KOKIOS JŪSŲ
TEISĖS Į PENSIJĄ?

 • Jei dirbote keliose ES šalyse, gali būti, kad įgijote teisių į pensiją kiekvienoje iš jų.
 • Informacijos apie savo pensijos mokėjimą naujojoje šalyje turėtumėte prašyti iki išėjimo į pensiją likus bent 6 mėnesiams, nes kelių šalių pensijos skyrimas gali užtrukti keletą mėnesių.
 • Šalies, kurioje dabar gyvenate (arba kurioje yra jūsų paskutinė darbovietė), pensiją galėsite gauti tik tuomet, kai būsite sulaukę tos šalies įstatymais nustatyto pensinio amžiaus.
 • Kadangi įstatymais nustatytas pensinis amžius ES yra nevienodas, kai kuriose ES šalyse pensijos teks palaukti ilgiau.
 • Jei esate įgijęs teisių į pensiją keliose ES šalyse ir vieną pensiją pradėsite gauti anksčiau negu kitą, jūsų gaunama suma gali būti mažesnė.
 • Svarbu iš anksto sužinoti, kokia bus jūsų padėtis visose šalyse, kuriose esate dirbę, jei pasikeis jūsų pensijos gavimo pradžios data.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/pensions_lt

KOKIOS JŪSŲ, KAIP PENSININKO,
GYVENIMO KITOJE
ŠALYJE TEISĖS?

 • Jei esate ES pilietis, galite gyventi bet kurioje ES šalyje ilgiau nei 3 mėnesius, jeigu turite:
  • visapusišką sveikatos draudimą priimančiojoje šalyje,
  • pakankamai pajamų joje gyventi be finansinės paramos.
 • Pajamos gali būti pensija, jeigu esate pensininkas, ir (arba) jos gali būti gaunamos iš bet kokio kito šaltinio.
 • Po 3 mėnesių jūsų priimančioji šalis gali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą.
 • Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti tapatybės kortelę arba pasą.
 • Palikęs tapatybės dokumentus namie galite būti nubaustas arba laikinai sulaikytas, tačiau vien dėl šios priežasties jūsų negali išsiųsti iš šalies.
 • Jei 5 metus be pertraukos teisėtai gyvenote kitoje ES šalyje, automatiškai įgyjate teisę nuolat joje gyventi.
 • Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:
  • laikinas išvykimas (trumpiau kaip 6 mėnesiai per metus),
  • 1 išvykimas 12 mėnesių iš eilės dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo ir pan.
 • Galite netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvenate daugiau kaip 2 metus iš eilės.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_lt

IR JŪS GALITE BŪTI
pensijos mokėjimo užsienyje

Sofia iš Ispanijos dirbo ir Ispanijoje, ir Italijoje, o paskui persikėlė atgal į Ispaniją ir išėjo į pensiją. Kadangi Sofia dirbo 2 ES šalyse, ji įgijo teises į pensiją abiejose šalyse. Pagal ES taisykles ji turi kreiptis į šalies, kurioje gyvena (Ispanijos) arba kurioje buvo jos paskutinė darbovietė (Italijos), už pensijas atsakingą įstaigą. Ji nusprendė pateikti prašymą dėl pensijos skyrimo Ispanijoje ir nuo tada šios šalies už pensijas atsakingos įstaigos turi apdoroti prašymo duomenis bei surinkti informaciją apie įmokas šalyse, kuriose ji dirbo.

AR BŪDAMAS PENSININKU
UŽSIENYJE TURITE TEISĘ Į
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGAS?

 • Jei gaunate pensiją šalyje, kurioje gyvenate, jūs ir jūsų šeima esate apdrausti tos šalies sveikatos draudimu, net jei gaunate pensiją ir kitose šalyse.
 • Jei šalyje, kurioje gyvenate, negaunate pensijos ar kitų pajamų, esate apdraustas šalies, kurioje ilgiausiai mokėjote sveikatos draudimo įmokas, sveikatos draudimu.
 • Paprašykite šalies, iš kurios išvažiuojate, sveikatos draudimo paslaugų teikėją išduoti formą S1 (anksčiau – forma E 106).
  • Atvykę į priimančiąją šalį pateikite formą S1 priimančiosios šalies sveikatos priežiūros institucijai.
  • Šiuo dokumentu įrodoma jūsų teisė į visas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje šalyje.
 • Jei per paskutinius penkerius iki pensijos likusius metus bent dvejus važinėjote dirbti į kitą šalį, turite teisę ir į gyvenamosios šalies, ir į šalies, kurioje dirbote, sveikatos priežiūrą.
 • Išėję į pensiją turite teisę tęsti pradėtą gydymą šalyje, kurioje dirbote. Tuo tikslu šios šalies sveikatos priežiūros institucijai pateikite S3 formą.
 • Jei prašote invalidumo pensijos arba invalidumo pašalpos, kiekviena šalis, kurioje dirbote, gali reikalauti atlikti atskirus tyrimus.
 • Atminkite, kad vienoje šalyje juos atlikus gali būti padaryta išvada, kad jūsų negalia sunki, o kitoje jūs galite būti visai nelaikomas nedarbingu.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/health_lt

DAUGIAU INFORMACIJOS:

https://europa.eu/youreurope/lt

Šis leidinys parengtas 23 kalbomis ir tokiais formatais:

PDF PRINT