MI LESZ A
NYUGDÍJÁVAL?

 • Ha Ön élete folyamán több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy az érintett országok mindegyikében nyugdíjjogosultságot szerzett.
 • A nyugdíjba vonulás tervezett időpontja előtt legalább 6 hónappal tájékozódjon a fogadó országbeli nyugdíjkifizetésről, mert ha Ön több tagországból is jogosult nyugdíjra, a kifizetés megszervezése több hónapot is igénybe vehet.
 • Ön csak akkor kaphat nyugdíjat attól az országtól, ahol él vagy ahol utoljára dolgozott, amikor eléri az adott országban érvényes hivatalos nyugdíjkorhatárt.
 • Mivel ez nem egységes az EU-ban, előfordulhat, hogy egyes tagországokban többet kell várnia a nyugdíjra.
 • Hatással lehet a nyugdíj összegére, ha Ön több országban is szerzett nyugdíjjogosultságot, és a változó nyugdíjkorhatár miatt különböző időpontokban indul a folyósítás.
 • Ezért fontos, hogy mindazokban az országokban, ahol élete folyamán dolgozott, előzetesen megérdeklődje, mi vonatkozik Önre, és ha kell, módosítani tudja-e a nyugdíjfolyósítás kezdetének időpontját.
 • További információk: https://europa.eu/youreurope/pensions_hu

A NYUGDÍJASOK
TARTÓZKODÁSI JOGAI

 • Uniós polgárként Ön bármely EU-tagországban tartózkodhat 3 hónapot meghaladó időtartamig, feltéve hogy
  • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a fogadó országban;
  • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy ott jövedelemtámogatás nélkül megéljen belőle.
 • Nyugdíjasok esetében az egyéb jövedelemforrások mellett a nyugdíj is jövedelemnek számít.
 • A fogadó tagállam megkövetelheti Öntől, hogy a kinttartózkodás első 3 hónapjának elteltével bejelentkezzen az önkormányzatnál.
 • Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott tartózkodók mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket.
 • Ha igazoltatáskor nem tudja bemutatni ezeket a dokumentumokat, Önt ezekben az országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani, sőt ideiglenesen őrizetbe is lehet venni, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet kitoloncolni a származási országába.
 • Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy határozatlan ideig ott éljen.
 • A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:
  • ideiglenes távollétek (melyek nem haladják meg az évi 6 hónapot);
  • fontos okból – pl. súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés miatt – szükségessé váló és legfeljebb 12, egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.
 • Ha azonban Ön egyhuzamban 2 évnél hosszabb időre elhagyja a fogadó ország területét, elveszítheti a jogot arra, hogy határozatlan ideig az országban tartózkodjon.
 • További információk: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_hu

A VALÓ ÉLETBŐL VETT PÉLDA
Nyugdíjjogosultság külföldön

A spanyol Sofia Spanyolországban és Olaszországban is dolgozott, mielőtt Spanyolországban nyugdíjba vonult. Mivel két uniós tagországról van szó, Sofia mindkettőben nyugdíjjogosultságot szerzett. Az uniós szabályok értelmében vagy annak az országnak a nyugdíjhatóságához kell benyújtania nyugdíjigénylését, amelyben jelenleg él (Spanyolország), vagy annak az országénak, ahol legutoljára dolgozott (Olaszország). Sofia a spanyol nyugdíjhatóságot választotta: innentől kezdve az ő felelősségük feldolgozni az igénylést, és begyűjteni a befizetett nyugdíjjárulékokra vonatkozó kimutatásokat az összes országból, ahol korábban dolgozott.

EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS KÜLFÖLDÖN
NYUGDÍJASKÉNT

 • Ha Ön nyugdíjat kap abban az országban, ahol él, Ön és családtagjai az adott ország egészségügyi ellátórendszerébe tartoznak – függetlenül attól, hogy Ön más országoktól is kap-e nyugdíjat.
 • Ha Ön nem kap nyugdíjat és nincs egyéb jövedelme abban az országban, ahol él, akkor Ön annak az országnak az egészségügyi ellátórendszerébe tartozik, ahol a leghosszabb ideig volt biztosított.
 • Kérjen S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány) annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságaitól, ahonnan kiköltözik,
  • Kérjen S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány) annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságaitól, ahonnan kiköltözik,
  • ez az igazolás teljes körű egészségügyi ellátáshoz biztosít jogosultságot az Ön számára a lakóhelye szerinti országban.
 • Amennyiben a nyugdíjazását megelőző öt évben legalább két évig határ menti ingázóként dolgozott, Ön mind a lakóhelye szerinti, mind a korábbi munkahelye szerinti országban jogosult egészségügyi ellátást igénybe venni.
 • Nyugdíjasként Ön továbbra is igénybe veheti azt a kezelést, amely abban az országban kezdődött, ahol Ön nyugdíjazása előtt dolgozott. Ehhez mindössze egy S3 nyomtatványt kell benyújtania a fogadó ország egészségbiztosítási hatóságához.
 • Ha Ön rokkantsági nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást igényel, előfordulhat, hogy minden egyes ország, ahol élete folyamán dolgozott, ragaszkodni fog ahhoz, hogy külön-külön orvosi vizsgálatnak vesse Önt alá.
 • Ne feledje, hogy a rokkantság mértékét nem feltétlenül ítélik meg azonos módon az egyes tagországok: lehet, hogy ami az egyikben súlyosnak minősül, a másikban nem is számít rokkantságnak.
 • További információk: https://europa.eu/youreurope/health_hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

https://europa.eu/youreurope/hu

Ez a kiadvány az alábbi formátumokban 23 nyelven elérhető:

PDF PRINT