VOINKO SAADA ELÄKETTÄ
TOISESTA EU-MAASTA?

 • Jos olet ollut töissä useassa EU-maassa, sinulle on saattanut kertyä eläkeoikeutta niistä kaikista.
 • Tietoja eläkkeen maksamisesta uuteen asuinmaahasi on syytä pyytää vähintään kuusi kuukautta ennen varsinaista eläkkeelle jäämistä, sillä eläkkeen haku useista eri maista voi kestää useita kuukausia.
 • Voit hakea eläkettä nykyisessä asuinmaassasi tai viimeisessä työskentelymaassasi, kun olet saavuttanut maan lakisääteisen eläkeiän.
 • Eläkeikä ei ole kaikkialla sama, joten voit joutua odottamaan eläkettä joistakin EU-maista muita pidempään.
 • Jos olet oikeutettu eläkkeeseen eri EU-maissa ja ryhdyt nostamaan eläkettä yhdestä maasta aiemmin kuin jostain toisesta, tämä saattaa vaikuttaa saamasi eläkkeen määrään.
 • On siis tärkeää ottaa etukäteen selvää kaikista työskentelymaistasi, voitko vaikuttaa ajankohtaan, jolloin ryhdyt nostamaan eläkettä, ja miten se mahdollisesti vaikuttaa tilanteeseesi.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/pensions_fi

MILLAISET
OLESKELUOIKEUDET
ELÄKELÄISILLÄ ON?

 • Jos olet EU-kansalainen, voit asua toisessa EU-maassa yli kolme kuukautta, jos sinulla on
  • kattava sairausvakuutus uudessa asuinmaassasi
  • riittävät tulot, jotta et tarvitse toimeentulotukea.
 • Eläkkeen lisäksi voidaan ottaa huomioon muutkin tulolähteet.
 • Uusi asuinmaasi voi vaatia sinua rekisteröimään oleskeluoikeutesi kolmen kuukauden oleskelun jälkeen.
 • Monissa EU-maissa on aina pidettävä mukana henkilökorttia tai passia.
 • Jos henkilöllisyystodistus unohtuu tällaisessa maassa kotiin, voit saada sakon tai joutua pidätetyksi, mutta se ei ole riittävä peruste sille, että sinut voitaisiin määrätä palaamaan kotimaahasi.
 • Jos olet asunut laillisesti toisessa EU-maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, saat automaattisesti pysyvän oleskeluoikeuden maassa.
 • Oleskelu katsotaan yhtäjaksoiseksi seuraavista poissaoloista huolimatta:
  • tilapäinen poissaolo (alle kuusi kuukautta vuodessa)
  • yksi kahdentoista kuukauden yhtäjaksoinen poissaolo esimerkiksi vakavan sairauden, työskentelyn tai ammattiopintojen taikka muun merkittävän syyn vuoksi.
 • Voit menettää oikeutesi pysyvään oleskeluun, jos asut maan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_fi

ESIMERKKITAPAUS
Eläkkeen nostaminen
ulkomailta

Espanjalainen Sofia työskenteli työuransa aikana sekä Espanjassa että Italiassa. Eläkkeelle jäädessään hän muutti takaisin Espanjaan. Koska Sofia on työskennellyt kahdessa EU-maassa, hänelle on kertynyt eläkeoikeutta molemmista maista. EU:n sääntöjen mukaan Sofian on toimitettava eläkehakemuksensa joko nykyisen asuinmaansa (Espanja) tai viimeisen työskentelymaansa (Italia) viranomaisille. Sofia päätti toimittaa hakemuksensa Espanjan viranomaisille. Hakemuksen vastaanottanut viranomainen vastaa hakemuksen käsittelystä ja kerää tiedot eläkemaksuista kaikista maista, joissa hakija on työskennellyt.

OLENKO ELÄKELÄISENÄ
OIKEUTETTU TERVEYDEN-
HOITOON
ULKOMAILLA?

 • Jos saat eläkettä asuinmaastasi, sinä ja perheesi kuulutte kyseisen maan sairausvakuutusjärjestelmään riippumatta siitä, saatko eläkettä myös jostain toisesta maasta.
 • Jos et saa eläkettä tai muita tuloja asuinmaastasi, kuulut sen maan sairausvakuutusjärjestelmään, jossa olet ollut vakuutettuna pisimpään.
 • Pyydä S1-lomake (entinen E106-lomake) sen maan sairausvakuutuslaitokselta, josta muutat pois:
  • Kun saavut uuteen asuinmaahasi, toimita S1-lomake sikäläisille terveydenhuoltoviranomaisille.
  • Tällä asiakirjalla vahvistetaan oikeutesi kaikkeen terveydenhoitoon asuinmaassasi.
 • Jos olet ollut vähintään kaksi vuotta rajatyöntekijänä eläkkeelle jäämistäsi edeltävien viiden vuoden aikana, sinulla on oikeus terveydenhoitoon sekä asuinmaassasi että entisessä työskentelymaassasi.
 • Eläkkeelle jäätyäsikin voit edelleen jatkaa hoitoa, joka aloitettiin entisessä työskentelymaassasi. Tätä varten sinun on toimitettava kyseisen maan terveysviranomaisille S3-lomake.
 • Jos haet työkyvyttömyyseläkettä tai -etuutta, jokainen maa, jossa olet ollut töissä, voi haluta tutkia työkyvyttömyytesi erikseen.
 • Yhdessä maassa sinut saatetaan arvioida vakavasti työkyvyttömäksi, toisessa taas sinua ei välttämättä pidetä lainkaan työkyvyttömänä.
 • Lisätietoja: https://europa.eu/youreurope/health_fi

Tämä julkaisu on myös saatavilla 23 kielellä ja seuraavissa formaateissa:

PDF PRINT