετε πάντα μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.
 • Αν έχετε αφήσει τα έγγραφα ταυτότητάς σας στο σπίτι, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση, δεν μπορείτε όμως να απελαθείτε μόνο γι΄ αυτό.
 • Αν έχετε ζήσει νόμιμα ως εργαζόμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 συναπτά έτη, αποκτάτε αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί.
 • Η συνέχεια της διαμονής σας δεν επηρεάζεται από:
  • προσωρινές απουσίες (μικρότερες των 6 μηνών ετησίως)
  • 1 απουσία 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους, όπως μια σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ.
 • Ενδέχεται να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν ζήσετε εκτός της χώρας αυτής για διάστημα μεγαλύτερο από δύο συναπτά έτη.
 • Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_el

ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΊ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΣ
Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό

Η Σοφία, από την Ισπανία, εργάστηκε στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία για να ζήσει ως συνταξιούχος. Καθώς εργάστηκε σε δύο χώρες της ΕΕ, η Σόφια συσσώρευσε συνταξιοδοτικά δικαιώματα και στις δύο. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, πρέπει να υποβάλει αίτηση στις συνταξιοδοτικές αρχές είτε στη χώρα όπου κατοικεί επί του παρόντος (Ισπανία) είτε στη χώρα όπου εργάστηκε για τελευταία φορά (Ιταλία). Αποφάσισε να υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης στην Ισπανία. Ως εκ τούτου, οι συνταξιοδοτικές αρχές αυτής της χώρας είναι αρμόδιες για την εξέταση της αίτησής της και για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων για τις εισφορές που κατάβαλε σε όλες τις χώρες όπου εργάστηκε.

ΔΙΚΑΙΟΎΣΤΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑ-
ΚΕΥΤΙΚΉ ΚΆΛΥΨΗ ΩΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ;

 • Αν λαμβάνετε σύνταξη από τη χώρα στην οποία ζείτε, τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας καλύπτεστε από το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας αυτής, ανεξαρτήτως του αν λαμβάνετε συντάξεις και από άλλες χώρες.
 • Αν δεν λαμβάνετε σύνταξη ή άλλο εισόδημα από τη χώρα στην οποία ζείτε, υπάγεστε στο σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας στην οποία ήσασταν ασφαλισμένος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 • Ζητήστε ένα έντυπο S1 (πρώην έντυπο E 106) από τον ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής σας.
  • Μόλις φθάσετε στη χώρα υποδοχής, προσκομίστε το έντυπο S1 στην αρμόδια υγειονομική αρχή.
  • Το έγγραφο αυτό θεμελιώνει το δικαίωμά σας σε πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη χώρα διαμονής σας.
 • Αν εργαστήκατε για 2 τουλάχιστον χρόνια ως διασυνοριακός εργαζόμενος εντός της πενταετίας που προηγείται της συνταξιοδότησής σας, δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο στη χώρα διαμονής σας όσο και στη χώρα όπου εργαζόσασταν.
 • Μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τη θεραπευτική αγωγή που είχατε αρχίσει στην προηγούμενη χώρα όπου εργαζόσαστε, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή σας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να υποβάλετε το έντυπο S3 στις υγειονομικές αρχές της χώρας αυτής.
 • Αν ζητήσετε σύνταξη ή παροχές λόγω αναπηρίας, κάθε χώρα στην οποία εργαστήκατε μπορεί να απαιτήσει να σας εξετάσει χωριστά.
 • Έχετε υπόψη ότι μια χώρα μπορεί να κρίνει ότι έχετε σοβαρή αναπηρία, ενώ μια άλλη ότι δεν έχετε καθόλου.
 • Περισσότερα: https://europa.eu/youreurope/health_el

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ:

https://europa.eu/youreurope/el

Η δημοσίευση αυτή είναι επίσης διαθέσιμη σε 23 γλώσσες και στις ακόλουθες μορφές:

PDF PRINT